תמונות/קולות

מתצפת.ת

damoosie

תאריך

יולי 2, 2011 06:31 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aachkinazi

תאריך

יולי 11, 2021 11:54 לפנה"צ PDT

מקום

Bishop, CA, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brummonds

תאריך

יולי 15, 2020 03:16 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

אלון (סוג Quercus)

מתצפת.ת

cwbarrows

תאריך

מאי 7, 2017 11:27 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

Rhus ovata

מתצפת.ת

emilychebul

תאריך

מרץ 18, 2023 03:32 אחה"צ PDT