תמונות/קולות

מתצפת/ת

plei

תאריך

ספטמבר 2, 2021 10:28 AM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

יולי 1, 2022 02:37 PM NZST

תיאור

Not sure.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chrise

תאריך

אוקטובר 27, 2021 02:26 PM NZDT

תיאור

A small shrub in this area.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kate_mcalpine

תאריך

אפריל 24, 2021 08:45 AM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chrise

תאריך

מרץ 18, 2022 11:48 AM NZDT

תיאור

At an altitude of ca. 1300 m, on steep, poorly drained, hillside

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chrise

תאריך

מרץ 16, 2022 09:43 AM NZDT

תיאור

A series of photos taken on a Samsung S10 phone with the closer ones using the zoom function. We later saw two of these birds flying above us.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oaag1993

תאריך

מרץ 5, 2022 01:37 PM NZDT

תיאור

Uncommon around ultramafic rocks.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ינואר 29, 2021 07:50 PM NZDT

תיאור

No idea what this can be. On scree in cirque.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ינואר 26, 2021 06:10 PM NZDT

תיאור

Is this the former Deschampsia flexuosa?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gnapp

תאריך

פברואר 2022

תיאור

Under mountain beech canopy

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gnapp

תאריך

דצמבר 12, 2021 04:13 PM NZDT

תיאור

On marble

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yetisteps

תאריך

נובמבר 6, 2021 03:03 PM NZDT

תיאור

In a pocket amongst Marble Karst

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robert_smith3

תאריך

יוני 13, 2021 01:47 PM UTC

תיאור

Mapua inlet, looks like a coprosma but would be inundated by the tide. Mangrove?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacqui-nz

תאריך

דצמבר 2, 2020 11:26 AM NZDT

תגיות

hs, HS04

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dave_holland

תאריך

יוני 21, 2020 12:51 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dave_holland

תאריך

מאי 2, 2020 05:31 PM NZST

תיאור

seedling in the cone fall area of a huge planted Endlichers pine in the bot gardens.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dave_holland

תאריך

יוני 27, 2020 04:39 PM NZST

תיאור

loads and loads of young wilding firs of different sizes growing in quite dark conditions. the seeds must be blowing in from nearby adults but i didnt see the adults.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dave_holland

תאריך

מאי 2, 2020 05:59 PM NZST

תיאור

wild in the native planted section of the park. a bird dispersed weed.

TODO get specimen to Ines

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katiej

תאריך

יוני 8, 2020 02:01 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrylurling

תאריך

ינואר 2018

תמונות/קולות

מה

אשל (סוג Tamarix)

מתצפת/ת

mike68lusk

תאריך

נובמבר 5, 2017 01:19 AM NZDT

תיאור

back of sea beach

תמונות/קולות

מתצפת/ת

memopob

תאריך

אוקטובר 3, 2016

תיאור

If the conditions suit, probably one of the most prolific flowerers of all NZ Orchids.

This spectacular colony has plants numbering in the thousands on probably not much more than 5 sq. m.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

evansh27

תאריך

דצמבר 18, 2015

תיאור

Unsure what species of Acacia this is...

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

מרץ 2015

תיאור

lake shore turf; with Myr propinquum

תגיות

H6

תמונות/קולות

מה

עשנן מטפס (Fumaria capreolata)

מתצפת/ת

qgroom

תאריך

אוגוסט 28, 2018 07:57 AM NZST

תמונות/קולות

מה

עשנן רפואי (Fumaria officinalis)

מתצפת/ת

reinderw

תאריך

אוגוסט 14, 2017 04:58 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacqui-nz

תאריך

מרץ 8, 2019 11:59 AM NZDT

תיאור

Common in a wetland/wasteland area near the lake. No water in the wetland, but ground soft.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silversea_starsong

תאריך

מרץ 7, 2019 08:46 AM +13

תמונות/קולות

מתצפת/ת

giant_squid

תאריך

מאי 18, 2014

תיאור

on the edge of a pasture field

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parkecology

תאריך

אוקטובר 27, 2014 11:22 AM NZDT

תיאור

Deepest one seen into bush

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristinajmac

תאריך

ינואר 2019

תיאור

Growing on mountain beech (Fuscospora cliffortioides)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacqui-nz

תאריך

נובמבר 8, 2018 03:38 PM NZDT

תיאור

Growing on a shaded bank near a native bush stream.