תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

דצמבר 3, 2022 03:26 PM GMT

מקום

Buxton, UK (Google, OSM)

תיאור

Scattered strands among Sphagnum fallax in wettest part of boggy area. Leaves just over 1mm long with some rhizoids at back of leaf tips. Enlarged basal cells don't reach the nerve.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rambryum

תאריך

ינואר 30, 2020 12:17 PM PST

תיאור

Tiny on Holodiscus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hanno_schaefer

תאריך

דצמבר 30, 2021 12:13 PM CET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botaneek

תאריך

נובמבר 26, 2022 07:22 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rambryum

תאריך

נובמבר 21, 2022 01:54 PM PST

תיאור

Pycnidia on Orthotrichum columbicum on physocarpus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rambryum

תאריך

נובמבר 15, 2022 01:00 PM PST

תיאור

On capsule of Homalothecium nutallii

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

נובמבר 19, 2022 11:44 AM GMT

תיאור

On partially shaded stone wall. Whole patch has fertile shoots with antheridia.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

נובמבר 18, 2022 10:48 AM GMT

תיאור

On rocks of derelict building with Tortula subulata. Shoots are red with antheridia present and are 3mm tall. Leaves about 1mm long.
I've just added photos 1-6 of some green shoots, 5mm tall, leaves 2 mm long and one patch with capsules developing.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

capetonian_hiker

תאריך

מאי 1, 2021 10:05 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

נובמבר 14, 2022 03:44 PM GMT

תיאור

Carpeting gritstone rock in fast-flowing upland stream. Leaves are close together and laterally compressed in upper half of shoots. Leaves smell aromatic.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zoobotanical

תאריך

נובמבר 14, 2022 09:14 AM GMT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimarcor

תאריך

יוני 28, 2022 09:35 AM EAT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

נובמבר 2, 2022 03:51 PM GMT

תיאור

On roadside chalky soil bank

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

נובמבר 2022

תיאור

On thin soil over gritstone rock among bracken on upland moor. Shoots just over 1cm tall, leaves about 1.5mm long. These are the tallest plants of this species that I've seen so far.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

נובמבר 2022

תיאור

Scattered patches on thin soil at the edge of gritstone rocks, and on peaty soil among bracken stems. One patch growing with Dicranum scoparium. The largest patch was at least 30cm x 40cm. Shoots about 5mm tall, leaves up to 1.5mm or so. I expect there would be more patches between the two areas I've found it in today.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wiggs66

תאריך

אוקטובר 22, 2022 04:39 PM BST

תיאור

On birch

Morrone Birkwood Site of Special Scientific Interest

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוגוסט 19, 2022 06:50 PM BST

תיאור

But what are the black balls?!

תמונות/קולות

מה

אנתוצרוטה (פילום Anthocerotophyta)

מתצפת/ת

leonperrie

תאריך

אוקטובר 22, 2022 11:22 AM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rob_palmer

תאריך

ינואר 25, 2019 04:23 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oswaldkurten

תאריך

ספטמבר 24, 2022 03:03 PM SAST

תגיות

תמונות/קולות

מה

טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)

מתצפת/ת

craigpeter

תאריך

אוגוסט 26, 2022 11:21 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוקטובר 18, 2022 12:43 PM BST

תיאור

On the side of limestone rock at the edge of the river with Brachythecium rivulare on the top.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוקטובר 18, 2022 11:16 PM BST

תיאור

Growing on Didymodon rigidulus det. @georgeg. Recorded in August 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוקטובר 18, 2022 04:18 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanderoo

תאריך

אוקטובר 7, 2022 02:43 PM SAST

תיאור

What is this curious liverwort? It seems to have rhizomes with rhizoids… Haplomitria doesn’t have rhizoids… it also seems to have creeping axes… lovely disc shaped gemmae. Growing in what first appeared to be an algae mat… turns out to look more like it is soil held together with this plants rhizoids…

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanderoo

תאריך

אוקטובר 5, 2022 12:41 PM SAST

תמונות/קולות

מה

סכיסטידיום חפוי (Schistidium apocarpum)

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:37 AM BST

תיאור

On rock outcrop in limestone grassland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:59 AM BST

תיאור

On bare soil in hollow in limestone grassland. Capsules have peristome teeth.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tonyrebelo

תאריך

ספטמבר 16, 2018 08:15 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mjdapifer

תאריך

אוקטובר 5, 2022 01:19 PM BST

תמונות/קולות

מה

פיסקומיטריום רחב-פה (Physcomitrium eurystomum)

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

From sparsely vegetated muddy slopes of a fluctuating water body

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוקטובר 2, 2022 02:45 PM BST

תיאור

On bare mud

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

ספטמבר 30, 2022 08:28 AM BST

תיאור

On stone in shaded position near canal.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

ספטמבר 25, 2022 02:42 PM BST

תיאור

On oolitic limestone

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rmjb

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:35 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

ספטמבר 23, 2022 10:25 AM BST

תיאור

Growing with Apopellia endiviifolia on damp soil on track in mixed ash woodland over limestone. Shoots 1cm tall, leaves 1.5mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

ספטמבר 17, 2022 10:04 AM BST

תיאור

On limestone rock on steep slope in grassland. Shoots up to 4mm long, leaves about 1mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

justinhawthorne

תאריך

אפריל 30, 2021 02:55 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicky

תאריך

ספטמבר 5, 2022 06:06 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוגוסט 28, 2022 02:33 PM BST

מקום

Fife, UK (Google, OSM)

תיאור

In deep shade in a basalt cave. Placeholder

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leonperrie

תאריך

אוגוסט 24, 2022 10:09 AM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוגוסט 22, 2022 03:11 PM BST

תיאור

On limestone rock in disused quarry. Leaves 3mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוגוסט 24, 2022 02:01 PM BST

תיאור

On soil on high top of hill

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carinalochner

תאריך

אוגוסט 19, 2022 02:46 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicky

תאריך

אוגוסט 21, 2022 01:39 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

orthotrichum

תאריך

אוגוסט 17, 2022 06:06 PM IST

תיאור

In occasionally-dry stream by bog

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jane_trembath

תאריך

אפריל 26, 2018 04:56 PM SAST

תיאור

'Hamburger' shape with pitted groove in centre. Growing in rocky area of grassland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cassandracranes

תאריך

אוגוסט 15, 2022 03:13 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוגוסט 11, 2022 10:13 AM BST

תיאור

On limestone rock along track. Stems irregularly pinnate. Leaves 1.5mm long, stem leaves broader than branch leaves.

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

calum_mclennan

תאריך

אוגוסט 12, 2022 11:33 AM BST

תיאור

On Dicranum majus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוגוסט 11, 2022 08:42 AM BST

תיאור

Very frequent along dried up stream bed in shaded limestone dale. Has toothed tube around female organ.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוגוסט 11, 2022 08:57 AM BST

תיאור

In dried-up stream in limestone dale. Shoots up to 1cm long, 2mm wide. No sign of perianths unfortunately.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

frikkiev

תאריך

אוגוסט 11, 2022 11:47 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jerry2018

תאריך

אוגוסט 2, 2022 04:39 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוגוסט 8, 2022 05:39 PM BST

תיאור

A scarce UK species but recorded from this area before.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוגוסט 8, 2022 06:03 PM BST

תיאור

Dry and wetted. Plants in full south facing sun

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

אוגוסט 7, 2022 01:03 PM BST

תיאור

On wet gritstone rock face surrounded by slime. Water dripping down from above all the time. Shoots up to 4cm long. Leaves 3mm wide, 2mm long. Look heart-shaped.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacquesmerwe923

תאריך

אוגוסט 4, 2022 12:16 PM SAST

תיאור

Renosterveld flats, but not wet.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tornblommaria

תאריך

יולי 30, 2022 03:23 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

אוגוסט 3, 2022 05:39 PM BST

תיאור

On hazel growing with Lejeunea sp.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יולי 30, 2022 10:27 AM BST

תיאור

I think I'm losing the plot. It just looks exactly like this in the book but I know it's nowhere near here. Leaves 4mm long. Probably Campylopus introflexus!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יולי 30, 2022 10:29 AM BST

תיאור

On sandy peaty soil on upland moorland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יולי 30, 2022 12:30 PM BST

תיאור

An eye-catching patch of bright green moss on rock at the edge of upland stream. Leaves 3.5mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

calum_mclennan

תאריך

יולי 26, 2022 11:02 AM BST

מקום

Cumbria, UK (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יולי 22, 2022 11:45 AM BST

תיאור

On rotten log in mixed deciduous woodland with Calliergonella cuspidata.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יולי 17, 2022 09:21 AM BST

תיאור

In damp soil of very small, dried-up stream in pine plantation. Leaves up to 5mm long. Larger outer leaves have long, single teeth. Smaller leaves had a few double teeth near the tip and the teeth were all shorter. Growing with Dicranella heteromalla and Dicranella rufescens.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יולי 15, 2022 10:16 AM BST

תיאור

On bank of small upland stream with Pellia epiphylla. Has thickened leaf border and red-purple rhizoids.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יולי 13, 2022 07:43 AM BST

תיאור

On shaded stone wall above upland stream. Leaves 1mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harleymathieson

תאריך

יולי 13, 2022 02:46 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

swimjamie

תאריך

ינואר 16, 2022 01:39 PM GMT

תיאור

Vertical limestone.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

swimjamie

תאריך

ינואר 14, 2022 04:03 PM GMT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

יולי 9, 2022 04:45 PM BST

תיאור

Quite probably some metal influence from the canal metalwork nearby. Leaves red based, bordered, costa excurrent, widest near/above middle. Bulbils, exillary gemmae and tubers all absent. Rhizoids reddish. Leaves rosulate, slightly twisted when dry. Margin recurved. Costa red near base. In P. pseudotriquetrum the leaves are widely spaced along a tall stem and widest below the middle.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lsmartie

תאריך

יולי 9, 2022 09:23 PM BST

תיאור

On an old sycamore tree in the beer garden of the Feathered Nest Pub

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tom126

תאריך

יולי 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 28, 2022 11:01 AM BST

תיאור

Growing on gritstone rocks at side of small waterfall in upland stream. Stem leaves 1.5mm long, branch leaves up to 3mm long. Up to 6 long wispy branches in fascicles. Very small terminal bud.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

calum_mclennan

תאריך

יוני 25, 2022 04:31 PM BST

מקום

Cumbria, UK (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת/ת

calum_mclennan

תאריך

יוני 23, 2022 05:29 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

steve_mcwilliam

תאריך

יוני 9, 2022 03:44 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 15, 2022 02:15 PM BST

מקום

Acharacle, UK (Google, OSM)

תיאור

Growing quite high up on rocks above the beach - not easy to get a clear photo unfortunately. Shoots about 1cm tall, leaves 2.5mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 14, 2022 01:38 PM BST

תיאור

On sandy soil under oak tree with Campylopus introflexus. Plants quite old and tatty. Leaves up to 2mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 9, 2022 02:36 PM BST

תיאור

In loose patches on rocks in mixed woodland. Leaves up to 4mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 17, 2022 02:04 PM BST

תיאור

Growing on rocks sheltered by oak tree near the coast with liverwort species. Leaves about 5mm long. Leaf tip untoothed.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 17, 2022 02:04 PM BST

תיאור

Growing on Dicranum scottianum (I think) on rocks sheltered by oak tree by the coast. Shoots very small, 2mm at the widest. I can't see any modified cells though.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

max_coleman

תאריך

יוני 17, 2022 03:47 PM BST

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת/ת

tonyrebelo

תאריך

מאי 22, 2022 04:11 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 14, 2022 11:50 AM BST

תיאור

On soil around tree roots along track.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mjdapifer

תאריך

יוני 14, 2022 01:41 PM BST

תמונות/קולות

מה

ירוקיות (פילום Chlorophyta)

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 12, 2022 02:16 PM BST

תיאור

Growing on dead Sphagnum in pine plantation. Maybe with a small black fungus?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

יוני 11, 2022 10:27 AM BST

תיאור

In small upland drainage channel. Shoots 1mm wide. Shoots are 1mm wide. The shoot in photo 3 is about 3mm long and detached very easily so it might be a vegetative branch

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

יוני 11, 2022 09:02 AM EDT

מקום

Smyrna, NY, US (Google, OSM)

תיאור

Tentative

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

יוני 6, 2022 12:05 AM BST

תיאור

No entirely sure but doesn't seem right for C. filicinum or K. elodes nor other Drepanocladus spp.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

מאי 21, 2022 09:28 AM BST

תיאור

On bare soil by path. Leaves up to 1.5mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

calum_mclennan

תאריך

מאי 22, 2022 02:11 PM BST

מקום

Cumbria, UK (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

מאי 15, 2022 10:22 AM BST

תיאור

On rock submerged in fast-flowing moorland stream. Stems about 6cm. Leaves up to 3mm long. Have double nerves.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

מאי 15, 2022 09:52 AM BST

תיאור

On rocks in moorland stream. Leaves 1.5mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

calum_mclennan

תאריך

מאי 14, 2022 03:00 PM BST

מקום

Cumbria, UK (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenwaterman

תאריך

מאי 7, 2022 10:37 AM BST

תיאור

On gritstone rocks in upland oak wood with Dicranum scoparium. Leaves about 7mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

מאי 8, 2022 02:15 PM BST

מקום

Oban PA80, UK (Google, OSM)

תיאור

On coastal mud

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

מאי 5, 2022 12:58 PM BST

תיאור

Vivid shining yellow. In rocks edge of stream

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonnyecology

תאריך

מאי 5, 2022 01:11 PM BST