תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

יוני 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

actual photo order: 4-8, 1-3

תמונות/קולות

מה

כדורית המשולשים (Steatoda triangulosa)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

left the nest!

actual order:
7:58 AM: photos 5-6
8:41 AM: photo 7
10:35 AM: photos 8-11, 1-4

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

garage sink

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ציקדות (תת-סדרה Auchenorrhyncha)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

after fog

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

eating wasp

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

yikes

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

garage

תמונות/קולות

מה

קטניות (משפחה Fabaceae)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

leaves folded up when disturbed

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מאי 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

photo order: 2-7, 1, 8

on sunflower, I think

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

actual photo order: 9-15, 2-6, 1, 7, 8

"We're pretty sure this is in the family: Ants" —web upload CV

תמונות/קולות

מה

כנימות עלה (משפחה Aphididae)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

on grapevine

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

photos in reverse order

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

year 4

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Likes to use its second pair of legs as "antennae."

Actual photo order: 4-6, 1-3, 7-10

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

see also observation for the mother: https://www.inaturalist.org/observations/208029992

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

see also observation for the spiderlings: https://www.inaturalist.org/observations/208029994

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

was hanging in the air

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

the three high-pitched chirps in audio

תמונות/קולות

מה

כדורית המשולשים (Steatoda triangulosa)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

נורית (סוג Ranunculus)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

beetle is underwater

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

טיפולה (סוג Tipula)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

מרץ 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

focus stack

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

פברואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

מרור (סוג Sonchus)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

פברואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

פברואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דביבון מָצוי (Procyon lotor)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

פברואר 6, 2024 06:11 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

פברואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

פברואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

technically this should be 3 separate observations

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

ינואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

wiggled

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

ינואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

ינואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

ינואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

ינואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

dhasdf

תאריך

ינואר 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)