תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת/ת

luture

תאריך

נובמבר 29, 2022 04:06 PM PST

תיאור

Feather

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucybrown19

תאריך

אפריל 23, 2022 05:34 PM CEST

מקום

Barcelona (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dplawrance

תאריך

נובמבר 23, 2022 09:35 AM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbmcc09

תאריך

נובמבר 24, 2022 11:04 AM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

killamfarm

תאריך

נובמבר 11, 2019 02:30 PM EST

תיאור

Presented to my pond in a group of 50+ wild Mallards & Blacks on 11-11-2019 and again on 11-12-2019.

תמונות/קולות

מה

ברווזיים (משפחה Anatidae)

מתצפת/ת

texaskingbird

תאריך

נובמבר 19, 2020 08:44 AM CST

תיאור

We had fun with this bird and concluded that it was some sort of a domestic hybrid. There were actually a pair of them. Neither INat nor Merlin could agree as to what this bird was. I tried various photos on both sites. This is the best photo.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greenari

תאריך

ינואר 23, 2022 03:52 PM AST

תיאור

A very cool find :)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janie

תאריך

דצמבר 14, 2019 02:44 PM CST

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי שחור-זנב (Odocoileus hemionus)

מתצפת/ת

samroom

תאריך

דצמבר 21, 2021 04:01 PM UTC

תמונות/קולות

מה

שחפית כספית (Hydroprogne caspia)

מתצפת/ת

burke_korol

תאריך

מאי 7, 2008 11:19 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kingmush

תאריך

אוקטובר 16, 2021 06:01 PM EDT

תיאור

yes

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kathleenfspicer

תאריך

מאי 30, 2021 04:13 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

md-in-ns15

תאריך

ינואר 8, 2022 10:03 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rwcannon57

תאריך

ינואר 7, 2022 11:29 AM PST

תמונות/קולות

מה

נמר אפריקאי (Panthera pardus ssp. pardus)

מתצפת/ת

elmakl

תאריך

נובמבר 2021

תמונות/קולות

מה

צבוע נקוד (Crocuta crocuta)

מתצפת/ת

elmakl

תאריך

נובמבר 21, 2021 05:31 PM UTC

תמונות/קולות

ללא תמונות או קולות

מתצפת/ת

kueda

תאריך

מרץ 20, 2008 12:00 PM PDT

תיאור

Growing in our office. Maybe this doesn't count since it's captive...

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marceloamores

תאריך

אוקטובר 24, 2021 08:45 AM -05

תיאור

BIDENS ANDICOLA H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 4:237 (186). 1820; B. andicola H.B.K. vars. normalis and heterophylla O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 3^II^: I36. 1898; B. fruticulosa Mey. and Walp., Nov. Act. Nat. Cur. 19 Supplem. I. 271. 1843.

Descript. amplific.- Herba perennis, semi-procumbens vel etiam erecta, valde hispido-pubescens vel fere glabra, ramosa, 2-8 dm. alta, caulibus parce angulatis. Folia 1-7 cm. longa, valde polymorpha; nunc indivisa, ovata, serrata, sessilia vel alato-petiolata, ad apicem obtusa vel subacuta; nunc tripartite vel 1-3-pinnata foliolis ovatis vel lanceolatis vel linearibus et ad apicem sensim vel abrupte apiculatis. Capitula ramos terminantia, longe pedunculata, radiata; pansa ad anthesin 2-4 vel rarius etiam usque ad 5.5 cm. lata, 0.7-1.4 cm. alta. Involucrum perspicue hispidum, bracteis ex-terioribus 8-10, lanceolatis vel lineari-oblongis, ciliatis, supra saepe glabratis, apice plerumque obtusis, quam interioribus lanceolatis dense hispidis plerumque multo brevioribus. Flores ligulati saepius 8, lutei, ligula elliptico-oblanceolati, apice plerumque minute 3-denticulati, 1.2-2.5 cm. longi. Achaenia tenuiter linearia, inferne sensim attenuate, obcompresso-quadrangularia, sulcata, supra plus minusve erecto-hispida, fusco-nigra, corpore 0.7-1.4 cm. longa et 0.4-1 mm. lata et paleas demum superantia, apice bi- (vel pauca tri-) aristata, aristis tenuibus, brunneo-stramineis vel rubescentibus, re-trorsum hamosis, 1.7-3 mm. longis.

BIDENS ANDICOLA var. DECOMPOSITA O. Kuntze, I.c.; B. macrantha Griseb., Abhandl. Goett. I9:I38 I874; B. grandiflora Balb. var. breviloba 0. Kuntze, I.c.-Folia 2-3-pinnatisecta, usque ad I dm. longa, achaeniis superne valde attenuato-elongata.

For many years the identity of the South American Bidens andicola has been obscured for herbarium workers by the great multiplicity of foliage forms encountered. WEDDELL, as early as 1856 (Chloris And. 1870) described it as a polymorphous plant ("Plante polymorphe et très repande dans la chaine, mais presque exclusivement alpestre"). Later, OTTO KUNTZE, who like WEDDELL had collected in South America, commented upon the variability of the leaves ("Eine robuste Art mit einfach oder mehrfach ternatisecten Blättern, mittelgrossen gelben Strahlblüthen, ziemlich grossen Blüthenköpfen, äusseren zottig behaarten Involucralbracteen etc., aber in Bezug auf Blatttheilung wie manche andere Bidens-Art sehr variabel"; Rev. Gen. Pl. 3^II^: 136. 1898). In herbaria the numerous foliage forms are seen to simulate corresponding forms of B. triplinervia H.B.K. (B. humilis H.B.K., B. crithmifoliac H.B.K., etc.), and this has led often to confusion between the two species. Recently I was enabled, through the courtesy of OTTO BUCHTIEN (cf. SHEREFF, BOT. GAZ. 76: 151. 1923), to study a great number of specimens collected by him and displaying a wide range of variation. From these (all in Herb. Field. Mus.) and many others, totalling more than two hundred specimens, the preceding descriptions are drawn. It was found that sometimes, in poorly developed material, distinction from B. triplinervia is apparently impossible. In well developed material, however, the distinctions are usually very definite, B. andicola being coarser, its thicker heads having commonly about eight instead of commonly about five rays[4], etc. B. andicola has the paleae shorter than the mature achenes and this character separates it from the surprisingly similar aggregation of Mexican forms (Purpus 1547, 1548, 2637, 4135, 5089, 5620; Rose and Painter 6666, 7949; Pringle 4915; E. W. Nelson 3220, etc.) that in late years have passed erroneously under the name B. daucifolia DC. In the latter[5] the paleae are usually very blackish above and commonly surpass the mature achenes.

Occasionally a form of B. andicola is found with the leaves highly compound and the achenes strongly narrowed above, somewhat like those of Cosmos. If it were not for various connecting forms this would seem to be specifically distinct. KUNTZE, who himself collected specimens of it, referred at least one of them, a plant from Cochabamba, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) to B. andicola, naming it var. decomposita. In a careless moment he named a precisely identical form from between Cochabamba and Rio Juntas, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) B. grandiflora Balb. var. breviloba, although B. grandifjora is a Mexican species and is not known to occur in South America.

[4] Unfortunately, B. triplinervia produces at times an 8-rayed form. Discussion of this form must be deferred until a later date.

Sherff, E. E. (1926). Studies in the Genus Bidens. VII. Botanical Gazette, 81(1), 25-54.>>

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jithesh

תאריך

ינואר 26, 2021 12:07 AM IST

מקום

Sanoor (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristyanne

תאריך

דצמבר 18, 2021 11:45 AM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fhadlikennedi

תאריך

יוני 17, 2021 10:08 PM WIB

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rollingplainst

תאריך

מאי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

While taking a picture of this Eastern Hognose Snake, observation at https://www.inaturalist.org/observations/79960222, this butterfly landed. Friends?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ebenevol

תאריך

דצמבר 9, 2021 12:28 PM AST

תיאור

Window strike, recovered after 20 minutes, give 'er take. Last two photos are post recovery. While holding it I picked a handful of teeny tiny mites off, white/clear in colour.

תמונות/קולות

מה

מנדרין סיני (Aix galericulata)

מתצפת/ת

greenari

תאריך

נובמבר 27, 2021 01:53 PM AST

תיאור

Escaped from captivity, part of the local wildlife now.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scaup

תאריך

נובמבר 25, 2021 10:47 AM UTC

תמונות/קולות

מה

מנדרין סיני (Aix galericulata)

מתצפת/ת

greenari

תאריך

נובמבר 21, 2021 04:33 PM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jackidaz

תאריך

אוקטובר 22, 2021 06:53 AM +11

תמונות/קולות

מה

עורב אפור (Corvus cornix)

מתצפת/ת

fabienpiednoir

תאריך

ספטמבר 9, 2021 10:21 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brewbooks

תאריך

פברואר 25, 2021 10:50 AM PST

תיאור

Leucistic and solitary

תמונות/קולות

מתצפת/ת

connorb123

תאריך

יולי 18, 2018 10:23 AM ADT