תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrina_cruickshanks

תאריך

ספטמבר 22, 2023 01:14 אחה"צ ADT

תיאור

Eith apothecia

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwaynesabine

תאריך

אוגוסט 24, 2005

תיאור

On Picea glauca, in mixed woods.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

ספטמבר 5, 2023 11:17 לפנה"צ ADT

תיאור

on Picea mariana branch

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

נובמבר 17, 2022 10:51 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iaincrowell

תאריך

אוקטובר 4, 2023 01:44 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

ספטמבר 30, 2023 03:52 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakenwalker

תאריך

אוגוסט 25, 2023 08:50 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

אוגוסט 3, 2023 12:54 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

יולי 19, 2023 02:23 אחה"צ ADT

תיאור

On Yellow Birch

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renee_mq

תאריך

יולי 2023

תיאור

On red maple

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

יולי 18, 2023 03:18 אחה"צ ADT

תיאור

Mosquitoes photo-bombed the last picture of the full plant :/

תמונות/קולות

מתצפת.ת

devjohnstone

תאריך

יולי 18, 2023 02:06 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

יולי 13, 2023 10:47 לפנה"צ ADT

מקום

Kings, NS, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

burke_korol

תאריך

יולי 11, 2023 12:07 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iaincrowell

תאריך

יולי 11, 2023 11:45 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

יולי 6, 2023 04:24 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

יולי 6, 2023 04:42 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iaincrowell

תאריך

יוני 28, 2023 12:24 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iaincrowell

תאריך

יוני 27, 2023 09:24 לפנה"צ ADT

תיאור

Extra big apothecia @jameschurchill

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iaincrowell

תאריך

יוני 21, 2023 10:00 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicapoirier06

תאריך

מאי 25, 2023 10:31 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי (Vulpes vulpes)

מתצפת.ת

teafinch

תאריך

אפריל 2023

תיאור

Four fox kits.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonydigby

תאריך

אפריל 25, 2023 03:09 אחה"צ ADT

תיאור

On red maple in a riverside swamp.
Hanging from the underside of a bent trunk
Several thalli of various sizes. A few, just forming, apothecia.
Abundant pycnidia

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

אפריל 26, 2023 09:31 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cchapman-lam

תאריך

יולי 10, 2018 11:28 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

barreness

תאריך

אוגוסט 19, 2021 04:54 אחה"צ ADT

מקום

nova scotia (Google, OSM)

תיאור

First documented observation of this species in our region (Eastern Canada)

Specimen ID was recently confirmed by another expert and is being prepared for herbarium deposition.

Location: Pubnico, NS
(GPS location obscured)

Habitat: Red Maple, in an old RM swamp

Some of the key characteristics contributing to this ID:

  • no soredia
  • isidia are marginal, branched
  • The underside of the lichen has a short, brown tomentum, with cyphellae.

I'm not a regular inaturalist user and am just getting around to uploading some things from last field season (2021). Wanted to post this one since it's relatively more important.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

אפריל 7, 2023 01:53 לפנה"צ ADT

תיאור

Moving slowly on road
6C

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flyersmith

תאריך

אפריל 6, 2023 10:07 אחה"צ ADT

תיאור

First record for me!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flyersmith

תאריך

אפריל 6, 2023 09:38 אחה"צ ADT

תיאור

Moved off road

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flyersmith

תאריך

אפריל 6, 2023 10:53 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

מרץ 8, 2023 12:11 אחה"צ AST

תיאור

Red maple

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

מרץ 8, 2023 10:12 לפנה"צ AST

תיאור

On Red maple within 10m of hwy 325. Host tree is 60-70% covered in Pannaria lurida thalli. Very impressive!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

מרץ 8, 2023 12:18 אחה"צ AST

תיאור

On Red Maple in alder + RM dominated wetland

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

פברואר 10, 2023 01:46 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:41 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

ינואר 2, 2023 11:32 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

יולי 13, 2022 10:09 לפנה"צ ADT

תיאור

On a Red maple next to a small stream.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

דצמבר 16, 2022 02:24 אחה"צ AST

תיאור

Found on fine branchlet of a stunted Balsam fir in a Red Maple dominated treed swamp.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashlea03

תאריך

יולי 19, 2021 04:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

דצמבר 2, 2022 11:33 לפנה"צ AST

תיאור

First record for FNP

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

נובמבר 24, 2022 10:15 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

נובמבר 17, 2022 10:18 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

נובמבר 17, 2022 10:46 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lproulx

תאריך

נובמבר 2022

תיאור

On Red Maple heartwood
Verified by Frances Anderson

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

ספטמבר 18, 2022 08:55 לפנה"צ ADT

תיאור

Protists?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakenwalker

תאריך

ספטמבר 12, 2022 08:53 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

אוגוסט 22, 2022 02:48 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alba_nuadh

תאריך

אוגוסט 12, 2022 07:07 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

יולי 30, 2022 09:51 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

יולי 17, 2022 09:40 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_and_fi

תאריך

יולי 15, 2022 12:28 אחה"צ ADT

מקום

Queens, NS, CA (Google, OSM)

תיאור

On Red maple, dense Black Huckleberry shrub cover in habitat. Also note: Anzia colpodes adjacent to the Parmotrima.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradtoms

תאריך

יולי 2022

תיאור

Known location. On RM

תמונות/קולות

מתצפת.ת

devjohnstone

תאריך

יולי 1, 2022 12:10 אחה"צ ADT

תיאור

Rissers Beach Prov Park

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenleafcynthia

תאריך

מאי 30, 2022 03:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

מאי 24, 2022 06:49 אחה"צ ADT

מקום

Berwick, NS, CA (Google, OSM)

תיאור

First time I’ve seen one of these landed. I love they way they look

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnklymko

תאריך

אפריל 14, 2022 08:59 לפנה"צ ADT

תיאור

Mines collected 31 Oct 2021. Overwintered in fridge. Larvae emerged from mines and pupated in early April.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

מרץ 29, 2022 12:56 אחה"צ ADT

תיאור

On bark of mature to old Acer rubrum in old Acer rubrum - Abies balsamea swamp with other rare lichen species. Cross sections in microscope are to show dry (thinner) vs wet (thicker) thickness, graticule unit is 10 microns.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

פברואר 17, 2022 02:32 אחה"צ AST

תיאור

  • fertile

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת.ת

juliemcknight

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:14 אחה"צ UTC

תיאור

"The Willows"
15-20 Monarch observed foraging in surrounding fields 14:00-17:50.
30 Monarchs observed coming in to roost on the lee side of the willow trees in 3-4 trees 17:50-18:30 (2 large clumps of butterflies roosting together and two roosting individually).

תמונות/קולות

מה

דג שמש מגובשש (Mola mola)

מתצפת.ת

juliemcknight

תאריך

ספטמבר 15, 2019 12:39 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonydigby

תאריך

ינואר 23, 2022 10:18 לפנה"צ AST

תיאור

On Red Oak - on Crown land slated for harvest - upland oak stand with some red maple - east and up slope from a large wetland
My 1000th observation on iNat!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wheelofthewild

תאריך

אוקטובר 27, 2019 07:43 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

אפריל 23, 2018 06:33 אחה"צ ADT

תיאור

Vocal and visible

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת.ת

paulillsley

תאריך

אוקטובר 16, 2016 06:54 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

smgrant

תאריך

ספטמבר 7, 2021 04:14 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wheelofthewild

תאריך

ספטמבר 24, 2021 08:50 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonydigby

תאריך

נובמבר 21, 2021 12:24 אחה"צ AST

תיאור

first blue felt ive seen outside of Digby County so just celebrating and noting with iNat ob. (This already included in special places reporting by A Belliveau). On red maple in swamp

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

נובמבר 2021

תיאור

6 thalli on mature sugar maple. Growing with Punctelia appalachensis

תמונות/קולות

מה

צרעה גרמנית (Vespula germanica)

מתצפת.ת

alexis_orion

תאריך

נובמבר 11, 2021 09:50 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexis_orion

תאריך

נובמבר 11, 2021 09:52 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מה

צרעה גרמנית (Vespula germanica)

מתצפת.ת

alexis_orion

תאריך

נובמבר 11, 2021 09:52 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

barreness

תאריך

אוגוסט 13, 2021 01:35 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

נובמבר 6, 2021 12:08 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bobkennedy

תאריך

אוקטובר 15, 2021 12:34 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwaynesabine

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

On Thuja occidentalis in immature mixed woods.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cchapman-lam

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

אוקטובר 6, 2021 02:01 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomneily

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:28 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kmelville

תאריך

ספטמבר 24, 2021 05:55 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

ספטמבר 16, 2021 02:05 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

ספטמבר 15, 2021 01:44 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cchapman-lam

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seanblaney

תאריך

אוגוסט 12, 2021 03:58 אחה"צ ADT

תיאור

It was awesome to find a new occurrence of this cool species, which was one of my prime targets for the day, after 8 km of hot, hard, bog-slogging.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaylanickerson

תאריך

אוגוסט 6, 2021 11:42 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnklymko

תאריך

יולי 20, 2021 04:42 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tessa_wissink

תאריך

יולי 13, 2021 11:10 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cchapman-lam

תאריך

יולי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cchapman-lam

תאריך

יולי 2021

מקום

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

devjohnstone

תאריך

יולי 7, 2021 11:54 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnklymko

תאריך

יולי 1, 2021 10:10 אחה"צ ADT

תיאור

On Red Maple

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

יוני 29, 2021 10:47 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbelliveau

תאריך

יוני 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilvinson

תאריך

יוני 2, 2021 11:41 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

מאי 28, 2021 06:57 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmanning

תאריך

מאי 28, 2021 06:49 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnklymko

תאריך

מאי 21, 2021 03:51 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ipat

תאריך

מאי 16, 2021 10:45 לפנה"צ ADT

תיאור

short spine form, growing on Laminaria

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glenysg

תאריך

אפריל 29, 2021 08:54 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glenysg

תאריך

אפריל 29, 2021 08:09 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glenysg

תאריך

אפריל 29, 2021 07:50 לפנה"צ ADT