תמונות/קולות

מתצפת.ת

islanddeborah

תאריך

יולי 17, 2023 01:09 אחה"צ PDT

תיאור

one of 8 chicks, different

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raphetnature

תאריך

מאי 30, 2022 03:06 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emlim

תאריך

יוני 3, 2022 10:13 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

בועיתיים (משפחה Bullidae)

מתצפת.ת

kristy11

תאריך

מאי 21, 2022 03:35 אחה"צ PDT

תיאור

In a tide pool

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom858

תאריך

מאי 24, 2022 10:50 לפנה"צ PDT

תיאור

Dive observation

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ajwasserman

תאריך

מאי 3, 2022 11:37 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מרץ 27, 2022 07:04 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tloh2

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradford_ramage

תאריך

דצמבר 27, 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachmunger

תאריך

מרץ 6, 2021 01:12 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachmunger

תאריך

מרץ 6, 2021 01:12 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertweeden

תאריך

ספטמבר 21, 2021 12:06 אחה"צ AKDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leftcoaster

תאריך

ספטמבר 28, 2021 10:38 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilmcdaniel

תאריך

ספטמבר 14, 2016 01:03 אחה"צ PDT

תיאור

A peculiar-looking tunicate that has siphons at either end of its sausage shaped body. It lives under rocks or in crevices. Length to 10 cm.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilmcdaniel

תאריך

פברואר 3, 2016 11:18 לפנה"צ PST

תיאור

A small white tunicate that reaches only 3 cm in diameter.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

forestlab

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:18 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lafonge

תאריך

אוגוסט 17, 2021 03:26 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neilmcdaniel

תאריך

מרץ 28, 2012 04:26 אחה"צ PDT

תיאור

Five well-defined rays with a broad, often swollen disc. Aboral surface smooth with tightly-packed plates covered with granules; marginal plates conspicuous and rounded. Pink-orange or pinkish. To 42 cm across. Has been observed feeding on anemones and tubeworms. The common name refers to the peculiar gunpowder-like smell of specimens when taken out of the water.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cbergman

תאריך

יוני 26, 2021 12:07 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

ללא תמונות או קולות

מתצפת.ת

ken_moore1

תאריך

יוני 14, 2021 10:17 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikechung

תאריך

אוגוסט 26, 2019 03:25 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thiebaud

תאריך

נובמבר 24, 2018 05:22 אחה"צ PST

מקום

Jaggy Crack (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leftcoaster

תאריך

דצמבר 18, 2020 06:31 אחה"צ PST

תיאור

Day dive at Keel Cove

תמונות/קולות

מה

תמנון פסיפי ענק (Enteroctopus dofleini)

מתצפת.ת

acortese

תאריך

ינואר 14, 2021 09:50 לפנה"צ PST