תמונות/קולות

מה

עקב אדום-זנב (Buteo jamaicensis)

מתצפת.ת

rekursiv

תאריך

פברואר 21, 2024 09:11 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

itsmepat70

תאריך

יולי 10, 2022 12:26 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

ספטמבר 16, 2023 07:13 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

ספטמבר 16, 2023 06:53 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmgconsult

תאריך

ספטמבר 16, 2023 11:23 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amdurso

תאריך

ספטמבר 17, 2023 09:14 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maragay

תאריך

ספטמבר 14, 2023 12:32 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wetmoret

תאריך

ספטמבר 16, 2023 11:40 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbarber

תאריך

ספטמבר 17, 2023 12:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmgconsult

תאריך

יוני 26, 2022 08:31 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muir

תאריך

אוקטובר 1, 2017 02:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אמנית (סוג Amanita)

מתצפת.ת

gabiwabi

תאריך

אוקטובר 22, 2022 02:03 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

אוקטובר 23, 2022 11:11 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emcastelli

תאריך

אוקטובר 21, 2022 11:06 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wilpersm

תאריך

אוקטובר 21, 2022 06:06 אחה"צ EDT

תיאור

Still flowering

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

אוקטובר 23, 2022 11:32 לפנה"צ EDT

תיאור

Mw bugs in sep obs

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmgconsult

תאריך

אוקטובר 20, 2022 10:38 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dtread1

תאריך

אוקטובר 20, 2022 01:15 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אווז קנדי (Branta canadensis)

מתצפת.ת

rauvbbj

תאריך

אוקטובר 23, 2022 08:00 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

corinne-swdc

תאריך

אוקטובר 22, 2022 03:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denisperez

תאריך

אוקטובר 22, 2022 04:58 אחה"צ EDT

מקום

Lake Artemesia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

jmcguire319

תאריך

אוקטובר 22, 2022 06:18 אחה"צ EDT

מקום

Cavalier Drive (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sercfisheries

תאריך

אוקטובר 21, 2022 12:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sercfisheries

תאריך

אוקטובר 21, 2022 10:42 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sercfisheries

תאריך

אוקטובר 21, 2022 11:33 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muroj

תאריך

אוקטובר 22, 2022 02:15 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

אוקטובר 22, 2022 11:45 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katyswiere

תאריך

אוקטובר 23, 2022 01:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbarber

תאריך

אוקטובר 22, 2022 02:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bombus_frankii

תאריך

אוקטובר 22, 2022 02:50 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

אוקטובר 22, 2022 11:55 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

אוקטובר 23, 2022 12:05 אחה"צ EDT

תיאור

Not sure which mite parasites honey bees?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmgconsult

תאריך

אוקטובר 22, 2022 01:27 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hughrand

תאריך

אוקטובר 21, 2022 12:31 אחה"צ EDT

תיאור

Juvenile.

תמונות/קולות

מה

ברווז עצים (Aix sponsa)

מתצפת.ת

dtread1

תאריך

אוקטובר 20, 2022 12:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robinf

תאריך

אפריל 30, 2022 12:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מרץ 10, 2017 04:35 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 6, 2017 03:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוקטובר 6, 2016 02:48 אחה"צ EDT

תיאור

Growing on mound of seemingly non-native soil on a floodplain forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

ספטמבר 2016

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

יולי 21, 2016 10:44 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

יולי 19, 2016 03:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

יולי 15, 2016 10:19 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

יוני 9, 2016 12:47 אחה"צ EDT

תיאור

In a garden pond.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 20, 2016 12:44 אחה"צ EDT

תיאור

With eggs.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 10, 2016 10:55 לפנה"צ EDT

תיאור

At a non-tidal wetland.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 7, 2016 02:20 אחה"צ EDT

תיאור

Found in a pond surrounded by non-tidal emergent wetlands (the Gateway wetlands) at Anacostia Park.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מרץ 25, 2016 03:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 17, 2019 09:22 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

נובמבר 15, 2019 05:29 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מרץ 4, 2020 10:43 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מרץ 4, 2020 10:45 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 29, 2019 02:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 29, 2019 10:49 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 26, 2019 04:49 אחה"צ EDT

תיאור

Found in ornamental pond.

תמונות/קולות

מה

קרדמין שעיר (Cardamine hirsuta)

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

פברואר 26, 2019 04:21 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

יוני 9, 2016 01:04 אחה"צ EDT

תיאור

In an ornamental pond. Came in by itself, not introduced.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

ספטמבר 28, 2018 08:52 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

ספטמבר 20, 2018 10:03 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

ספטמבר 22, 2018 09:51 לפנה"צ EDT

תיאור

The fish was actually caught by the guy on the left with a white shirt using fish as bait from the pier.

תמונות/קולות

מה

צב רך סיני (Pelodiscus sinensis)

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוגוסט 2, 2016 12:52 אחה"צ EDT

תיאור

Found dead at the shore of lake at Black Hill Regional Park.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוגוסט 2, 2017 06:50 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוגוסט 16, 2017 03:50 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

נובמבר 1, 2017 10:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 16, 2018 02:59 אחה"צ EDT

תיאור

Gravid females used for propagation purposes by the Anacostia Watershed Society in partnership with the USFWS.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 28, 2018 10:08 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 2, 2018 09:30 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 7, 2018 11:14 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוקטובר 2017

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוקטובר 18, 2017 10:08 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוגוסט 28, 2017 11:05 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוגוסט 28, 2017 11:08 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

בהוקית (סוג Ganoderma)

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

אוגוסט 23, 2017 02:47 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

יולי 31, 2017 04:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

יולי 29, 2017 11:36 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 25, 2016 01:57 אחה"צ EDT

תיאור

Near Nature Center on picnic tables mulched area.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 14, 2017 01:35 אחה"צ EDT

תיאור

On trail probably dying after reproduction.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorbogmont

תאריך

מאי 4, 2017 11:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paolacarrera

תאריך

מרץ 24, 2016 11:00 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

treegrow

תאריך

ספטמבר 23, 2017 12:08 אחה"צ EDT

תיאור

Acharia stimulea. Greenbelt Park, Prince George's County, Maryland, USA.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

treegrow

תאריך

ספטמבר 23, 2017 01:30 אחה"צ EDT

תיאור

Triatoma sp. nymph. Greenbelt Park, Prince George's County, Maryland, USA.