תמונות/קולות

מתצפת/ת

avocat

תאריך

יוני 4, 2021 04:31 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

presidiofieldstaffubif

תאריך

פברואר 2020

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

Lobos creek dune scrub JV

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pufferchung

תאריך

מאי 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

An observation from May 2017, before I joined INaturalist. A mating pair. Found them on Buffalo gourd. ID'ed by Bugguide. https://bugguide.net/node/view/1371945

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreacala

תאריך

דצמבר 7, 2019 11:00 AM PST

תיאור

This is “take two” after my first Pixie Cup Lichen obs two days before, https://www.inaturalist.org/observations/36422663. I went back to the area for a closer look and hopefully better pictures. Back at home, I searched through all iNat Pixie Cup Lichen observations in California and tried to find a species that matches what I saw in the field.
It could be Rosette (C. pocillum) because of the mat-forming Thallus. (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53451&clid=1162, http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=304&lang=en).
I can’t rule out Mealy (C. chlorophaea). (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53388&clid=1212)
@j-dar had considered C. pulvinella (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53458&clid=1130).
It’s not Pebbled (C. pyxidata) because there are no distinct pebbles inside the cups. (https://ohiomosslichen.org/lichen-cladonia-pyxidata/)
It’s not Firm Cup (C. firma), because per lichenportal, C. firma’s podetia are rare and rarely proliferating from center. Plus j-dar had ruled it out too. (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=Cladonia%20firma)
It’s not Western (C. asahinae) because the podetia are not flaring abruptly (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53371).
It’s not Trumpet (C. fimbriata), because of the shape and number of podetia. (https://lichenportal.org/cnalh/taxa/index.php?taxon=53409&clid=1102)
Over to the specialists, like @mossgeek, @j-dar, @catchang and @metsa. Thank you for your input!!

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

mzplatypus

תאריך

אוקטובר 21, 2019 03:29 PM PDT

תמונות/קולות

מה

שומר פשוט (Foeniculum vulgare)

מתצפת/ת

faithdeleon

תאריך

אוקטובר 19, 2019 10:49 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

catchang

תאריך

אוקטובר 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jenniferlchandler

תאריך

מרץ 18, 2019 03:54 PM PDT

תיאור

On madrone.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypseloides

תאריך

ספטמבר 1, 2008 03:38 PM PDT

תיאור

A Southeast Farallon endemic

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nav

תאריך

מאי 29, 2016 11:47 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

catchang

תאריך

אפריל 10, 2016 02:03 PM PDT

מקום

moraga ca (Google, OSM)