תמונות/קולות

מתצפת/ת

zirick

תאריך

יולי 21, 2020 06:45 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

destes

תאריך

אוגוסט 25, 2018 01:40 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnmichaelkelley

תאריך

ספטמבר 27, 2020 10:18 AM UTC

תיאור

Scour puddles on slight tussocks.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wildlandblogger

תאריך

אוגוסט 2, 2021 04:44 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

linkmdavis

תאריך

אוגוסט 5, 2021 02:27 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etantrah

תאריך

יולי 2019

תיאור

2nd and 3rd pics showing the dissection of a spikelet, bearing a single achene. Achenes retrorsely barbed; 1.5 mm > tubercle length > 1 mm

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etantrah

תאריך

יולי 2019

תיאור

Not sure about this, initially thought it could be "Rhynchospora leptocarpa" sensu Weakley's 2018 flora, or R. capitellata based on the narrowness of the blades, but the thickened edge of the achene seems to best fit R. glomerata

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debbie24

תאריך

מאי 29, 2020 02:55 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

slade

תאריך

יולי 2020

מקום

Missouri, US (Google, OSM)