תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 26, 2024 03:43 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

בומבוס האדמה (Bombus terrestris)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 23, 2023 10:42 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2024 10:36 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 26, 2024 03:41 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

שברק משובל (Ononis alopecuroides)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 24, 2024 03:57 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2020 06:11 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 30, 2023 03:13 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יולי 5, 2023 12:22 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 18, 2024 01:08 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

טופח ספרדי (Lathyrus clymenum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 5, 2024 01:38 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

גרניון נוצץ (Geranium lucidum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 5, 2024 10:59 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 31, 2024 11:18 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

טורית רפה (Turritis laxa)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 21, 2024 11:23 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אוקטובר 19, 2023 04:39 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

שַׁחליים שעירים (Lepidium hirtum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 15, 2022 11:09 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

נובמבר 10, 2023 09:53 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

שיחן חופי (Heteracris littoralis)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2023 12:24 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

קְריתמון ימי (Crithmum maritimum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אוקטובר 31, 2023 02:34 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

חורפי (Spinus spinus)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אוקטובר 27, 2023 09:40 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אוקטובר 12, 2023 04:40 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 23, 2022 04:29 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מה

ברקן סורי (Notobasis syriaca)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 5, 2020 12:58 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 16, 2023 11:33 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 10, 2023 11:27 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 27, 2023 04:17 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

היביסקוס משולש (Hibiscus trionum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אוגוסט 21, 2023 04:26 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אוגוסט 21, 2023 04:29 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יולי 17, 2023 05:06 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 5, 2020 10:49 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 2, 2023 09:46 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 13, 2020 12:00 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 4, 2021 02:04 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 20, 2020 10:47 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מה

רפרף גולגולת המת (Acherontia atropos)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 9, 2023 04:23 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

יקרונית צרת-כנפיים (Stenopterus rufus ssp. syriacus)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 2, 2023 09:02 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 14, 2020 09:37 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 2, 2023 10:05 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 2, 2023 08:56 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

טריכודית (סוג Trichodes)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 2, 2023 09:04 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

יקרונית הארגמן (Purpuricenus desfontainii ssp. inhumeralis)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 23, 2023 11:10 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 11, 2023 01:04 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

כרבולת הררית (Onobrychis montana)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 12, 2023 11:01 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

תלתן הפוך (Trifolium resupinatum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 4, 2020 01:54 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מה

חספסנית הלבנון (Asperula libanotica)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 12, 2023 11:39 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

געדה כרתית (Teucrium creticum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

פברואר 28, 2020 12:12 אחה"צ EET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

פברואר 28, 2020 11:21 לפנה"צ EET

תמונות/קולות

מה

חרחבינה חרמשית (Eryngium falcatum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 12, 2023 11:11 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

שנית קטנת-עלים (Lythrum hyssopifolia)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 12, 2023 10:56 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

חוורית חרוזה (Blackstonia perfoliata)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 27, 2020 12:00 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

גלגלית קשוטה (Neoscona adianta)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 6, 2020 03:32 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

פשתה שעירה (Linum pubescens)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 20, 2020 09:14 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2023 10:24 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2023 11:09 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

אפון קיפח (Pisum sativum ssp. elatius)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2023 11:11 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

בקיית הגליל (Vicia galilaea)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2023 01:34 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 9, 2021 09:33 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

אספרג אספרגי (Asparagus asparagoides)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2023 10:33 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 28, 2023 09:33 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

גרניון רך (Geranium molle)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2020 09:07 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מה

עולש מצוי (Cichorium endivia)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יוני 26, 2020 09:25 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מה

כליל החורש (Cercis siliquastrum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 20, 2020 10:59 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 22, 2020 10:24 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 14, 2020 12:45 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

דטורה זקופת פרי (Datura stramonium)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

ספטמבר 22, 2022 03:49 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 27, 2020 02:14 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 9, 2020 12:44 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 22, 2023 01:27 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

סמר חד (Juncus acutus)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 22, 2023 02:01 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

עלקת חרוקה (Orobanche crenata)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2021 06:13 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

שברק שעיר (Ononis hirta)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 22, 2023 02:08 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

עלוק מצוּי (Bellardia trixago)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מאי 9, 2020 12:37 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

חרטומן יערוֹת (Scolopax rusticola)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 16, 2023 10:00 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2023 12:55 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2023 10:06 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

פטרת האצטרובל (Mycena seynii)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

דצמבר 13, 2019 10:12 לפנה"צ EET

תמונות/קולות

מה

ניאוטינאה תמימה (Neotinea maculata)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2023 12:00 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

רכנף הדור (Calocoris nemoralis)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 27, 2020 12:34 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

בומבוס ארך-ראש (Bombus argillaceus)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

יולי 12, 2022 12:19 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 16, 2023 12:31 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

טיסנית נאה (Libellula pontica)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 2021

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 14, 2023 10:10 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

אלון התולע (Quercus infectoria ssp. boissieri)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 14, 2023 11:13 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

קחוון ארץ-ישראלי (Anthemis palestina)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 5, 2020 01:40 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מה

אפורית מזרחית (Pyrgus melotis)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 10, 2020 01:59 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 30, 2023 03:10 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 7, 2023 02:46 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

בקיה שעירה (Vicia villosa)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2020 05:08 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

אליסוֹן זיפני (Alyssum strigosum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 6, 2023 11:37 לפנה"צ +03

מקום

1، Syria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חגווית החומות (Valantia muralis)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 6, 2023 11:32 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מה

צורית ספרדית (Sedum hispanicum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

נובמבר 27, 2020 11:22 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

בן-קוצן מאפיר (Picnomon acarna)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 19, 2020 06:02 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

קצפית נקודה (Cercopis septemmaculata)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 6, 2021 04:43 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

תלתן זוחל (Trifolium repens)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 26, 2020 04:18 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מה

תורמוס צר עלים (Lupinus angustifolius)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 31, 2023 02:16 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

מצִילות מצויצות (Muscari comosum)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 31, 2023 02:34 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

דרדר מְבורך (Centaurea benedicta)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 31, 2023 02:12 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 27, 2023 04:19 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawod

תאריך

אפריל 11, 2020 10:38 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מה

חופניים מצויים (Noccaea perfoliata)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 24, 2023 12:31 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מה

רכפה לבנה (Reseda alba)

מתצפת.ת

dawod

תאריך

מרץ 21, 2023 11:38 לפנה"צ +03