תמונות/קולות

מתצפת.ת

xanthosia

תאריך

מרץ 23, 2024 08:38 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sh3lli3

תאריך

פברואר 6, 2024 11:17 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tobible

תאריך

דצמבר 5, 2023 01:06 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scarletmyzomela

תאריך

דצמבר 25, 2022 12:49 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicklambert

תאריך

אוקטובר 19, 2023 08:05 לפנה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spyne

תאריך

יוני 23, 2022 01:12 אחה"צ AEST

תיאור

Now known as Eucalyptus burgessiana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonoe

תאריך

יוני 30, 2023 03:56 אחה"צ AEST

תיאור

Synonymous with E. obstans, leaves are held erect.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dnicolle

תאריך

יולי 30, 1994 06:44 לפנה"צ AEST

תיאור

Voucher specimen D.Nicolle 982.

Mallee 3 metres tall. Bark smooth, tan over grey. Leaves glossy, green. Buds maturing bright red. Growing with Eucalyptus socialis subsp. socialis, E. gracilis and E. oleosa subsp. oleosa.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cynthia_c

תאריך

אוגוסט 26, 2023 10:59 לפנה"צ AEST

תיאור

White form

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eamonn_c

תאריך

מאי 19, 2023 02:03 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spyne

תאריך

אפריל 24, 2023 10:53 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

margaretjb

תאריך

אפריל 26, 2023 10:25 לפנה"צ AEST

תיאור

Low growing shrub in windswept, rocky location. Juvenile leaves narrow elliptic, serrated with rusty hairs on the underside especially along the mid-vein. Adult leaves larger, some with a few teeth, others entire, hairs fewer and paler. Inflorescence the characteristic steel-grey of this species.

תמונות/קולות

מה

מברישניים (משפחה Sparassidae)

מתצפת.ת

sh3lli3

תאריך

ינואר 15, 2022 01:15 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

barbaracha

תאריך

יולי 8, 2022 12:58 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spyne

תאריך

יוני 23, 2022 12:52 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spyne

תאריך

יוני 18, 2022 09:00 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spyne

תאריך

נובמבר 3, 2021 09:12 לפנה"צ AEDT

תיאור

Nesting between mangroves using Casuarina glauca branchlets

תמונות/קולות

תאריך

מרץ 16, 2021 12:30 לפנה"צ +11

תיאור

Thousands flowering on sandstone plateau, just off the road at the top of Bulee Pass