תמונות/קולות

מתצפת/ת

friendofnature2

תאריך

יוני 10, 2022 06:01 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muckle

תאריך

יוני 11, 2022 07:35 PM CDT

תיאור

caught on size 22 hook with worm

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muckle

תאריך

יוני 9, 2022 04:25 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muckle

תאריך

יוני 9, 2022 03:24 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muckle

תאריך

יוני 9, 2022 03:23 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tobler

תאריך

מאי 6, 2022 04:32 PM CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ray163

תאריך

מאי 2022

מקום

Alabama, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beautifulbait

תאריך

יוני 23, 2021 01:49 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dustinboczek

תאריך

מאי 2022

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edhass

תאריך

מאי 2022

מקום

Virginia, US (Google, OSM)

תיאור

Eastern Box Turtles. Okay dad, what do I do next??

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonrl

תאריך

מאי 13, 2022 12:33 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcraft

תאריך

מאי 8, 2022 02:32 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dinofish99

תאריך

אוגוסט 2016

מקום

Minnesota, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

Esox niger

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

ספטמבר 25, 2021 12:28 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tgbirdnerd

תאריך

יוני 5, 2021 02:31 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nstahlman

תאריך

יוני 19, 2021 10:16 AM EDT

תמונות/קולות

מה

Esox niger

תאריך

ספטמבר 9, 2021 01:10 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

amwolf

תאריך

ספטמבר 11, 2021 12:55 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daniel_folds

תאריך

מאי 2021

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

a_blount

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tca12345

תאריך

ספטמבר 12, 2021 02:32 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dustinboczek

תאריך

ספטמבר 10, 2021 12:28 PM UTC

תיאור

I'm really leaning hybrid on this fish. The reddish eye and orangish spots/colouration in the dorsal and anal fins, as well as the opercular flap looking to be inbetween those of Northern Sunfish and Pumpkinseed, are what have me thinking it. @koaw @scottgibson @uconnbirdfish

תמונות/קולות

תאריך

יוני 2021

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תיאור

The last fish of the day, a pumpkingill I caught using worm.

I caught 4 pumpkinseed, 1 green sunfish, 2 bluegill, and 1 pumpkingill from the pond today. I ended up taking pictures of all of them.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

אוגוסט 21, 2021 01:51 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dustin_lynch

תאריך

יוני 4, 2020 10:32 AM CDT

תיאור

ANHC/UAPB survey. Backpack electrofishing. With Katie Morris and Maxwell Hartman.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevinemetcalf

תאריך

אוגוסט 21, 2021 04:56 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevinemetcalf

תאריך

אוגוסט 21, 2021 06:10 PM EDT

תמונות/קולות

מה

קיפון בורי (Mugil cephalus)

מתצפת/ת

jasonrl

תאריך

אוגוסט 20, 2021 09:27 AM CDT

תיאור

Caught in a cast net approximately 1000 nautical miles from the Gulf of Mexico

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevinemetcalf

תאריך

אוגוסט 14, 2021 01:46 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdurkalec

תאריך

אוגוסט 11, 2021 12:00 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ctiemann16

תאריך

מאי 18, 2021 11:03 AM EDT

תיאור

Colorful fins, large mouth, and long operculum flap. Caught this hybrid here before.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

uconnbirdfish

תאריך

יולי 23, 2021 01:08 AM HST

תיאור

Juvenile(s) feeding on sap from pre-dug holes. At one point one hung motionless for about 5 minutes as if dead with its mouth agape and wings spread (see photos 4 & 6). There are numerous accounts on the Internet of Sapsuckers getting drunk from fermented sap to the point of falling out of a tree or allowing themselves to be picked up. Most of these accounts are anecdotal. Does anyone out there have insight on this?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hydrophilus

תאריך

ספטמבר 2016

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gernotkunz

תאריך

ספטמבר 29, 2013 02:31 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chris_in_louisiana

תאריך

אוגוסט 7, 2021 10:00 AM UTC

תיאור

Leaning Bantam, but I’ll wait for confirmation before adding a more specific ID.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

illinoismultispecies

תאריך

אפריל 17, 2021 12:03 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dcoldren

תאריך

יולי 31, 2021 04:25 PM CDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonrl

תאריך

אוגוסט 6, 2021 11:52 AM CDT

תיאור

Reelfoot Lake watershed slough

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffmci9

תאריך

אוגוסט 5, 2021 03:58 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

keatonschneeflock

תאריך

אוגוסט 3, 2021 01:37 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

swq-staff

תאריך

יוני 30, 2021 08:02 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rchoover

תאריך

יוני 20, 2021 11:42 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ozarkpoppy

תאריך

יוני 29, 2021 01:44 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ray163

תאריך

יולי 10, 2021 09:39 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

j__tanner_lloyd

תאריך

יוני 2, 2021 02:40 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonrl

תאריך

יולי 30, 2021 01:30 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nonomay

תאריך

אוגוסט 7, 2018 07:47 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zachbaranowski

תאריך

יוני 12, 2018 06:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mhking

תאריך

אפריל 23, 2018 03:14 PM EDT

מקום

bronte, on (Google, OSM)

תיאור

Bronte, ON

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dkaposi

תאריך

מאי 24, 2015 04:00 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chrismerkord

תאריך

מאי 31, 2021 11:37 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sebastianl50

תאריך

יולי 26, 2021 04:33 PM EDT

מקום

Belgrade (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

Esox niger

מתצפת/ת

sercfisheries

תאריך

יוני 30, 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mvalente

תאריך

אוקטובר 17, 2019 02:54 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janine71

תאריך

יוני 22, 2021 11:40 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beautifulbait

תאריך

אפריל 17, 2021 06:56 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

יוני 19, 2021 10:57 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ray163

תאריך

יוני 17, 2021 10:36 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wildlandblogger

תאריך

מאי 26, 2021 02:27 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

מאי 29, 2021 03:49 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_hale_smith

תאריך

מאי 24, 2021 05:13 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ncwrc_biologist

תאריך

אפריל 29, 2021 03:24 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandhills_semotilus

תאריך

מאי 2021

תיאור

Hybrid Chain x Redfin

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jubalfarmer

תאריך

מאי 4, 2021 11:46 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandhills_semotilus

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

uconnbirdfish

תאריך

אוקטובר 14, 2004

תיאור

Hybrid Chain x Redfin Pickerel. Note intermediate snout length, teardrop under eye angling slightly back, retention of sort of chain-like markings, and reddish tinge on lower fins.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claudia605

תאריך

מאי 8, 2021 11:58 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacobvincent

תאריך

מאי 6, 2021 06:28 PM CDT

מקום

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

uconnbirdfish

תאריך

מאי 25, 2010

תיאור

Redbreast x Green Sunfish hybrid. This combo is pretty rare in Connecticut.

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת/ת

mcgowenm

תאריך

אפריל 26, 2021 04:07 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

okbirdman

תאריך

אפריל 24, 2021 06:30 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ray163

תאריך

אפריל 20, 2021 05:14 PM UTC

מקום

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pmk00001

תאריך

פברואר 14, 2016 01:30 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonrl

תאריך

אפריל 10, 2021 12:54 PM CDT

תיאור

Ohio River. Note the tooth patch as it compares to a hybrid striper (wiper)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonrl

תאריך

אפריל 10, 2021 01:09 PM CDT

תיאור

Ohio River. Note the tooth patches which can be a helpful ID clue.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

אפריל 7, 2021 09:46 PM EDT

תיאור

@koaw This one is for you!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edhass

תאריך

אפריל 3, 2021 10:04 AM EDT

מקום

Reston, VA, USA (Google, OSM)

תיאור

Year-old Red-shouldered Hawk

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edhass

תאריך

מרץ 25, 2021 11:00 AM EDT

מקום

Reston, VA, USA (Google, OSM)

תיאור

Female Northern Flicker

תמונות/קולות

מתצפת/ת

codyhough

תאריך

יולי 6, 2020 05:50 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexislifers

תאריך

אוגוסט 7, 2019 03:58 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonrl

תאריך

מרץ 19, 2021 12:26 PM CDT

תיאור

Lower Tennessee River watershed, both nuptial male and female specimens pictured. The nuptial changes in the the second dorsal fin of males, along with location, is diagnostic of this species, separating it from othe E. squamiceps complex relatives in this and other regions.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ray163

תאריך

מרץ 13, 2021 04:01 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apeterlongo

תאריך

יולי 8, 2020 11:20 AM CEST

מקום

Trentino, Italy (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

דצמבר 7, 2020 12:47 PM EST

תיאור

Big, beach boy loafing around with his harem of babes. The first is perhaps my favorite photo I have ever taken.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

ספטמבר 2020

מקום

Virginia, US (Google, OSM)

תיאור

Lifer subspecies for me, and 3rd state record.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

ספטמבר 17, 2020 02:01 PM EDT

מקום

Luray, VA, US (Google, OSM)

תיאור

Plethodon cinereus x Plethodon shenandoah hybrid.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

יוני 4, 2020 11:19 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

מאי 28, 2020 02:34 AM EDT

תיאור

My first one that I have seen, but I heard one calling from a Home Depot many years ago. I didn’t realize that were this big!

I typically stop at garden centers at night to listen for hitchhikers, as I was hoping to get a Green Treefrog in Prince Edward Co. Over near the rows of mulch in the parking lot, this large frog hopped out, that I assumed was a Bullfrog. After some deliberation, I decided to photograph it, and boy am I glad I did. In the poor lighting, I could tell it was not a Bull and was in a hurry to get away. So, I grabbed it, and when I did it tried to jump, and I made a bad grab, catching the frog between my pinky and ring fingers. I struggled with the animal, as it was able to pull free by grabbing my arm and muscling its way out. Then, when I grabbed it, it stuck down to the asphalt, and I could not pull the front feet up without hurting the frog. After a minute of struggling, I slid my finger under its feet and it latched on and calmed down. I had a pretty good idea what it was by this point, and when I got to the light of my truck, I realized that it was indeed a giant Cuban Treefrog. I believe the nose rub came from our struggle, but it is minor and will heal. After a brief photo shoot, I poured some water in a CritterKeeper that I keep handy for such emergencies, and placed the frog in there. I decided to keep the frog, and I will use it as an education animal. I named it Fidel. It’s not uncommon for this species to hitchhike on garden supplies, and end up way northeast of their invasive range in Florida. I wouldn’t think these would ever establish, but imagine what this beast could eat over the course of a whole summer... I have seen pictures of these eating Squirrel Treefrogs, but those must have been small Cubans, because this one could probably swallow a Squirrel Treefrog quickly and easily with no problem. This could swallow an adult male Gray Treefrog easily.

Then, the frog struck back. I had a gnat fly up my nose, and I nonchalantly wiped my nose with the hand I handled the frog. Big mistake. My nose started burning, and running nonstop. After an hour, it stopped burning, but my nose and upper lip went completely numb. I am just glad I didn’t get the toxins in my eyes, but I want everyone to know, these things are toxic, not life threatening, but no joke. At least at home I keep latex gloves for such species, and these ought to solve my problems for any future interactions.

תמונות/קולות

מה

סלמנדרה מנומרת (Ambystoma tigrinum)

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

פברואר 2020

מקום

Virginia, US (Google, OSM)

תיאור

Lifer and my 100th VA Herp for iNat. Same male found by @lucareptile yesterday: https://www.inaturalist.org/observations/38734674

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

יוני 4, 2020 06:12 PM EDT

תמונות/קולות

מה

מרית צפונית (Spatula clypeata)

מתצפת/ת

gwh

תאריך

ינואר 15, 2021 08:40 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edhass

תאריך

ינואר 12, 2021 10:58 AM EST

תיאור

Male Painted Bunting

תמונות/קולות

מתצפת/ת

smpbiologist-schurchin

תאריך

יוני 2019

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

northganaturalist

תאריך

יולי 18, 2018 12:56 PM EDT

תיאור

The red spot behind the black ear flap is throwing me off. I'm not 100% sure what this is.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heteromyid

תאריך

מרץ 10, 2016 11:31 PM CST

תיאור

Although caught in a pond, I did not mark as cultivated since warmouth were not intentionally stocked

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ngw1982

תאריך

מאי 10, 2018 04:33 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ray163

תאריך

יולי 4, 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

urbanflyfishing

תאריך

יוני 21, 2020 12:04 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tysmith

תאריך

נובמבר 12, 2020 12:33 AM EST

תיאור

Odd individual. I was certain it was a Southern until I took photo #5.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

riverrat09

תאריך

אוגוסט 12, 2019 10:10 AM CDT