תמונות/קולות

מתצפת.ת

eva_horcickova

תאריך

יוני 3, 2023 10:23 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

סוף (סוג Typha)

מתצפת.ת

gabrielmayrhofer

תאריך

יולי 1, 2020 02:27 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

סוף צר-עלים (Typha angustifolia)

מתצפת.ת

orsejka

תאריך

יולי 4, 2021 04:01 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

סוף צר-עלים (Typha angustifolia)

מתצפת.ת

evapoza

תאריך

אוגוסט 9, 2021 03:32 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

סוף צר-עלים (Typha angustifolia)

מתצפת.ת

fraple

תאריך

יולי 3, 2023 11:56 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jiri66

תאריך

מאי 22, 2022 02:29 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hanka_sokolova

תאריך

יוני 12, 2022 01:30 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lucievejsk

תאריך

יוני 26, 2022 01:49 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ivik

תאריך

אפריל 26, 2020 02:08 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pratin

תאריך

מרץ 8, 2022 11:30 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 2, 2021 06:17 אחה"צ CEST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duch

תאריך

מאי 23, 2022 07:18 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

שלג (סוג Galanthus)

מתצפת.ת

and_reac

תאריך

אפריל 1, 2021 04:30 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

מרגנית קטנה (Lysimachia foemina)

מתצפת.ת

martas_brno

תאריך

ספטמבר 22, 2022 10:21 לפנה"צ CEST

תיאור

Dentate corona margin, without glandular trichomes.

תמונות/קולות

מה

אירוסיים (סוג Iris)

מתצפת.ת

petr286

תאריך

מאי 23, 2022 05:31 אחה"צ CEST