תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יוני 15, 2024 03:13 אחה"צ NZST

תיאור

On Gahnia leaf.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 31, 2023 12:39 אחה"צ NZDT

תיאור

Next to pond.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מאי 2024

מקום

Nelson, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אפריל 14, 2024 02:30 אחה"צ NZST

תיאור

Edge of pond.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אפריל 6, 2024 12:02 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אפריל 6, 2024 12:29 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מרץ 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מרץ 12, 2024 09:47 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מרץ 9, 2024 01:10 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מרץ 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 24, 2023 09:46 לפנה"צ NZDT

תיאור

A new weed for NZ.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אוקטובר 6, 2023 02:51 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ספטמבר 9, 2023 10:28 לפנה"צ NZST

תיאור

I think that this is the real C. trilobus s.s.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אוקטובר 15, 2021 01:49 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יולי 28, 2023 03:01 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2023

תיאור

In ultramafic rocks along stream.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יוני 3, 2023 03:30 אחה"צ NZST

תיאור

On rotting frond of tree fern.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יוני 15, 2023 01:24 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יוני 15, 2023 02:32 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יולי 9, 2023 04:08 אחה"צ NZST

תיאור

On black beech.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יולי 28, 2023 02:47 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יולי 16, 2023 01:28 אחה"צ NZST

תיאור

On black beech.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 4, 2022 01:34 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 28, 2023 01:53 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מאי 13, 2023 12:14 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מאי 17, 2023 02:44 אחה"צ NZST

תיאור

Flock of 16.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מאי 2023

תיאור

Two small populations, all plants died within de last 2 years. Why I don't now but it's a bit disturbing. Climate change?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 7, 2023 11:31 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 13, 2023 11:32 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מרץ 2023

מקום

Nelson, NZ (Google, OSM)

תיאור

On ultramafics substrate.
Falcate, smooth upper leaves.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מרץ 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אפריל 4, 2023 12:41 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אפריל 23, 2023 02:36 אחה"צ NZST

תיאור

Black seeds, papillose.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אפריל 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אפריל 1997

מקום

Otago, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 19, 2023 02:36 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אוקטובר 26, 2022 03:15 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 1, 1996 10:02 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

יולי 4, 1988 10:16 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מרץ 14, 1993 10:30 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2004

תמונות/קולות

מה

נסטור הררי קיאה (Nestor notabilis)

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 14, 1997 10:44 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 19, 1993 10:48 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 26, 1994 10:54 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

אוקטובר 15, 1994 11:12 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מה

חופמי עקום-מקור (Anarhynchus frontalis)

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 12, 1991 11:05 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 8, 1988 11:37 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2022

תיאור

On serpentine rock.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 3, 2023 04:22 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 9, 2023 04:28 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 19, 2023 03:37 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2023

תיאור

On ultramafic soil.
6 maroon stamens.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 17, 2018 01:40 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2011

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 27, 2018 03:31 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2000

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 31, 2011 10:05 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 26, 2018 05:08 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 2018

מקום

Otago, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 2018

מקום

Otago, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 1998

מקום

Nelson, NZ (Google, OSM)

תיאור

This is the original location of the saltbush before planting started.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2018

מקום

New Zealand (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 1, 2020 10:37 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 1995

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2012

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2015

מקום

Canterbury, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2000

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2014

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 2014

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 1991

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2018

מקום

Canterbury, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

פברואר 2018

תיאור

At least 25 plants on this site of the bridge.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2011

תיאור

2 flowering plants, 3 small plants.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2011

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2011

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

מאי 2016

מקום

Canterbury, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 15, 2019 02:41 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

דצמבר 2010

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 25, 2018 01:35 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2018