תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jpsilva

תאריך

אוגוסט 3, 2011 10:27 AM WEST

תיאור

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/find/dondbany
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/dondice-banyulensis-por...

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidr

תאריך

אוקטובר 19, 2016 09:43 PM ADT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anudibranchmom

תאריך

אוגוסט 24, 2015 11:11 AM PDT

מקום

California, US (Google, OSM)