תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

ספטמבר 18, 2023 04:04 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brettpayne

תאריך

מרץ 20, 2023 01:48 אחה"צ JST

מקום

771-5173, Japan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yoshiko_sano

תאריך

מרץ 27, 2021 01:00 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturalist13414

תאריך

אפריל 19, 2021 04:37 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

utchee

תאריך

מאי 12, 2021 06:42 לפנה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yayoikawahara

תאריך

מאי 22, 2021 12:39 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gennadiy

תאריך

יוני 23, 2012

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vika_b

תאריך

יוני 5, 2021 11:54 לפנה"צ +10

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skycat

תאריך

מרץ 28, 2022 10:55 לפנה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kaooooru

תאריך

מרץ 29, 2022 10:09 לפנה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heybrows

תאריך

מאי 10, 2022 03:29 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eri3000

תאריך

מאי 2022

מקום

Tokushima, JP (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skycat

תאריך

מאי 2022

מקום

Nagano, JP (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skycat

תאריך

מאי 2022

מקום

Nagano, JP (Google, OSM)

תיאור

ヤマザトマムシグサ Arisaema galeiforme Seriz.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skycat

תאריך

יוני 2022

מקום

Nagano, JP (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skycat

תאריך

יוני 26, 2022 10:52 לפנה"צ JST

תיאור

オオマムシグサ Arisaema takedae

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kishimoto_toshio

תאריך

יוני 3, 2022 09:25 לפנה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ao-ka

תאריך

מאי 29, 2022 02:13 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

פברואר 2019

מקום

Kagoshima, JP (Google, OSM)

תיאור

This is endemic to Tokunoshima.
Only two individuals were found in the mountain cloud forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

אפריל 25, 2020 09:21 לפנה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

מאי 12, 2018 05:35 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

מאי 20, 2018 03:54 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

מאי 24, 2020 03:56 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

פברואר 2019

מקום

Kagoshima, JP (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

מרץ 2022

מקום

Okinawa, JP (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridelia

תאריך

מאי 27, 2019 07:37 לפנה"צ JST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kasumizakura

תאריך

אפריל 2022

מקום

Chiba, JP (Google, OSM)