תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יולי 22, 2022 11:30 AM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 25, 2001 07:00 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ספטמבר 8, 2002 05:17 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

אוקטובר 29, 2001 06:31 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marleyii

תאריך

יולי 12, 2020 01:06 PM NZST

תיאור

Patch seen track side - milky hairs.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

michaelwarren1

תאריך

אוגוסט 30, 2021 05:53 PM AWST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maxnuraliev

תאריך

יוני 8, 2014 03:57 PM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

מרץ 12, 2002 01:08 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

אפריל 2, 2000 07:03 PM NZST

תמונות/קולות

מה

גואנקו (Lama guanicoe)

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

מרץ 26, 2000 02:35 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יולי 23, 2002 03:27 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יולי 21, 2002 05:50 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

john_barkla

תאריך

נובמבר 10, 2021 04:43 PM NZDT

תיאור

Common in low alpine shrub-tussockland

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ilee1112

תאריך

אוקטובר 6, 2019 11:35 AM PDT

תיאור

Female

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ספטמבר 2016

תמונות/קולות

מתצפת/ת

agatornz

תאריך

ינואר 22, 2020 10:59 AM NZDT

תיאור

atcd1

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יוני 27, 2015 09:36 PM NZST

תמונות/קולות

מה

חיצית הדורה (Ischnura elegans)

מתצפת/ת

larswillighagen

תאריך

ספטמבר 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יוני 19, 2013 11:47 PM NZST

תמונות/קולות

מה

חסידה לבנה (Ciconia ciconia)

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יולי 4, 2013 10:36 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יולי 5, 2015 09:22 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ספטמבר 19, 2016 02:07 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ספטמבר 17, 2016 03:44 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ספטמבר 15, 2016 04:58 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 20, 2020 05:58 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2020

תמונות/קולות

מה

חוגלת סלעים (Alectoris chukar)

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ינואר 5, 2008 09:12 AM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

אוקטובר 31, 2014 01:43 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

אפריל 18, 2014 10:39 AM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 24, 2016 09:00 AM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ינואר 30, 2018 03:21 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ינואר 1, 2012 12:08 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 27, 2018 05:33 PM NZDT

תיאור

It's a beauty isn't she.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 31, 2011 11:54 AM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 31, 2011 01:15 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2018