תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מאי 2024

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אפריל 2024

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אפריל 2024

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

מאי 2024

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

אפריל 2024

מקום

Sétif, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מרץ 2024

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מרץ 2024

מקום

Sétif, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מרץ 2024

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

מרץ 2024

תמונות/קולות

מה

פרעושית (סוג Pulicaria)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מה

חלבלוב הכדורים (Euphorbia hirta)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מאי 2023

מקום

Sétif, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מה

לוֹבד המדבר (Aerva javanica)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

מצחנים (תת משפחה Acridinae)

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

ינואר 17, 2024 09:16 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2021

תמונות/קולות

מה

חלזון הגינה(שבלול) (Cornu aspersum)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ינואר 2024

מקום

Souk Ahras, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שחף אפרורִי (Larus canus)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ינואר 2024

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ספטמבר 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ינואר 2024

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מה

עשבה רותמית (Chloris virgata)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 26, 2021 11:03 לפנה"צ CET

תיאור

תמונות/קולות

מה

פגוניה (סוג Fagonia)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ינואר 29, 2022 10:15 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ינואר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מה

חרוטן (סוג Pyrgomorpha)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מאי 30, 2023 09:39 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

פברואר 2022

תמונות/קולות

מה

סילון קוצני (Zilla spinosa)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

פברואר 2, 2022 12:21 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ינואר 25, 2020 01:04 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חלבלוב מגורגר (Euphorbia granulata)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

נובמבר 2023

תמונות/קולות

מה

חלבלוב מאדים (Euphorbia maculata)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

נובמבר 2023

תמונות/קולות

מה

אבוטילון השיח (Abutilon fruticosum)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מה

היביסקוס סגלגל (Hibiscus micranthus)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מה

קוטב מכונף (Tribulus pentandrus)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

נובמבר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

נובמבר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

מרץ 9, 2016 06:19 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anis_wail

תאריך

מאי 2023

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

מאי 5, 2022 02:08 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

מאי 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אפריל 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

מרץ 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

יוני 2022

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אפריל 18, 2021 02:04 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Sétif, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

ספטמבר 28, 2023 11:08 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

ספטמבר 15, 2023 04:16 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

יולי 22, 2023 12:34 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מאי 18, 2023 12:58 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

יולי 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mehdichetibi

תאריך

פברואר 2021

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תיאור

In a cave, many specimens

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

יולי 22, 2023 10:26 לפנה"צ CET

מקום

Ilamane (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

ינואר 2020

מקום

חסר מיקום

תיאור

In region of Collo (North-Est of Algeria)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aissadjamelfilali

תאריך

יולי 11, 2023 09:08 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

יולי 5, 2023 07:26 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

יולי 11, 2023 01:30 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

יולי 12, 2023 07:47 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

יולי 10, 2023 01:43 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אפריל 2023

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

יוני 2023

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

יוני 2023

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

אפריל 23, 2023 01:07 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

מרץ 2023

מקום

Constantine, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 3, 2018 10:55 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

אפריל 11, 2023 11:02 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2, 2021 04:00 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מה

כדית אדומה (Delta dimidiatipenne)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מה

הגרן הסנא (Catopsilia florella)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מה

כדרורית החורש (Armadillo officinalis)

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

אוקטובר 16, 2022 01:48 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

פברואר 1, 2023 10:18 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimhaddad

תאריך

יוני 2021

מקום

Algeria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

אוגוסט 26, 2022 10:45 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

ינואר 28, 2023 11:42 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

דצמבר 9, 2022 01:29 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

מאי 2022

מקום

Sétif, DZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

איסיים (משפחה Issidae)

מתצפת.ת

haroune1

תאריך

פברואר 5, 2023 11:56 לפנה"צ CET