תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

צִיבורת ההרים (Dactylis glomerata)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

מרץ 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

מרץ 11, 2024 01:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

?

תמונות/קולות

מה

חתול הבית (Felis catus)

מתצפת.ת

skopovaa

תאריך

אפריל 6, 2024 02:08 אחה"צ CEST
Other Animals

תמונות/קולות

מה

בעלי חיים (ממלכה Animalia)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

מרץ 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

not sure what this white stuff is

last picture was from about a month later and i think it's either the same thing i saw or part of it. it felt like just fuzz, like inside of a dog toy or something.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יוני 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kvasnik

תאריך

מאי 11, 2023 01:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2021

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אפריל 2022

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On rumex

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On rumex

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On rumex

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On rumex

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On rumex

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On rumex

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On rumex

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יוני 2019

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרוש הבית (Haemorhous mexicanus)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

פברואר 20, 2024 11:21 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On prunella

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On prunella

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חיידקים (ממלכה Bacteria)

מתצפת.ת

zitserm

תאריך

מרץ 2024

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Iron oxidizing bacteria causing orange slime to build up in the streams of this swamp

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

פברואר 18, 2024 04:21 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On what I believe is Tussilago farfara

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Found somewhere it should not have been.

תמונות/קולות

מה

דורסי לילה (סדרה Strigiformes)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

פברואר 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Very unpleasant find. This was in the new bag of Timothy hay and I found it by reaching in to put some hay out. It's never fun to unexpectedly feel something fuzzy in a place where no fuzzy thing should be. Unfortunately, this is not the first thing I have experienced in a bag of hay and it's pretty common amongst people who have to buy hay regularly. This is the whackiest one thus far, though.

My ID is based off of this example, so I'm not sure if it is correct but the pictures look real close. I included all the bones and junk in it too, but am going to make separate observations for those fragments. The issue with narrowing it down to species is I don't know where this hay originates from. It could've came from anywhere. I'll have to check the bag later and see if it specifies the location of where it was harvested, because I'd assume this got into the batch at that place.

It was harvested Omaha. Neat.

These are the observations for the stuff inside:

Bone

Bone

Bug

Bug

I like how "Bone Bone Bug Bug" sounds.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anura22

תאריך

פברואר 8, 2024 01:47 אחה"צ EST

תיאור

Host: European Reed
Sourced: 1/31
Swabbed: 2/1
Initial Plate Observation: 2/5
Isolation Streak: 2/5
Isolation Observation: 2/8
Black border and rounded segmented spore shape indicate Stagonospora genus

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joedziewa

תאריך

יולי 30, 2023 04:49 אחה"צ EDT

תיאור

On Sonchus

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zitserm

תאריך

דצמבר 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Looks like maybe scale insects? Inside a Butternut canker

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zitserm

תאריך

דצמבר 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Looks like dead winged termites inside a Butternut canker

תמונות/קולות

מה

אורן (סוג Pinus)

מתצפת.ת

yooperdan

תאריך

מאי 31, 2023 02:09 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

מלחית (סוג Salsola)

מתצפת.ת

joedziewa

תאריך

ספטמבר 13, 2023 04:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ורדנאים (סדרה Rosales)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

מאי 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חיים (חיים)

מתצפת.ת

joedziewa

תאריך

ספטמבר 21, 2023 05:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

חיים (חיים)

מתצפת.ת

joedziewa

תאריך

ספטמבר 16, 2023 11:31 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ranger_ross

תאריך

אפריל 10, 2023 11:58 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

?

תמונות/קולות

מה

חיים (חיים)

מתצפת.ת

joedziewa

תאריך

יולי 29, 2022 01:22 אחה"צ EDT

תיאור

What is curling the leaves on this Norway maple?

תמונות/קולות

מה

דוב קוטב (Ursus maritimus)

מתצפת.ת

lindaread

תאריך

נובמבר 11, 2011 02:02 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

declan64

תאריך

ספטמבר 29, 2022 05:45 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

חתול הבית (Felis catus)

מתצפת.ת

howlin_jay

תאריך

נובמבר 22, 2022 10:38 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

אווז קנדי (Branta canadensis)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

יולי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

They look like little Loch Ness monsters???

תמונות/קולות

מה

דוב שחור אמריקני (Ursus americanus)

מתצפת.ת

dysm

תאריך

נובמבר 2019

מקום

Utah, US (Google, OSM)

תיאור

Bear? Bigfoot?

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת.ת

bryanbostick

תאריך

מאי 27, 2019 07:43 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

prokhozhyj

תאריך

ספטמבר 8, 1999

מקום

Atlantic Ocean (Google, OSM)

תיאור

A deep-sea gorgonian growing on the nose of the sunken RMS 'Titanic'. Photographed with my participation during the dive 1/240 of the deep-sea manned submersible 'Mir-2' during the 42nd cruise of the research vessel 'Akademik Mstislav Keldysh'. The depth is 3850 m. The photo was previously used in my article (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53 (2): 101−103, fig. 2), the gorgonian was identified by the second, collected, specimen as Ch. agassizi. Later T.N. Molodtsova (P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS) reidentifited it as Ch. campanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4 (1): 112−130, p. 122). Mentioned articles can be found on Research Gate (https://www.researchgate.net/publication/233062908_Growth_rate_of_the_colony_of_a_deep-water_Gorgonarian_Chrysogorgia_agassizi_In_situ_observations; https://www.researchgate.net/publication/249019633_Anthozoa_from_the_northern_Mid-Atlantic_Ridge_and_Charlie-Gibbs_Fracture_Zone).

Глубоководная горгонария, вырасшая на релинге носа затонувшего «Титаника». Сфотографирована при моём участии во время погружения глубоководного аппарата «Мир-2» № 1/240 в 42 рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Глубина 3850 м. Фотография ранее была использована в моей статье (Vinogradov G.M. 2000. Growth rate of the colony of a deep-water gorgonarian Chrysogorgia agassizi: in situ observations // Ophelia, 53(2): 101−103, fig. 2), горгонария была определена по второму, собранному, экземпляру как Ch. agassizi. Позже Т.Н. Молодцова (Институт океанологии РАН) переопределила её как Ch. сampanula (Molodtsova T.N., Sanamyan N.P., Keller N.B. 2008. Anthozoa from the northern Mid-Atlantic Ridge and Charlie-Gibbs Fracture Zone // Marine Biology Research, 4(1): 112−130, p. 122). Упомянутые статьи можно найти на Research Gate (см. ссылки выше, в английском тексте).

תמונות/קולות

מה

קיפוד ארבע אצבעי (Atelerix albiventris)

מתצפת.ת

lesbectrotters

תאריך

דצמבר 27, 2021 07:09 אחה"צ CET