תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 25, 2024 01:02 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 23, 2024 01:12 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 23, 2024 01:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathantaylor

תאריך

יוני 1, 2020 09:25 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cgbc

תאריך

מאי 12, 2024 12:10 אחה"צ PDT

תיאור

Wreck Beach saltmarsh

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pearl_jangjiravat

תאריך

ספטמבר 29, 2021 04:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gwaithir

תאריך

מאי 20, 2024 09:31 לפנה"צ CDT

מקום

Hubbard, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rynxs

תאריך

אפריל 2024

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תיאור

Male

תמונות/קולות

מתצפת.ת

missgreen

תאריך

מאי 17, 2024 03:04 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 11, 2024 11:33 לפנה"צ CDT

תיאור

spikelets avg. 12.5 mm long; lemmas 2.5-3.0 mm long; leaves to 13 mm wide.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 18, 2024 03:38 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 18, 2024 01:38 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bpagnier

תאריך

מאי 16, 2024 02:14 אחה"צ CDT

תיאור

238

תמונות/קולות

מה

זכריני הביצות (Myosotis laxa)

מתצפת.ת

spinescence

תאריך

אפריל 2, 2024 12:53 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת.ת

spinescence

תאריך

פברואר 2024

מקום

Washington, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סהרונית הצלב (Lunularia cruciata)

מתצפת.ת

spinescence

תאריך

ינואר 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexgraeff

תאריך

מאי 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iacomaner

תאריך

מרץ 24, 2024 06:11 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bpagnier

תאריך

מאי 12, 2024 03:56 אחה"צ CDT

תיאור

318

תמונות/קולות

מתצפת.ת

er1kksen

תאריך

מאי 11, 2024 12:32 אחה"צ EDT

מקום

Savoy, MA, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 12, 2024 04:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

er1kksen

תאריך

מאי 10, 2024 04:42 אחה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

er1kksen

תאריך

מאי 10, 2024 05:18 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

er1kksen

תאריך

מאי 10, 2024 06:14 אחה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

זכריני (סוג Myosotis)

מתצפת.ת

finsandflora

תאריך

מאי 9, 2024 02:24 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corndog

תאריך

מאי 4, 2024 07:04 אחה"צ PDT

תיאור

Habitat shown. Free floating in spring. chamaedryfolia? Or multifida? Looks like most marginal cells have oil bodies

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenogle

תאריך

ספטמבר 12, 2018 10:46 לפנה"צ CDT

תיאור

Fen.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blazeclaw

תאריך

מאי 24, 2023 06:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

ספטמבר 5, 2023 03:11 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

נוּרית נימית (Ranunculus trichophyllus)

מתצפת.ת

danielpohl

תאריך

דצמבר 29, 2023 01:25 אחה"צ CST

תיאור

?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 6, 2024 01:43 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 6, 2024 02:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 6, 2024 02:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

חמשן זוחל (Potentilla reptans)

מתצפת.ת

roman_romanov

תאריך

מאי 6, 2024 01:20 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

שנית גדולה (Lythrum salicaria)

מתצפת.ת

roman_romanov

תאריך

מאי 6, 2024 01:41 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

נהרונית צפה (Potamogeton nodosus)

מתצפת.ת

roman_romanov

תאריך

מאי 6, 2024 01:49 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericpo1

תאריך

מאי 7, 2024 10:41 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericpo1

תאריך

מאי 7, 2024 09:52 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 8, 2024 10:26 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 3, 2024 11:10 לפנה"צ PDT

תיאור

Slough soil along seasonal flood channel

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roman_romanov

תאריך

מאי 2024

מקום

Montenegro (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

finsandflora

תאריך

אפריל 24, 2020 12:27 אחה"צ EDT

תיאור

Found in the upper part of the flood plain of the Grand River

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roman_romanov

תאריך

מאי 6, 2024 12:00 לפנה"צ CEST

תיאור

Not sure

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bournetolandscape

תאריך

מאי 5, 2024 02:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

er1kksen

תאריך

אפריל 29, 2024 01:27 אחה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

פברואר 7, 2022 01:01 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adwoa_awuah

תאריך

פברואר 10, 2022 10:33 לפנה"צ SAST

תיאור

Wetland

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mayurprag

תאריך

ינואר 20, 2023 12:30 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

אפריל 7, 2023 03:54 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

אפריל 13, 2023 08:49 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

אפריל 7, 2023 03:53 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

מאי 10, 2023 11:12 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

יולי 11, 2023 11:05 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

יולי 11, 2023 11:11 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

אוקטובר 28, 2023 08:24 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

דצמבר 11, 2023 10:30 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

דצמבר 11, 2023 10:38 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richardgill

תאריך

פברואר 19, 2023 11:30 לפנה"צ SAST

מקום

Devon2 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mdpurdy

תאריך

יולי 26, 2020 11:47 לפנה"צ PDT

תיאור

MDP 363.

תמונות/קולות

מה

ברולה זקופה (Berula erecta)

מתצפת.ת

mdpurdy

תאריך

ספטמבר 28, 2023 01:51 אחה"צ MDT

תיאור

Maybe? Leaves resembling some of those in this reproductive observation (https://www.inaturalist.org/observations/206850399) and species known from collections in the area.

תמונות/קולות

מה

נורית (סוג Ranunculus)

מתצפת.ת

katiejansson

תאריך

מאי 1, 2024 02:38 אחה"צ CDT

תיאור

Mason and Katie

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robirwin

תאריך

מאי 2, 2024 03:08 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zoltshmack

תאריך

אפריל 29, 2024 10:15 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

נורית ארסית (Ranunculus sceleratus)

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מרץ 24, 2024 02:34 אחה"צ CDT

תיאור

This was another surprise for the day. I typically see R. sceleratus specimens that are about 10-15 inches tall. These plants were 2-3 feet tall with stems 1-4 cm wide at the base. I guess they liked all of those pine mulchings that the highway department provided.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crystal_rust

תאריך

פברואר 10, 2022 02:44 אחה"צ UTC
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

crystal_rust

תאריך

אוגוסט 12, 2023 04:16 אחה"צ CDT

תיאור

Growing on river’s edge on rock, right above water.

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

crystal_rust

תאריך

ספטמבר 3, 2023 05:16 אחה"צ CDT

תיאור

This is all one plant that had fallen over.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

endersmoothie

תאריך

פברואר 2024

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matttryc

תאריך

אוגוסט 15, 2017 07:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת.ת

matttryc

תאריך

מרץ 31, 2022 02:03 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

נובמבר 4, 2023 12:51 אחה"צ PDT

תיאור

Source: 11/04/23

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

דצמבר 11, 2023 03:40 אחה"צ PST

תיאור

Source: 12/11/23

תמונות/קולות

מה

נענע המיִם (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

יולי 21, 2023 08:10 לפנה"צ PDT

תיאור

Source: 07/21/23

תמונות/קולות

מה

נענע המיִם (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

אוגוסט 6, 2023 07:31 לפנה"צ PDT

תיאור

Source: 098/06/23

תמונות/קולות

מה

נענע המיִם (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

אוגוסט 30, 2023 08:47 לפנה"צ PDT

תיאור

Source: 08/30/23

תמונות/קולות

מה

נענע המיִם (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

יוני 23, 2023 01:09 אחה"צ PDT

תיאור

Source: 06/23/23

תמונות/קולות

מה

נענע המיִם (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

מאי 26, 2023 09:26 לפנה"צ PDT

תיאור

Source: 05/26/23

תמונות/קולות

מה

נענע המיִם (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

מאי 20, 2023 12:48 אחה"צ PDT

תיאור

Source: 05/20/23

תמונות/קולות

מה

נענע המיִם (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

אפריל 29, 2024 01:25 אחה"צ PDT

תיאור

04/29/24

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_land_philosopher

תאריך

אפריל 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natureguy

תאריך

אפריל 23, 2024 10:59 לפנה"צ PDT

תיאור

04/23/24

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vickidoo

תאריך

אפריל 2024

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mave01

תאריך

ינואר 25, 2024 04:04 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jen___

תאריך

מרץ 24, 2024 03:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

animaluki

תאריך

אפריל 5, 2024 07:12 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

אזולה שרכית (Azolla filiculoides)

מתצפת.ת

ongzi

תאריך

מאי 1, 2024 11:38 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arthur_chapman

תאריך

פברואר 21, 2021 09:04 לפנה"צ AEDT

תיאור

Water plant in dam along Switch Road about 80m from intersection with Geelong-Ballan Road, Brisbane Ranges, Victoria. February 2021.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olliesherlock

תאריך

ספטמבר 17, 2021 02:16 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glyall

תאריך

מרץ 26, 2024 11:56 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 3, 2017

תיאור

unknown Herb w Pink Flowers

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessster78

תאריך

דצמבר 2020

מקום

Tasmania, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

onetapir

תאריך

פברואר 17, 2024 09:45 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oceanf

תאריך

אפריל 2024

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ropro

תאריך

מאי 8, 2016 09:30 לפנה"צ MSK

מקום

Moscow, Russia (Google, OSM)

תיאור

Снято в луже. Подводная съёмка. Интересно, почему растение красного цвета.
Filmed in a puddle. Underwater photography. I wonder why the plant is red.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

אפריל 27, 2024 10:51 לפנה"צ CDT

תיאור

one in dead center

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

אפריל 2024

מקום

Tennessee, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oceanf

תאריך

אפריל 22, 2024 03:20 אחה"צ PDT

תיאור

annual population

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dustin_lynch

תאריך

יולי 24, 2010 03:17 אחה"צ CDT

תיאור

With Rick Lynch.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

er1kksen

תאריך

אפריל 21, 2024 02:38 אחה"צ EDT

מקום

Athol, MA, USA (Google, OSM)