תמונות/קולות

מתצפת.ת

wernerehl

תאריך

אוגוסט 2022

תיאור

on a muddy part of an otherwise clean pondshore. This is a non-native invasive species not well documented yet in New England. The last shot is not in focus. Had to grab it from a video. But is shows what it looks like from a distance.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karro_frost

תאריך

ספטמבר 2014

תיאור

Near a stream, very small (that's moss near it)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eileenrudden

תאריך

אוגוסט 4, 2020 08:53 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chasemathey

תאריך

מאי 27, 2021 01:23 אחה"צ EDT

תיאור

White morph!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcharpentier

תאריך

אוקטובר 2022

תיאור

5 individuals observed adjacent the beach and nearby a saltmarsh. Knotty rhizomes and the axis of the inflorescence scabrous hispid.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wernerehl

תאריך

אוקטובר 2022

תיאור

At least a thousand plants around the edge. Shallow acidic coastal plain pond in Town of Plymouth near commercial cranberry bogs.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wernerehl

תאריך

אוקטובר 2022

תיאור

This is the first time iNat observation of this species in New England and New York. It's another coastal plain pond specialist. It's endangered in Connecticut and New Hampshire, threatened in Rhode Island, and does not occur in Maine. Thanks to the abundance of coastal plain ponds in Massachusetts it is only watch listed here and is common around some ponds, so not this one. I only found it in one location. In a shallow acidic coastal plain pond in Town of Plymouth near commercial cranberry bogs.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

threepogonias

תאריך

אוקטובר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauracoffin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 11:08 לפנה"צ UTC

תיאור

Perhaps similar to ghost pipe.