תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

מאי 24, 2019 04:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 27, 2019 10:55 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

מרץ 31, 2019 05:13 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 26, 2018 03:03 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אוקטובר 2, 2018 01:35 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 4, 2014 03:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

יעל נובי (Capra nubiana)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

דצמבר 2012

מקום

HaDarom, IL (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

ספטמבר 7, 2013 01:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

תור אמריקנית (Zenaida macroura)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

מרץ 22, 2018 02:52 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 5, 2018 04:44 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 5, 2018 04:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

קרדמין שעיר (Cardamine hirsuta)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 6, 2018 03:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 23, 2018 11:25 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

יולי 27, 2018 04:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

שחף צוחק (Leucophaeus atricilla)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

יולי 28, 2018 09:02 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אוגוסט 9, 2018 01:47 אחה"צ EDT

תיאור

Found in a CDC light trap left running overnight. Date reflects the date of collection.

תמונות/קולות

מה

יתוש-יום מצרי (Aedes aegypti)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אוגוסט 2, 2018 01:03 אחה"צ EDT

תיאור

Captured in a BG trap left overnight. Date reflects when the trap was collected.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אוגוסט 3, 2018 08:05 לפנה"צ EDT

תיאור

Found in a CDC light trap left running overnight. Date reflects the date of collection.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

ספטמבר 7, 2018 02:02 אחה"צ EDT

מקום

Oakton, VA, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

ספטמבר 22, 2018 02:20 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

ספטמבר 22, 2018 02:20 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

ספטמבר 22, 2018 01:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

ספטמבר 25, 2018 01:06 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 23, 2018 11:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 26, 2018 03:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

crayshack

תאריך

אפריל 26, 2018 03:32 אחה"צ EDT