תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 18, 2018 07:58 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 11:10 AM +06

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aquacielo

תאריך

פברואר 27, 2021 10:32 AM +07

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 27, 2019 08:57 AM +06

תיאור

Абдомен похож на Z. schmidti, карапас на Z. nenilini. К сожалению, не сделал фото эпигины, поэтому придётся пока оставить на уровне рода.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 23, 2020 12:42 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 7, 2020 10:57 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 7, 2020 12:06 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 22, 2020 11:59 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 17, 2020 03:19 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 17, 2020 11:47 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 17, 2020 10:24 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 17, 2020 10:32 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 17, 2020 10:46 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

ספטמבר 14, 2020 10:57 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוגוסט 30, 2020 08:07 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוגוסט 7, 2020 01:41 PM +06

תמונות/קולות

מה

גלגלית קשוטה (Neoscona adianta)

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 26, 2020 03:43 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 28, 2020 10:33 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 31, 2020 11:49 AM +06

תיאור

Совсем малыш ещё.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 16, 2020 06:15 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מרץ 31, 2020 11:31 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מרץ 31, 2020 12:06 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אפריל 29, 2020 12:56 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אפריל 26, 2020 11:25 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אפריל 26, 2020 11:57 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 1, 2020 03:06 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אפריל 12, 2020 12:09 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אפריל 12, 2020 12:26 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אפריל 13, 2020 07:34 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אפריל 14, 2020 02:04 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 1, 2020 11:12 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 7, 2020 12:00 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 6, 2020 12:32 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 12, 2020 07:51 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 13, 2020 09:43 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 13, 2020 09:38 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 13, 2020 09:41 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 13, 2020 11:22 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 13, 2020 10:36 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 16, 2020 12:57 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 15, 2020 11:18 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 16, 2020 10:52 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 16, 2020 11:58 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 18, 2020 03:18 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 5, 2020 04:51 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 6, 2020 10:57 AM +06

תמונות/קולות

מה

צייד מפוספס (Oxyopes lineatus)

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 6, 2020 10:42 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 2, 2020 08:41 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 21, 2020 07:21 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 16, 2020 05:29 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 11, 2020 10:55 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 2, 2020 03:35 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 13, 2020 03:31 PM +06

תמונות/קולות

מה

קופצן אדום בטן (Philaeus chrysops)

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 10:46 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 10:51 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 11:54 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 10, 2020 11:19 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 10, 2020 10:45 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 07:26 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 07:22 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 08:31 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 29, 2020 01:15 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 29, 2020 01:35 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 29, 2020 02:09 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יולי 1, 2020 02:22 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 29, 2020 01:12 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוגוסט 23, 2018 09:29 PM +06

תיאור

На самом деле это Enoplognatha submargarita Yaginuma & Zhu, 1992. В сей момент вид необоснованно считается синонимом, но он несомненно будет восстановлен, это лишь вопрос времени.
Использовано фото из статей Zamani, A., Dimitrov, D., Weiss, I., Alimohammadi, S., Rafiei-Jahed, R., Esyunin, S. L., Moradmand, M., Chatzaki, M. & Marusik, Y. M. (2020). New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), part VII. Arachnology 18(6): 569-591.

https://wsc.nmbe.ch/reference/15500
и Yaginuma, T. & Zhu, M. S. (1992). A new species and a newly recorded species of the genus Enoplognatha from China (Araneae: Theridiidae)
https://wsc.nmbe.ch/reference/7415
Самца можно увидеть здесь: https://www.inaturalist.org/observations/55473117

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 18, 2020 10:15 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 18, 2020 10:22 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 18, 2020 11:10 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 18, 2020 01:27 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 18, 2020 01:18 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 8, 2020 04:52 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 18, 2020 02:03 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 9, 2020 08:54 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 8, 2020 12:28 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 8, 2020 09:16 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 6, 2020 06:25 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 6, 2020 09:39 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 21, 2020 06:03 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 24, 2020 08:08 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 24, 2020 10:30 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 24, 2020 09:31 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 5, 2019 08:31 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 24, 2020 10:54 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 24, 2020 10:13 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 24, 2020 10:51 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 3, 2020 01:18 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

יוני 3, 2020 11:26 AM +06

תיאור

Обитают на кустах в песчаной пустыне.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 31, 2020 11:02 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 31, 2020 08:19 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 30, 2020 04:45 PM +06

תיאור

Описаны две морфологические вариации самцов этого вида - жёлтая и тёмно-коричневая, почти чёрная. До сих пор мне встречались лишь тёмные самцы. А вот и жёлтый.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 30, 2020 04:25 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

מאי 2020

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוגוסט 20, 2018 10:28 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arnoldwijker

תאריך

ספטמבר 27, 2002 12:00 AM SAST

תיאור

Neoris huttoni shadulla, Moore 1872
http://tpittaway.tripod.com/silk/n_hut.htm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 2, 2020 11:45 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 2, 2020 01:08 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 17, 2020 03:22 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 17, 2020 04:01 PM +06