תמונות/קולות

מתצפת/ת

treegrow

תאריך

יוני 10, 2017 12:52 PM EDT

תיאור

Proxys punctulatus. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

treegrow

תאריך

יוני 25, 2017 12:15 PM EDT

תיאור

Neogriphoneura sordida. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

treegrow

תאריך

פברואר 25, 2017 01:21 PM EST

תיאור

Claytonia virginica. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carrieseltzer

תאריך

פברואר 25, 2017 11:14 AM EST

תיאור

The only one I saw blooming! This one, lonely blossom. The area was generally heavily invaded by lesser celandine.

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת/ת

briangratwicke

תאריך

מאי 20, 2016 01:38 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

briangratwicke

תאריך

מאי 20, 2016 12:13 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

briangratwicke

תאריך

מאי 20, 2016 01:36 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jfox16

תאריך

אוגוסט 2016

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dctr

תאריך

אוגוסט 15, 2016 02:12 PM EDT