תמונות/קולות

מתצפת.ת

karlanderson1

תאריך

דצמבר 8, 2023 10:28 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patsuttonwildlifegarden

תאריך

ספטמבר 20, 2023 03:12 אחה"צ EDT

תיאור

Nectaring on Horsemint (Spotted Beebalm), Monarda punctata. The worst photo is 1st because it shows the short, straight petiole.