תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 22, 2023 01:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 3, 2023 07:51 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 29, 2022 09:42 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 19, 2021 11:29 אחה"צ -05

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 18, 2022 07:15 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 8, 2023 06:47 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 13, 2022 06:26 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 30, 2023 07:27 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 31, 2023 05:50 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 29, 2023 05:18 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 5, 2023 06:07 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 29, 2023 06:16 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 29, 2023 06:18 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 29, 2023 06:59 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 20, 2023 05:29 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 5, 2023 07:19 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אפריל 13, 2021 07:07 לפנה"צ -05

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 26, 2022 06:26 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 10, 2022 06:05 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 24, 2021 11:54 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 14, 2022 01:14 לפנה"צ EDT

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 12, 2022 11:02 אחה"צ EDT

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 16, 2019 03:13 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 12, 2021 07:54 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 14, 2021 07:44 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 13, 2021 12:31 לפנה"צ -05

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

ספטמבר 2, 2021 10:46 אחה"צ -05

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 2, 2022 04:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 8, 2022 11:07 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 13, 2022 01:57 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 10, 2022 06:24 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 27, 2022 07:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

ספטמבר 26, 2022 09:59 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 10, 2021 11:25 אחה"צ -05

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 30, 2022 07:11 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 20, 2021 10:45 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 22, 2022 05:00 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 22, 2022 06:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 11, 2022 11:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 24, 2022 06:59 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 3, 2022 11:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 23, 2022 06:39 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 8, 2022 05:55 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 23, 2022 08:07 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 28, 2022 06:46 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 28, 2022 06:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 14, 2022 06:18 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 29, 2022 11:20 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 22, 2022 06:10 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 20, 2022 11:14 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 13, 2022 06:15 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 3, 2022 11:10 אחה"צ EDT

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

ספטמבר 2, 2021 10:42 אחה"צ -05

מקום

Québec, Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 19, 2022 08:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

מאי 31, 2021 11:31 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

נובמבר 6, 2020 07:31 אחה"צ -05

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

נובמבר 6, 2020 07:26 אחה"צ -05

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

אוקטובר 13, 2021 10:38 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 11, 2021 12:18 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 11, 2021 12:01 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יולי 11, 2021 12:01 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 13, 2021 12:43 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joefrechette

תאריך

יוני 8, 2020 12:07 אחה"צ -05

תגיות