תמונות/קולות

מתצפת/ת

macrodipteryx

תאריך

ספטמבר 6, 2019 11:06 PM EDT

תיאור

Ovipositing on submerged vegetation in small artificial pond in Mingre village.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcel-silvius

תאריך

אפריל 26, 2022 08:56 PM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph_judy

תאריך

ספטמבר 3, 2020 11:06 AM +07

מקום

Klaten (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kt_ton

תאריך

מאי 8, 2021 08:30 AM WIB

מקום

Khao Yai NP (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mlcombs13

תאריך

יולי 2, 2021 01:02 PM EDT

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

wild-about-texas

תאריך

מאי 20, 2021 11:16 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcel-silvius

תאריך

יוני 4, 2019 05:31 AM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mesene

תאריך

יולי 12, 2012

תמונות/קולות

מתצפת/ת

benoit_segerer

תאריך

מרץ 30, 2017 05:00 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

benoit_segerer

תאריך

מרץ 21, 2015 02:18 AM CET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wildsumatra

תאריך

נובמבר 30, 2012 09:12 PM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

budak

תאריך

מאי 14, 2012 09:51 AM +08

מקום

Indonesia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dave1682

תאריך

יולי 29, 2019 03:22 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuel_ruedi

תאריך

יולי 20, 2010 02:30 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wildan_ardani

תאריך

מרץ 13, 2017 11:08 AM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rimba

תאריך

מאי 16, 2020 10:01 PM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guntursuseno

תאריך

נובמבר 21, 2020 02:35 PM +07

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alaskaexpat

תאריך

אוקטובר 10, 2020 11:59 AM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robertniese

תאריך

אוגוסט 5, 2017 01:10 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mcferny

תאריך

אוקטובר 19, 2020 12:03 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dhfischer

תאריך

מרץ 8, 2012 06:58 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnlenagan

תאריך

נובמבר 9, 2016 12:14 PM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jcochran706

תאריך

אוקטובר 4, 2020 01:32 PM CDT

תיאור

Berry Springs Park and Preserve

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph_judy

תאריך

ספטמבר 6, 2020 11:29 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

subhashpulikkal

תאריך

ספטמבר 21, 2020 12:49 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tmurray74

תאריך

ספטמבר 2020

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

daleheinert

תאריך

ספטמבר 23, 2020 03:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philbenstead

תאריך

יולי 5, 2019 09:37 AM CEST

מקום

Johor, Malaysia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

paulswitzer

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:53 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnlenagan

תאריך

נובמבר 7, 2016 11:29 AM AEDT

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

jwm57

תאריך

ספטמבר 4, 2020 10:51 AM EDT

מקום

Sandy Pond (Google, OSM)

תיאור

With Viceroy

תמונות/קולות

מתצפת/ת

glassbead

תאריך

ספטמבר 5, 2020 03:30 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

charleyhesse

תאריך

אוגוסט 18, 2019

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

texasforever

תאריך

אוגוסט 31, 2020 06:00 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dhfischer

תאריך

נובמבר 13, 2009

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

rosalie-rick

תאריך

ספטמבר 2, 2020 01:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dickwood

תאריך

אוגוסט 31, 2020 01:23 PM PDT

תיאור

on buckwheat, mississippi bar

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rhamdany

תאריך

יולי 18, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rosalie-rick

תאריך

ספטמבר 1, 2020 01:35 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph_judy

תאריך

יוני 8, 2020 09:59 AM +07

מקום

Klaten (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrich_tx

תאריך

אוגוסט 31, 2020 06:29 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

catalinatong

תאריך

מאי 10, 2017 12:57 PM +08

תמונות/קולות

מתצפת/ת

catalinatong

תאריך

יולי 10, 2020 11:02 AM +08

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mayacrow

תאריך

אוגוסט 28, 2020 02:46 PM EDT

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

jenniferf4

תאריך

אוגוסט 19, 2020 03:48 PM CDT

מקום

Blaine, MN, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gerilim

תאריך

אוגוסט 21, 2020 02:37 PM AWST

מקום

Singapore (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mdjusri

תאריך

אוגוסט 15, 2020 01:48 PM +08

תמונות/קולות

מתצפת/ת

auzansukaton

תאריך

אוגוסט 1, 2020 12:44 PM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

antoine_guiguet_

תאריך

אוגוסט 13, 2016 10:07 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blackdogto

תאריך

מאי 14, 2019 10:02 AM HKT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shirdipam

תאריך

אוקטובר 8, 2018 04:29 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnlenagan

תאריך

נובמבר 6, 2016 11:16 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

smcknight

תאריך

יולי 26, 2020 12:18 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gancw1

תאריך

יולי 22, 2020 11:06 PM +08

תגיות

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

jblinde

תאריך

יולי 27, 2020 06:02 PM CDT

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

randybodkins

תאריך

יולי 28, 2020 09:39 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kctsang2

תאריך

יולי 24, 2020 11:19 AM +08

תיאור

Spotted 5 of these in one morning, managed to have three pictures of acceptable quality...

תמונות/קולות

מתצפת/ת

deeker

תאריך

יולי 18, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph_judy

תאריך

יולי 24, 2020 11:40 AM +07

מקום

Klaten (Google, OSM)

תיאור

Commonly known as Colour Sergeant, this brush-footed butterfly is found from India to South China through Thailand, Peninsular Malaysia, Singapore, Sumatra, Java, Borneo and Palawan. It inhabits mainly in lowland forests, including logged forest. It is a common butterfly on the plains but is rather rare on the hills (Kirton, 2014).

https://www.mybis.gov.my/sp/56410

תמונות/קולות

מתצפת/ת

amzamz

תאריך

דצמבר 1, 1986

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rdwoodruff

תאריך

יוני 14, 2020 12:44 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יולי 18, 2020 09:55 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vulture

תאריך

יולי 15, 2020 10:33 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

judygva

תאריך

יולי 17, 2020 09:38 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

budak

תאריך

יולי 17, 2020 02:42 PM +08

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mauraindriam

תאריך

יולי 10, 2020 07:02 AM +07

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmklodzen

תאריך

מאי 13, 2018 12:27 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יולי 15, 2020 10:37 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lesday

תאריך

אפריל 28, 2013 01:42 PM +07

תיאור

ssp. tritogeneia

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcel-silvius

תאריך

יוני 7, 2019 08:24 AM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sgbraden

תאריך

יולי 2020

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

מורפו כחול (Morpho helenor ssp. peleides)

מתצפת/ת

edgarabel

תאריך

מרץ 8, 2006 10:22 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ananda_virgiana

תאריך

יולי 7, 2020 11:15 AM WIB

תיאור

Found doing courtship, glide on water surface with the hindwing stayed open. This species is quiet sensitive with moving things thus being difficult to catch.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph_judy

תאריך

יוני 28, 2020 11:07 AM +07

מקום

Klaten (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ananda_virgiana

תאריך

מאי 2020

מקום

Indonesia (Google, OSM)

תיאור

https://www.keepinginsects.com/butterfly/species/cricula-silkmoth/
Cricula trifenestrata is given its name because of the three windows on its wings (tri = three, fenestrata = windows). The “windows” are three places on the wing that are completely transparent. There are no holes there.

1st observation : https://www.inaturalist.org/observations/47392350

Eggs : https://www.inaturalist.org/observations/47476968

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph_judy

תאריך

יוני 25, 2020 12:36 PM +07

מקום

Klaten (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomdriscoll

תאריך

יוני 23, 2020 02:16 PM EDT