תמונות/קולות

תאריך

אפריל 27, 2024 09:00 אחה"צ AEST

תיאור

35mm photo, appeared to be sub-adult.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roxylaz

תאריך

מרץ 25, 2024 02:29 אחה"צ AEST

תיאור

NOT the dead butterfly, this obs is for the mold/fungus growing on the butterfly.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottytar

תאריך

דצמבר 17, 2023 08:09 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shesgotlegs

תאריך

אוקטובר 18, 2019 11:00 לפנה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

enmotologists

תאריך

דצמבר 17, 2019 11:22 אחה"צ AEST

תיאור

Gathering with UV lights.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russellcumming

תאריך

נובמבר 7, 2023 03:38 אחה"צ AEST

תיאור

Smiths Track.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_connors

תאריך

ספטמבר 13, 2017 06:49 אחה"צ AEST

תיאור

An ancient beetle lineage
Identified as Omma stanleyi on Bowerbird by Matthew Connors: "This family is considered one of the oldest beetle families alive today and consists of just two genera, one from Australia and the other from South America. This genus is incredibly old and was once much more widespread, with a fossilised representative extremely similar to this one (O. daxishanense) known from the Late Jurassic of China around 160 million years ago! An exciting find to say the least"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

grahamarmstrong

תאריך

אפריל 9, 2023 12:15 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

Ima fusca

מתצפת.ת

graces_field_journal

תאריך

אוקטובר 2, 2022 06:25 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

holocene_matt

תאריך

נובמבר 27, 2022 06:04 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aunty

תאריך

מרץ 29, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dongminsung

תאריך

אפריל 2017

תיאור

Confirm?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenny_w

תאריך

ספטמבר 16, 2022 08:50 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

תאריך

מרץ 12, 2022 11:41 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

russellcumming

תאריך

נובמבר 8, 2021 02:01 אחה"צ AEST

תיאור

Trinity Beach, north end.

One tree. Terminalia muelleri is common here on the rocky coast. T. arenicola is absent here but common on sand on the edge of the beach all along this coast. I have now encountered four of these hybrid trees in different places on this coast.

The last photo shows T. arenicola [left], T. arenicola x muelleri [mid] and T. muelleri [right].

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hbexplore

תאריך

ינואר 7, 2020 09:57 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hbexplore

תאריך

ינואר 31, 2020 08:07 לפנה"צ MST

תיאור

Shrub .5 to 2 meters tall. Male and female flowers on separate spikes on same plant.