תמונות/קולות

מתצפת/ת

meijiwanders

תאריך

יוני 5, 2021 10:00 AM +07

תמונות/קולות

מתצפת/ת

roythedivebro

תאריך

אפריל 8, 2022 10:17 AM +08

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meijiwanders

תאריך

נובמבר 23, 2021 11:23 AM +07

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

יולי 15, 2011 02:17 PM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

ספטמבר 2010

מקום

Sud, NC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeanro

תאריך

יולי 25, 2020 10:00 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

יולי 14, 2008 11:04 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

דצמבר 5, 2020 10:52 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

נובמבר 12, 2006 11:21 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

נובמבר 3, 2008 08:51 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

נובמבר 23, 2010 07:33 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

דצמבר 28, 2007 12:03 PM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthias_deuss

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Sud, NC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

ספטמבר 5, 2021 11:41 AM +11

תיאור

In a cave

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

ספטמבר 5, 2021 11:52 AM +11

תיאור

In a cave

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

דצמבר 5, 2020 08:49 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mahi_mahi

תאריך

אפריל 4, 2021 08:58 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

נובמבר 18, 2020 11:03 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

נובמבר 18, 2020 09:03 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pl_stenger

תאריך

אוקטובר 28, 2020 07:47 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jim-anderson

תאריך

אוגוסט 13, 2018 06:08 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeanro

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Sud, NC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeanro

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Sud, NC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

רכסניים (משפחה Merulinidae)

מתצפת/ת

jeanro

תאריך

אוקטובר 6, 2020 06:18 PM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adrik29

תאריך

אפריל 13, 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adrik29

תאריך

מרץ 16, 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adrik29

תאריך

מרץ 8, 2019

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adrik29

תאריך

אוגוסט 5, 2016

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeanro

תאריך

פברואר 1, 2020 09:40 AM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juju98

תאריך

מרץ 21, 2020 11:17 PM +11

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hydaticus

תאריך

אוגוסט 31, 2017 04:55 PM CDT

תיאור

Same spot as Tuesday, but this one has the full flagellum. These seem to be somewhat common at BFL--I saw them down closer to the river as well in a completely different soil type.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

agusti2

תאריך

ינואר 27, 2015

תיאור

pseudoescorpion troglobisium recovitzai - Cueva de la Merla - Roda de Bara - Catalonia - Spain

תמונות/קולות

מה

כוח חסר-אוזן (Lanthanotus borneensis)

מתצפת/ת

christianlangner

תאריך

אפריל 2014

תיאור

For further information of the observation see: Langner, Christian Georg 2017. Hidden in the Heart of Borneo-shedding light on Some Mysteries of an Enigmatic Lizard: First Records of Habitat Use, Behavior, and Food Items of Lanthanotus borneensis Steindachner, 1878 in Its Natural Habitat. Russ. J. Herpetol. 24 (1): 1-10

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damienbr

תאריך

יוני 20, 2019 10:04 PM HST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ggiribet

תאריך

נובמבר 18, 2018 02:58 PM EST

תיאור

Troglosiro cf. juberthiei

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leonperrie

תאריך

אוגוסט 10, 2017 04:07 PM NZST

מקום

Ouaïeme. (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ggiribet

תאריך

נובמבר 13, 2018 12:02 PM EST

תיאור

Troglosiro

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ggiribet

תאריך

נובמבר 11, 2018 11:38 AM EST

תיאור

Troglosiro sharmai was described by me in 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ggiribet

תאריך

נובמבר 17, 2018 05:20 PM EST

תיאור

Diaenobunus armatus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ggiribet

תאריך

נובמבר 15, 2018 08:03 PM EST

תיאור

Trichonobunus