תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ספטמבר 8, 2023 08:15 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ספטמבר 10, 2023 09:11 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ספטמבר 15, 2023 07:49 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel-mejias1987

תאריך

ספטמבר 3, 2023 09:33 לפנה"צ ADT

תיאור

Frequent but scarce visitor to the island.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

ספטמבר 16, 2023 08:26 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

ספטמבר 14, 2023 06:56 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edjoy

תאריך

ספטמבר 13, 2023 03:03 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

צחיחנית החרמון (Eremophila alpestris)

מתצפת.ת

edjoy

תאריך

ספטמבר 13, 2023 07:24 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maelmata

תאריך

ספטמבר 9, 2023 04:24 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

עיט זהוב (Aquila chrysaetos)

מתצפת.ת

adan-camacho-marquez

תאריך

אפריל 2023

מקום

Zacatecas, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erikatwell

תאריך

אוגוסט 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erikatwell

תאריך

אוגוסט 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erikatwell

תאריך

אוגוסט 14, 2022 11:43 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

אוגוסט 27, 2023 03:38 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

ספטמבר 7, 2023 07:26 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

ספטמבר 7, 2023 07:51 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andresebastian

תאריך

יוני 12, 2023 08:50 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andresebastian

תאריך

יוני 12, 2023 10:03 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rtshaw80

תאריך

מרץ 22, 2011 09:55 לפנה"צ HST

תיאור

female

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

אפריל 2022

מקום

Guerrero, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cypseloides

תאריך

מאי 29, 2023 07:53 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

henicorhina

תאריך

מאי 29, 2023 07:29 לפנה"צ CST

תיאור

Netted, photographed, and promptly released

תמונות/קולות

מתצפת.ת

henicorhina

תאריך

מאי 29, 2023 07:56 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

יוני 12, 2023 10:03 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

יוני 11, 2023 05:23 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

יוני 2023

מקום

Mexico (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

יוני 5, 2023 07:06 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

מאי 2023

מקום

Veracruz, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

תרנגול הודו מצוי (Meleagris gallopavo)

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מאי 20, 2023 08:16 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

מאי 7, 2023 04:48 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

מאי 2023

מקום

Mexico (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מאי 14, 2023 08:56 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מאי 15, 2023 03:49 אחה"צ CST

תיאור

En foto 2 con polluelo de Zanate
En fotos 3 y 4 hostigada por Tiranos y en foto 5, un par

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

מאי 2023

מקום

Veracruz, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

מאי 2023

מקום

Veracruz, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

אפריל 2023

מקום

Veracruz, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

אפריל 2023

מקום

Mexico (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

אפריל 7, 2023 02:51 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

מרץ 10, 2023 06:03 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

מרץ 10, 2023 10:00 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

מרץ 17, 2023 10:36 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

חופית כהת חזה (Calidris melanotos)

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 26, 2023 07:35 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מרץ 29, 2023 11:51 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

מרץ 28, 2023 08:31 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julio

תאריך

מרץ 19, 2023 08:47 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julio

תאריך

מרץ 19, 2023 10:53 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 13, 2023 08:48 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 13, 2023 06:53 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 13, 2023 07:50 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 14, 2023 07:59 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 14, 2023 08:15 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 16, 2023 08:28 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 16, 2023 08:24 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 16, 2023 08:26 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 18, 2023 07:54 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trinchan

תאריך

מרץ 7, 2023 09:40 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

מרץ 18, 2023 09:38 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

מרץ 18, 2023 10:02 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

ינואר 19, 2023 09:20 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

פברואר 19, 2023 12:10 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

ינואר 19, 2023 10:45 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

ינואר 19, 2023 10:41 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

פברואר 21, 2023 11:01 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Yucatán, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מרץ 10, 2023 07:38 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מרץ 10, 2023 08:26 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מרץ 10, 2023 05:50 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

מרץ 10, 2023 06:26 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

פברואר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julio

תאריך

פברואר 6, 2023 09:06 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julio

תאריך

פברואר 6, 2023 09:27 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julio

תאריך

פברואר 6, 2023 10:40 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gerardo_marron

תאריך

פברואר 25, 2023 04:04 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adnerbaves

תאריך

פברואר 26, 2023 06:26 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

פברואר 19, 2023 09:12 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

פברואר 15, 2023 02:14 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

פברואר 16, 2023 11:50 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

פברואר 8, 2023 09:06 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aranzacat

תאריך

פברואר 18, 2023 08:54 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

ינואר 26, 2023 10:26 לפנה"צ CST

תיאור

Plumaje, ubicación y comportamiento compatibles con individuos silvestres

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aranzacat

תאריך

פברואר 12, 2023 08:19 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

פברואר 4, 2023 05:46 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

פברואר 4, 2023 05:57 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

פברואר 5, 2023 10:34 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

ינואר 24, 2023 01:27 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

ינואר 23, 2023 04:18 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alelostcontrol

תאריך

ינואר 19, 2023 03:44 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichi_wildlife_tours

תאריך

ינואר 11, 2023 02:21 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

ינואר 2023

מקום

Oaxaca, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertolobato

תאריך

ינואר 2023

מקום

Oaxaca, MX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 28, 2023 07:54 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 28, 2023 08:59 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מה

צחיחנית החרמון (Eremophila alpestris)

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 28, 2023 10:53 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguzman

תאריך

ינואר 31, 2023 12:41 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 27, 2023 10:42 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 27, 2023 12:01 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 27, 2023 12:05 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 27, 2023 12:26 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 27, 2023 04:52 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panza_rayada

תאריך

ינואר 27, 2023 05:02 אחה"צ CST