תמונות/קולות

מתצפת/ת

h_rogers

תאריך

אוקטובר 17, 2022 10:35 AM -05

מקום

Anta, PE-CS, PE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mildred_ehrenfeld

תאריך

אוקטובר 18, 2022 11:20 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lizgallegos

תאריך

אוקטובר 7, 2022 02:57 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alfabi01

תאריך

אוקטובר 8, 2022 12:57 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

avocat

תאריך

יולי 1, 2022 10:16 AM -04

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ripleyrm

תאריך

מאי 12, 2016 10:12 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blubb

תאריך

ספטמבר 2, 2021 02:58 PM HST

תיאור

sdr

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danplant

תאריך

מאי 7, 2022 01:22 PM -05

מקום

Huari, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lukasmekis

תאריך

אפריל 12, 2022 05:20 PM -04

תמונות/קולות

מה

צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)

מתצפת/ת

wilsoncajamarca

תאריך

אפריל 10, 2022 09:45 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dale_denham_logsdon

תאריך

נובמבר 24, 2021 04:38 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danplant

תאריך

דצמבר 2, 2019 04:14 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

doris_karen

תאריך

מאי 1, 2022 04:27 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fabien_anthelme

תאריך

מרץ 25, 2022 02:51 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brunoalzu

תאריך

מרץ 24, 2021 12:12 PM -03

תמונות/קולות

מה

צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)

מתצפת/ת

alfredo_f_fuentes

תאריך

אפריל 29, 2022 10:51 AM -04

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carlis1234

תאריך

מאי 2, 2022 04:01 PM -04

תמונות/קולות

מתצפת/ת

saul148

תאריך

מאי 2, 2022 11:22 AM -04

תמונות/קולות

מתצפת/ת

humber4

תאריך

מאי 2022

מקום

La Paz, BO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alfredo_f_fuentes

תאריך

אפריל 29, 2022 10:32 AM -04

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

אפריל 6, 2022 01:55 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

estebansurez

תאריך

מרץ 25, 2022 04:35 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

estebansurez

תאריך

דצמבר 2020

מקום

Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bryanep

תאריך

מרץ 22, 2022 09:06 AM UTC

מקום

Cajamarca, Peru (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dennisthediver

תאריך

נובמבר 2018

תיאור

Part of movie, GIF image.
Mating behaviour.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lu142

תאריך

דצמבר 9, 2021 12:37 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

frogbo

תאריך

מרץ 26, 2022 02:43 PM UTC

מקום

La Paz, Bolivia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

junior84

תאריך

מרץ 25, 2022 04:14 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shirley180

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Cusco, PE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guegerl

תאריך

דצמבר 15, 2021 11:04 AM -05

מקום

Huánuco, Peru (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hhulsberg

תאריך

ספטמבר 24, 2021 11:29 AM -03

תמונות/קולות

מה

צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)

מתצפת/ת

romanlabrousse

תאריך

מאי 9, 2021 01:32 PM -03

תמונות/קולות

מה

גומא (סוג Cyperus)

מתצפת/ת

junior84

תאריך

מרץ 25, 2022 04:32 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

junior84

תאריך

מרץ 19, 2022 06:27 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

junior84

תאריך

מרץ 20, 2022 07:26 AM UTC

תמונות/קולות

מה

כשות (סוג Cuscuta)

מתצפת/ת

junior84

תאריך

מרץ 20, 2022 11:14 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

junior84

תאריך

מרץ 20, 2022 12:32 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

junior84

תאריך

מרץ 12, 2022 11:24 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

מרץ 5, 2022 10:22 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

מרץ 5, 2022 11:41 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chloe_and_trevor

תאריך

יוני 2021

תיאור

Corolla 6 ac. Sepals 4. Leaf 20. Beaver swamp.

3-nerved sepals,

תמונות/קולות

מתצפת/ת

crx2aj3

תאריך

דצמבר 27, 2021 04:24 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasmimv

תאריך

נובמבר 21, 2021 11:23 AM -03

מקום

Rio Vermelho (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daniigp

תאריך

נובמבר 18, 2021 04:18 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eitel

תאריך

אוקטובר 12, 2021 02:50 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ripleyrm

תאריך

פברואר 25, 2014 08:34 PM UTC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ripleyrm

תאריך

מרץ 14, 2018 06:49 PM UTC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nachotorres

תאריך

יוני 25, 2019 05:59 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ripleyrm

תאריך

מרץ 15, 2011 07:35 PM GMT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edu_obando

תאריך

נובמבר 2, 2009 01:57 PM -05

מקום

Ibarra, Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gra-moll

תאריך

ינואר 24, 2021 05:08 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

citfev-unalm

תאריך

אוגוסט 8, 2021 12:42 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cstobie

תאריך

מרץ 21, 2019 08:30 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

puuu39

תאריך

דצמבר 29, 2019 10:31 AM -03

מקום

Lago Rupanco (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mjdibank

תאריך

פברואר 6, 2016 02:39 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

macasado

תאריך

אוקטובר 20, 2011 05:45 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gra-moll

תאריך

ינואר 14, 2021 05:15 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johanna_fc

תאריך

יולי 8, 2021 02:50 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mateohernandezschmidt

תאריך

אוקטובר 9, 2018

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

ספטמבר 30, 2021 08:54 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

ספטמבר 25, 2021 10:25 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

ספטמבר 19, 2021 07:23 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

ספטמבר 19, 2021 12:30 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danplant

תאריך

מרץ 5, 2021 09:09 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidfbelmonte

תאריך

יולי 16, 2021 08:10 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rudygelis

תאריך

אוגוסט 5, 2018

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

יולי 3, 2021 10:11 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gapt

תאריך

מרץ 6, 2021 11:15 AM -05

מקום

Q, 04310, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tree_gia

תאריך

יוני 5, 2021 10:24 AM -05

מקום

Cusco, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_montgomery

תאריך

ינואר 12, 2014 02:00 PM CST

תמונות/קולות

מה

סמר (סוג Juncus)

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

מאי 27, 2021 11:04 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

מאי 19, 2021 09:18 AM -05

תמונות/קולות

מה

צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

מאי 24, 2021 11:32 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rob-westerduijn

תאריך

מאי 28, 2014

מקום

Marañón, Peru (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

אפריל 27, 2021 10:56 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuelroncal

תאריך

נובמבר 1, 2014 02:30 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuelroncal

תאריך

פברואר 26, 2015 11:10 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuelroncal

תאריך

אוקטובר 31, 2014 09:51 AM -05

מקום

06815, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

peregrinomedina

תאריך

מאי 1, 2021 01:46 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fabien_anthelme

תאריך

אפריל 3, 2019 01:18 PM +14

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuelroncal

תאריך

ינואר 29, 2013 04:52 AM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

then

תאריך

מאי 16, 2018 05:15 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

laravida

תאריך

אפריל 2, 2021 08:00 AM -05

מקום

Calca, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucel_2448

תאריך

מרץ 27, 2021 01:04 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blazeclaw

תאריך

אוקטובר 16, 2019 10:32 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lada51newttb

תאריך

יולי 31, 2004 11:51 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

docprt

תאריך

ספטמבר 19, 2011 11:29 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tree_gia

תאריך

פברואר 20, 2021 02:05 PM -05

מקום

08120, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevinroger

תאריך

פברואר 26, 2021 10:45 PM EST

תיאור

Para para

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marceloamores

תאריך

ינואר 20, 2021 02:33 PM -05

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fabien_anthelme

תאריך

אפריל 3, 2019 11:14 AM +14

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miriam_leydy29

תאריך

ינואר 22, 2021 07:19 AM -05

מקום

18100, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvana_anaya

תאריך

ינואר 2, 2021

תיאור

Conocida en la zona como "puca", tiene frutos comestibles. En Mayo fructifican.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kfloyd

תאריך

פברואר 26, 2019 02:46 PM NZDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danplant

תאריך

אפריל 27, 2019 10:22 AM -05

מקום

Huánuco, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קטניות (משפחה Fabaceae)

מתצפת/ת

tree_gia

תאריך

ינואר 15, 2020 07:46 AM -05

מקום

Calca, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

antshrike69

תאריך

יולי 7, 2019 02:51 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pbulman

תאריך

אוקטובר 5, 2019 10:52 AM MDT

מקום

08640, Peru (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pbulman

תאריך

אוקטובר 5, 2019 02:23 PM MDT

מקום

08640, Peru (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pbulman

תאריך

אוקטובר 6, 2019 09:31 AM MDT