תמונות/קולות

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 9, 2020 08:56 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 9, 2020 08:47 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elieli

תאריך

מרץ 7, 2020 03:57 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 6, 2020 02:48 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

אלמנה חומה (Latrodectus geometricus)

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 2020

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

elieli

תאריך

מרץ 1, 2020 02:14 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elieli

תאריך

פברואר 29, 2020 03:02 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

אקריות (תת מחלקה Acari)

מתצפת.ת

elieli

תאריך

מרץ 1, 2020 02:25 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

elieli

תאריך

מרץ 1, 2020 02:22 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

כדורית גדולה (Steatoda grossa)

מתצפת.ת

elieli

תאריך

מרץ 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 1, 2020 01:57 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

משפכניים (משפחה Agelenidae)

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shannaz

תאריך

מרץ 2, 2020 08:57 לפנה"צ UTC

תיאור

Bright orange tail feathers seen.