תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson county
oak juniper woodland

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bairda

תאריך

מרץ 13, 2021

תיאור

Identified with echo meter touch 2 pro

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
oak and juniper woodland

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
oak and juniper woodland
Video: https://flic.kr/p/2mokcu7

תגיות

תמונות/קולות

מה

גיריות (Taxidea taxus)

מתצפת/ת

mikef451

תאריך

מאי 31, 2020 07:21 AM CDT

תיאור

American Badger
Matador WMA Bioblitz

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

יולי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
Juniper and oak woodland

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikef451

תאריך

יולי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Western Diamondback Rattlesnake
Juniper Oak Woodland

תגיות

תמונות/קולות

מה

דביבון זנב-טבעת (Bassariscus astutus)

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

יוני 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
oak juniper woodland

תגיות

תמונות/קולות

מה

ארנבון ביצות (Sylvilagus aquaticus)

מתצפת/ת

mikef451

תאריך

יוני 2021

תיאור

Swamp Rabbit on latrine log eating grass
Riparian zone

תגיות

תמונות/קולות

מה

בואש מפוספס (Mephitis mephitis)

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מאי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
oak juniper woodland

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מרץ 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Riparian Woodland
Williamson County

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מאי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Riparian Woodland
Williamson County

תגיות

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מרץ 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Riparian zone
Williamson County

תגיות

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

אפריל 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Riparian zone
Williamson County

תגיות

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מרץ 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

riparian woods
Williamson County

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מאי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
Riparian woodland

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מאי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
Riparian woodland

תגיות

תמונות/קולות

מה

דביבון זנב-טבעת (Bassariscus astutus)

מתצפת/ת

gwmn_ash

תאריך

מאי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Williamson County
Riparian woodland

תגיות