תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מאי 1, 2022 11:20 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מאי 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מאי 1, 2022 04:06 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מאי 1, 2022 06:45 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יולי 17, 2019 11:39 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

coletoobservador

תאריך

נובמבר 3, 2022 07:00 לפנה"צ CST

תיאור

polilla

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אפריל 30, 2022 05:18 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אפריל 30, 2022 02:50 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אפריל 30, 2022 11:25 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אפריל 30, 2022 10:58 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אפריל 30, 2022 10:35 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אפריל 29, 2022 09:23 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אפריל 29, 2022 09:17 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 14, 2022 02:09 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 14, 2022 01:48 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 14, 2022 01:39 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 01:23 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 12:56 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 12:52 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 12:47 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 12:12 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 12:10 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 11:44 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 11:30 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 8, 2022 12:12 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 28, 2022 02:28 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 28, 2022 02:21 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 23, 2022 12:42 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 23, 2022 12:04 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 23, 2022 11:16 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 23, 2022 09:29 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 17, 2022 12:41 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 16, 2022 10:08 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

מרגנית השדה (Lysimachia arvensis)

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 7, 2022 11:39 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

מרץ 7, 2022 11:14 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

פברואר 28, 2022 02:37 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ינואר 13, 2022 10:16 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ינואר 10, 2022 02:49 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ינואר 10, 2022 02:06 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ינואר 10, 2022 01:41 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ינואר 10, 2022 01:35 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ינואר 6, 2022 09:47 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 31, 2021 09:08 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 31, 2021 09:07 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 31, 2021 07:41 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 05:24 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 25, 2021 04:24 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 25, 2021 04:13 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 25, 2021 12:13 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 25, 2021 12:19 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 25, 2021 10:51 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 31, 2021 08:41 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 31, 2021 07:47 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 05:32 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 05:07 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 05:06 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 04:58 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 04:56 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 09:51 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 09:10 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

חלבלוב (סוג Euphorbia)

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 30, 2021 07:39 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 26, 2021 12:15 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 26, 2021 10:20 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 26, 2021 09:55 לפנה"צ CST
Ray-finned Fishes

תמונות/קולות

מה

דגים (מחלקה Actinopterygii)

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 23, 2021 12:43 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 27, 2021 10:56 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 26, 2021 11:12 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 25, 2021 04:51 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 25, 2021 04:45 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

דצמבר 23, 2021 02:13 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אוקטובר 9, 2021 10:11 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אוקטובר 5, 2021 11:02 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ספטמבר 23, 2021 10:52 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ספטמבר 14, 2021 09:08 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:02 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אוגוסט 2, 2021 09:17 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יולי 25, 2021 01:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יולי 25, 2021 11:29 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ספטמבר 10, 2021 09:21 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אוגוסט 1, 2021 02:36 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

אוגוסט 1, 2021 02:32 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יולי 11, 2021 02:26 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יולי 11, 2021 02:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יולי 11, 2021 01:48 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יולי 9, 2021 05:55 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 26, 2021 02:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 26, 2021 02:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 26, 2021 02:26 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 26, 2021 01:47 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

זבובים (תת-סדרה Brachycera)

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 26, 2021 01:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 26, 2021 12:02 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 26, 2021 11:33 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 23, 2021 02:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 23, 2021 02:17 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 23, 2021 02:10 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

ינואר 28, 2024 09:49 לפנה"צ CST

תיאור

Arriba

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 23, 2021 02:08 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 23, 2021 01:15 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 23, 2021 11:50 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juancarlosgarciamorales1

תאריך

יוני 23, 2021 10:57 לפנה"צ CDT