תמונות/קולות

מתצפת.ת

eduardoinigo

תאריך

יולי 2022

מקום

פרטי

תיאור

Fuligo septica. A protozoan not fungi. genus of plasmodial slime mold in the family Physaraceae. The 3 picture is five hours later after light rain stop and 2 hours exposure to sun. In the last picture the dry brown parts are spores. Picture 4 12 days later.

Read https://library.bustmold.com/fuligo-septica/

תמונות/קולות

מה

טוואית האלון (Lymantria dispar)

מתצפת.ת

eduardoinigo

תאריך

יוני 7, 2021 09:43 לפנה"צ EDT

תיאור

Larva

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eduardoinigo

תאריך

ספטמבר 23, 2020 11:46 לפנה"צ EDT