תמונות/קולות

מה

אריה ים קליפורני (Zalophus californianus)

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

מאי 13, 2024 04:31 אחה"צ PDT

תיאור

Crazy! This misguided sea lion had a death wish - it approached an active orca pod predation event and hung about the dead carcass of their target sea lion (the light-colored back in the background of this photo) for at least 30 minutes. When we left the scene it was still there, and neither it nor the dead sea lion had been eaten. @jmaughn

תמונות/קולות

מתצפת.ת

billhubick

תאריך

יוני 2011

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bos__mutus

תאריך

דצמבר 31, 2023 04:31 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

cnddb_brian

תאריך

נובמבר 17, 2023

תיאור

Threatened and Endangered species list

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rfertig

תאריך

ספטמבר 20, 2023 07:38 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jwahl

תאריך

יוני 26, 2023 01:33 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tec565

תאריך

אוגוסט 26, 2023 04:30 אחה"צ PDT

תיאור

My first pygmy owl sighting!!! This cute little guy was hanging out in a tree about 10 feet above me, bobbing his head trying to get a look at me too lol

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rjadams55

תאריך

יולי 23, 2023 08:30 לפנה"צ PDT

תיאור

Pair of House Wrens nesting deep in the throat of a Pterodactly sculpture.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmaughn

תאריך

יולי 6, 2023 12:42 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

גיריות (Taxidea taxus)

מתצפת.ת

g_heaton

תאריך

מאי 9, 2023 12:42 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vireosylva

תאריך

ספטמבר 11, 2022 10:54 לפנה"צ PDT

תיאור

One of my favorite animals ever. I'm so happy I was able to see these, so I figured I'd make it extra-special by turning a video I took into a gif!!! The YouTube video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=jIPZzfd9zTc

תמונות/קולות

מה

קוקיה אירופית (Cuculus canorus)

מתצפת.ת

brianhindsakafundad

תאריך

אפריל 2023

תמונות/קולות

מה

ביצנית אדומת רגל (Tringa erythropus)

מתצפת.ת

serpophaga

תאריך

ספטמבר 2019

תיאור

Accepted California Bird Records Committee record (CBRC 2019-119).

https://www.californiabirds.org/queryDatabase.asp?partial=on&species=spotted+redshank

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanimarie

תאריך

אפריל 20, 2023 11:14 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

truthseqr

תאריך

אפריל 18, 2023 12:57 אחה"צ PDT

תיאור

This was the most beautiful fence lizard I've ever seen.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brianhindsakafundad

תאריך

מרץ 2023

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

catchang

תאריך

אפריל 1, 2023 12:56 אחה"צ PDT

תיאור

Number 40,000 with my very good friends. Big adventure.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mhertel

תאריך

מרץ 17, 2023 07:08 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rtshaw80

תאריך

דצמבר 29, 2012 01:55 אחה"צ PST

תיאור

Taken at Damon Point - Ocean Shores where we counted 6 during the Gray's Harbor Christmas Bird Count

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmaughn

תאריך

מרץ 12, 2023 01:40 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת.ת

maxallen

תאריך

יוני 2020

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

25F 2205499

תמונות/קולות

מתצפת.ת

armandob

תאריך

מרץ 2023

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

פברואר 2023

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonhakim

תאריך

אפריל 2016

מקום

India (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kenk

תאריך

ינואר 23, 2023 10:37 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pete_n

תאריך

יוני 13, 2022 04:05 אחה"צ PDT

תיאור

With an alligator lizard. Or maybe it’s the other way around!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lagace4

תאריך

דצמבר 30, 2022 12:09 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corbascus

תאריך

דצמבר 2022

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fieldbio

תאריך

מאי 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

byersconspiracy

תאריך

ינואר 31, 2019 11:07 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

byersconspiracy

תאריך

פברואר 28, 2019 10:44 לפנה"צ PST

תיאור

Wow! I can’t believe I saw another one of these guys!

תמונות/קולות

מה

גקו ענק (Gekko gecko)

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

ספטמבר 14, 2022 05:50 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מה

שועל אפור מצוי (Urocyon cinereoargenteus)

מתצפת.ת

rachelazevedo

תאריך

מאי 13, 2022 10:11 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

אוגוסט 16, 2022 01:53 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

יולי 2022

מקום

Brazil (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

עבשן (Pseudorca crassidens)

מתצפת.ת

jdlytle

תאריך

מרץ 2016

תמונות/קולות

מה

לווייתן (סוג Balaenoptera)

מתצפת.ת

tom278

תאריך

אוקטובר 2, 2021 03:57 אחה"צ EDT

תיאור

Bryde's Whale not available as option in iNaturalist

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

יולי 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

יולי 4, 2022 01:44 אחה"צ -04

תיאור

Swimming across the river. About 40-50 cm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

יולי 5, 2022 05:01 אחה"צ -04

מקום

Pocone, MT, BR (Google, OSM)

תיאור

Male

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rjadams55

תאריך

יוני 27, 2022 08:49 לפנה"צ PDT

מקום

Tomales Bay (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marceloamores

תאריך

אוקטובר 24, 2021 08:45 לפנה"צ -05

תיאור

BIDENS ANDICOLA H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 4:237 (186). 1820; B. andicola H.B.K. vars. normalis and heterophylla O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 3^II^: I36. 1898; B. fruticulosa Mey. and Walp., Nov. Act. Nat. Cur. 19 Supplem. I. 271. 1843.

Descript. amplific.- Herba perennis, semi-procumbens vel etiam erecta, valde hispido-pubescens vel fere glabra, ramosa, 2-8 dm. alta, caulibus parce angulatis. Folia 1-7 cm. longa, valde polymorpha; nunc indivisa, ovata, serrata, sessilia vel alato-petiolata, ad apicem obtusa vel subacuta; nunc tripartite vel 1-3-pinnata foliolis ovatis vel lanceolatis vel linearibus et ad apicem sensim vel abrupte apiculatis. Capitula ramos terminantia, longe pedunculata, radiata; pansa ad anthesin 2-4 vel rarius etiam usque ad 5.5 cm. lata, 0.7-1.4 cm. alta. Involucrum perspicue hispidum, bracteis ex-terioribus 8-10, lanceolatis vel lineari-oblongis, ciliatis, supra saepe glabratis, apice plerumque obtusis, quam interioribus lanceolatis dense hispidis plerumque multo brevioribus. Flores ligulati saepius 8, lutei, ligula elliptico-oblanceolati, apice plerumque minute 3-denticulati, 1.2-2.5 cm. longi. Achaenia tenuiter linearia, inferne sensim attenuate, obcompresso-quadrangularia, sulcata, supra plus minusve erecto-hispida, fusco-nigra, corpore 0.7-1.4 cm. longa et 0.4-1 mm. lata et paleas demum superantia, apice bi- (vel pauca tri-) aristata, aristis tenuibus, brunneo-stramineis vel rubescentibus, re-trorsum hamosis, 1.7-3 mm. longis.

BIDENS ANDICOLA var. DECOMPOSITA O. Kuntze, I.c.; B. macrantha Griseb., Abhandl. Goett. I9:I38 I874; B. grandiflora Balb. var. breviloba 0. Kuntze, I.c.-Folia 2-3-pinnatisecta, usque ad I dm. longa, achaeniis superne valde attenuato-elongata.

For many years the identity of the South American Bidens andicola has been obscured for herbarium workers by the great multiplicity of foliage forms encountered. WEDDELL, as early as 1856 (Chloris And. 1870) described it as a polymorphous plant ("Plante polymorphe et très repande dans la chaine, mais presque exclusivement alpestre"). Later, OTTO KUNTZE, who like WEDDELL had collected in South America, commented upon the variability of the leaves ("Eine robuste Art mit einfach oder mehrfach ternatisecten Blättern, mittelgrossen gelben Strahlblüthen, ziemlich grossen Blüthenköpfen, äusseren zottig behaarten Involucralbracteen etc., aber in Bezug auf Blatttheilung wie manche andere Bidens-Art sehr variabel"; Rev. Gen. Pl. 3^II^: 136. 1898). In herbaria the numerous foliage forms are seen to simulate corresponding forms of B. triplinervia H.B.K. (B. humilis H.B.K., B. crithmifoliac H.B.K., etc.), and this has led often to confusion between the two species. Recently I was enabled, through the courtesy of OTTO BUCHTIEN (cf. SHEREFF, BOT. GAZ. 76: 151. 1923), to study a great number of specimens collected by him and displaying a wide range of variation. From these (all in Herb. Field. Mus.) and many others, totalling more than two hundred specimens, the preceding descriptions are drawn. It was found that sometimes, in poorly developed material, distinction from B. triplinervia is apparently impossible. In well developed material, however, the distinctions are usually very definite, B. andicola being coarser, its thicker heads having commonly about eight instead of commonly about five rays[4], etc. B. andicola has the paleae shorter than the mature achenes and this character separates it from the surprisingly similar aggregation of Mexican forms (Purpus 1547, 1548, 2637, 4135, 5089, 5620; Rose and Painter 6666, 7949; Pringle 4915; E. W. Nelson 3220, etc.) that in late years have passed erroneously under the name B. daucifolia DC. In the latter[5] the paleae are usually very blackish above and commonly surpass the mature achenes.

Occasionally a form of B. andicola is found with the leaves highly compound and the achenes strongly narrowed above, somewhat like those of Cosmos. If it were not for various connecting forms this would seem to be specifically distinct. KUNTZE, who himself collected specimens of it, referred at least one of them, a plant from Cochabamba, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) to B. andicola, naming it var. decomposita. In a careless moment he named a precisely identical form from between Cochabamba and Rio Juntas, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) B. grandiflora Balb. var. breviloba, although B. grandifjora is a Mexican species and is not known to occur in South America.

[4] Unfortunately, B. triplinervia produces at times an 8-rayed form. Discussion of this form must be deferred until a later date.

Sherff, E. E. (1926). Studies in the Genus Bidens. VII. Botanical Gazette, 81(1), 25-54.>>

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vrkrebs

תאריך

אפריל 30, 2022 05:37 אחה"צ PDT

תיאור

The smaller one was dragging the other off the trail when I came upon it. Guess I scared it. Not sure if both were alive or not.

תמונות/קולות

מה

סולה לבנת-בטן (Sula leucogaster)

מתצפת.ת

jmaughn

תאריך

מאי 8, 2022 09:51 לפנה"צ PDT

תיאור

Oft-reported rarity from this location.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

פברואר 2022

תיאור

🙏

תמונות/קולות

מה

דּוּרִית מַסְמִיקָה (Abortiporus biennis)

מתצפת.ת

yaktilhinilhmono

תאריך

דצמבר 26, 2021 04:50 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muir

תאריך

ינואר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

ינואר 23, 2022 02:21 אחה"צ PST

תיאור

Anomalous "swirl" color morph - three separate individuals with this coloration were seen in this large pod of over 1,000.

תמונות/קולות

מה

טבוריתיים (משפחה Naticidae)

מתצפת.ת

oceanicadventures

תאריך

מאי 1, 2021 05:53 אחה"צ PDT

תיאור

Fossil

תמונות/קולות

מה

לוטרה צפון-אמריקנית (Lontra canadensis)

מתצפת.ת

kevinhintsa

תאריך

דצמבר 10, 2021 01:21 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gyrrlfalcon

תאריך

אוגוסט 6, 2019 10:16 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dylanaasen

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

3 others on the borders of this small olive orchard

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dylanaasen

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kevinhintsa

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

This individual was about golf ball size .

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brewbooks

תאריך

יולי 21, 2021 12:07 אחה"צ PDT

תיאור

Sourdough Ridge trail

תמונות/קולות

מה

גיריות (Taxidea taxus)

מתצפת.ת

pinnaclesnp

תאריך

יוני 2021

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmaughn

תאריך

יוני 24, 2021 05:50 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dpom

תאריך

יוני 19, 2021 11:45 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sierraazul

תאריך

אוקטובר 2020

תמונות/קולות

מה

גיריות (Taxidea taxus)

מתצפת.ת

sierraazul

תאריך

אפריל 15, 2018

תיאור

Trace evidence; hole about 8" in diameter; sandy deposits; looks like it might have been filled in by a gopher; 3rd coastal terrace; Swanton

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andym

תאריך

מאי 4, 2021 02:01 אחה"צ PDT

תיאור

I believe my first observation of X. sonorina (or at least the notably golden male) in many years at this garden.

Video: https://www.facebook.com/rootsradicle/videos/10105121476691518/

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skfork

תאריך

אפריל 2021

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rjadams55

תאריך

מרץ 2021

תיאור

I have to admit, the Mountain Beaver is an animal I have wanted to see for many years, but chalked it up there with Spotted Bat and Pygmy Sperm Whale in that I know they are out there, but the odds of me finding one are......

So, I was more than delighted to have been able to spend a good 15 minutes watching this one at close range as it repeatedly carried mouthfuls of dry grass and green conifer twigs to its burrow under the snow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

מרץ 5, 2021 04:29 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

פברואר 2021

מקום

פרטי

תיאור

Caught a vole practically at my feet, wow, then flew it to a nearby tree. They are strong little fluffballs!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorri-gong

תאריך

פברואר 2021

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hollyg

תאריך

מאי 7, 2018 06:55 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nature1111

תאריך

דצמבר 22, 2020 11:39 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gyrrlfalcon

תאריך

דצמבר 15, 2020 03:40 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

susanhewitt

תאריך

אוקטובר 15, 2020 02:04 אחה"צ EDT

תיאור

Found in the sand fairly high up on the beach.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scout-calvert

תאריך

ספטמבר 27, 2020 03:16 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

גמלי שלמה (משפחה Mantidae)

מתצפת.ת

annecallahan

תאריך

ספטמבר 10, 2020 03:13 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:01 לפנה"צ PDT

תיאור

parasites on Navanax!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:01 לפנה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

יולי 26, 2020 01:01 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

son0flaw

תאריך

אוגוסט 5, 2019 06:43 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

son0flaw

תאריך

אפריל 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilithohlson

תאריך

יולי 3, 2020 07:14 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cholmesphoto

תאריך

יוני 9, 2020 11:44 לפנה"צ EDT

תיאור

A female Giant Ichneumon wasp (Megarhyssa macrurus) oviposits into the side of a tree.

I was honored to have this observation selected as observation of the day for June 11, 2020, and again as observation of the week (week of June 21, 2020). It is covered in this blog post: A Trip to Texas Provides a Long Sought Photographic Opportunity - Observation of the Week, 6/21/20.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattboswell

תאריך

מאי 23, 2020 08:42 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

בונה קנדי (Castor canadensis)

מתצפת.ת

rjadams55

תאריך

אפריל 9, 2020 04:21 אחה"צ PDT

תיאור

Walking back from the Sousa Marsh overlook, this American Beaver was casually swimming in a pond just off the trail. Cruising away from me, it did an explosive splash with its tail as it disappeared up a narrow slough.

The only other beavers I've ever seen were at after dusk in Montana and they were just a few silhouettes of ears moving low across the water so this was a real treat!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandboxer

תאריך

ספטמבר 16, 2016 07:17 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sullivanribbit

תאריך

ינואר 2004

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

The heated water in the Tampa Electric Company's discharge canal attracts a lot of manatees, and is now a state and federally designated manatee sanctuary.

תמונות/קולות

מה

טגו ארגנטינאי (Salvator merianae)

מתצפת.ת

bobbyfingers

תאריך

מרץ 28, 2010

תיאור

Found this beautiful and robust "invasive" (remember, they didn't "ask" to be released into the wild in Florida!) juvenile Tegu behind the outdoor ice machine at the Florida City Quality Inn! Also found a young Corn Snake in the shrubbery outside the lobby of this "Herper's Hotel".

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

אפריל 2019

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abcdefgewing

תאריך

ספטמבר 21, 2019 12:36 לפנה"צ PDT

תיאור

Baird's Beaked Whales on a Shearwater Journeys trip. One photo shows the bulbous head with a visible eye. Two photos show the dorsal aspects, and one photo shows the characteristic "low bush" shaped spouts. These rarely seen brownish cetaceans were seen in a pod estimated at 12 individuals.

תמונות/קולות

מה

טחביות (תת-סדרה Oniscidea)

מתצפת.ת

matthew_bettelheim

תאריך

ספטמבר 1, 2019 07:05 אחה"צ PDT

תיאור

Found in an underground creek cave/tunnel along the damp wall; see photos for relative scale/size.

תמונות/קולות

מה

דג שמש ברדסי (Mola tecta)

מתצפת.ת

underwaterpat

תאריך

אוגוסט 3, 2019 05:59 אחה"צ PDT

תיאור

PHOTO CREDIT:
Photo 1: Joe Platko https://www.instagram.com/hiimjoe88
Photo 2: JR Sosky https://www.instagram.com/hijrsosky/
Photo 3: JR Sosky/Marianne Nyeggard

MOLA TECTA IN MONTEREY BAY! Photographed by local photographers Joe Platko and JR Sosky, and Identified by Marianne Nyeggard via Michael Howard at Monterey Bay Aquarium

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spencer_riffle

תאריך

פברואר 2019

תמונות/קולות

מה

יגואר (Panthera onca)

מתצפת.ת

dean_g

תאריך

אוגוסט 2015

תיאור

Location is accurate to mountain, obscured for protection.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jle152

תאריך

ינואר 29, 2019 02:00 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

molfhafer

תאריך

פברואר 10, 2019 07:00 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ciara10

תאריך

מרץ 3, 2019 03:39 אחה"צ PST

תיאור

Ruffled yellow cap, black stipe growing out of a fallen bay laurel
To clarify, the underside of the cap is yellow, the top is brown

תמונות/קולות

מה

בז גַּמד (Falco columbarius)

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

ינואר 8, 2019 12:23 אחה"צ PST

תיאור

Experts - What is going on here? This male American Kestrel sure did seem to have the hots for this female Merlin. He kept trying to get close to her and even brought her a few treats (insects?) from the grass beneath the fence. She accepted the treats but didn't seem thrilled with the attention. However, when he flew off, she followed him...

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת.ת

maxallen

תאריך

דצמבר 2018

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

Lions drinking from this pool of water

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת.ת

maxallen

תאריך

דצמבר 2018

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

78f

תמונות/קולות

מתצפת.ת

samnelo

תאריך

דצמבר 10, 2018 02:03 לפנה"צ PST

תיאור

Found by Alex R, observed by many

תמונות/קולות

מה

סמור קולומביאני (Neogale felipei)

מתצפת.ת

sultana

תאריך

מאי 2011

תיאור

Atrapada en el baño de una finca

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rjadams55

תאריך

נובמבר 22, 2018 10:46 לפנה"צ PST

תיאור

This was one of two bats found roosting under the eaves of a building in Death Valley Junction.

The other can be found here:

https://www.inaturalist.org/observations/18905510

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת.ת

carter_k

תאריך

נובמבר 24, 2018 09:19 לפנה"צ PST

תיאור

Confident in mountain lion ID due to pronounced leading toe. Tracks continued for 150+ yards