תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

מאי 10, 2024 09:47 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jbindernagel

תאריך

אפריל 27, 2024 02:39 אחה"צ PDT

תיאור

Dense carpet over rotting stump.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

מאי 11, 2024 12:00 לפנה"צ PDT

תיאור

Maaaybe?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fmcghee

תאריך

מאי 8, 2024 02:21 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

חופית טמינק (Calidris temminckii)

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

מאי 12, 2024 07:53 לפנה"צ PDT

תיאור

Continuing rarity

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

מאי 10, 2024 10:53 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyhyde

תאריך

מאי 4, 2024 01:07 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 2024

תיאור

I think. On river boulders variously submerged. fertile.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 8, 2024 11:08 לפנה"צ PDT

תיאור

on peatland bottom near surface drainage

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 01:40 אחה"צ PDT

תיאור

In rock nook with habitat shot

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 04:07 אחה"צ PDT

תיאור

On conifer bark

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 04:02 אחה"צ PDT

תיאור

On conifer bases at 700

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 03:32 אחה"צ PDT

תיאור

On peaty soil

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 03:05 אחה"צ PDT

תיאור

Collected on peaty soil. SOmething mixed with Douinia

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 02:18 אחה"צ PDT

תיאור

On granitic rock. Sampled

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 01:52 אחה"צ PDT

תיאור

On hemlock

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 01:45 אחה"צ PDT

תיאור

What is it doing here? Looks like papillosum. On rock

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 11:12 לפנה"צ PDT

תיאור

Epiphytic on Mtn hemlock

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 11:03 לפנה"צ PDT

תיאור

Underheath

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מאי 7, 2024 11:02 לפנה"צ PDT

תיאור

Underheath

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cwardrop

תאריך

יולי 19, 2023 09:51 אחה"צ PDT

תיאור

With Scapania bolanderi, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus loreus, and Hylocomium splendens in moist and shaded enclave formed by boulders. A few shoots buried in the collection, @rambryum @dbltucker I can't believe I missed itttttt. What happens when you have to move faster than a crawl...

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 7, 2024 12:19 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyhyde

תאריך

אפריל 30, 2024 12:44 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyhyde

תאריך

מאי 2, 2024 04:44 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benkeen

תאריך

מאי 5, 2024 02:54 אחה"צ PDT

תיאור

Holarctic. On the BC checklist but first iNat observation for North America. Cool.

2008 paper here: https://journal.entsocbc.ca/index.php/journal/article/view/36/34

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

אפריל 23, 2024 12:25 אחה"צ PDT

תיאור

Spotted by @fmcgee in shallow pool over exposed rock

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

אפריל 23, 2024 09:48 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fmcghee

תאריך

אפריל 22, 2022 02:19 אחה"צ PDT

תיאור

Orange fungus on Riccia

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thomasbarbin

תאריך

אפריל 28, 2024 02:18 אחה"צ PDT

תיאור

Thanks to @earley_bird for pointing this one out. Would not have seen it, or had it on my radar if not for him!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kmfret

תאריך

מאי 1, 2024 01:10 אחה"צ PDT

תיאור

Sitting on a nest tucked behind a trellis

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

אפריל 24, 2024 11:17 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

1848.2, UID 44 Habitat: on branch; Bark texture: rough; Height above ground(m): 18.6

Working on it, not crasseritis. but papillose???

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

uid 45, 1951.1

Habitat: on branch; Bark texture: rough; Height above ground(m): 16

Leaves ~3x longer than wide, suberect, margins smooth/crenulate, ocelli lacking, lobule inflated with a flattened free margin.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

UID 46, 2048.1 Habitat: on trunk ; Bark texture: rough; Height above ground(m): 6.15

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

אפריל 24, 2024 01:38 אחה"צ PDT

תיאור

New Riccia for cortes

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

אפריל 25, 2024 12:59 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eloraa

תאריך

מרץ 3, 2024 12:14 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

ספטמבר 29, 2023 12:31 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

אפריל 17, 2024 03:25 אחה"צ PDT

תיאור

Young galls on the same tree as last year. I will be checking in on their development through the season. Since I collected what I presume to be all of the galls at this site last year I suspect that these ones spent last summer still in diapause and have just popped now. I’ll be collecting these galls in late June for further rearing.
The saga continues @bstarzomski

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlarrivee

תאריך

נובמבר 11, 2023 10:54 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shawnb2

תאריך

מרץ 31, 2024

תיאור

Extracted from moss on a low tree branch in bog, via Berlese funnel. Identified with help of @dccopley

תמונות/קולות

מה

צב ים חום (Caretta caretta)

מתצפת.ת

jnason

תאריך

אפריל 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

UID 34, 1827.1 Habitat: on trunk; Bark texture: rough; Height above ground(m): 15.8

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

1826.1, UID 34 Habitat: on trunk; Bark texture: rough; Height above ground(m): 15.8

"Microlejeunea acutifolia is characterized by elongate leaves with an obtuse or
acute tip, entire leaf margins, flat ventral margin of the leaf lobe, and crenate keel." gradstein 2021

note: Underleaves present seperates from cololejeunea. Plants 0.28mm wide. acute leaf tips, crenate lobule keel

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

2152.1 UID 24

Habitat: on trunk; Bark texture: rough; Height above ground(m): 12.44

note: decurved lobules with large laminar section, undulate lobes and underleaves

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

1900.1 UID 9
Habitat: on branch; Bark texture: smooth; Height above ground(m): 15.9

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbltucker

תאריך

מאי 2023

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

1989.1 uid 28

Habitat: on trunk; Bark texture: flaking; Height above ground(m): 4.8

Drepanolejeunea cf, anoplantha

תמונות/קולות

מתצפת.ת

doviende

תאריך

אפריל 9, 2024 08:45 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zecklo

תאריך

אפריל 9, 2024 07:34 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fmgee

תאריך

אפריל 9, 2024 07:35 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

אפריל 9, 2024 10:53 לפנה"צ PDT

תיאור

On limestone bolder

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johndreynolds

תאריך

יולי 11, 2019 02:56 אחה"צ PDT

תיאור

Liard Hotsprings Provincial Park, BC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dccopley

תאריך

מאי 24, 2021

תיאור

Collected by @thomasbarbin.
Original record photos here: https://www.inaturalist.org/observations/82465437

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liamragan

תאריך

אפריל 5, 2024 09:10 אחה"צ PDT

תיאור

On the Rathtrevor Provincial Park sign

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shawnb2

תאריך

אפריל 6, 2024 11:24 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jbindernagel

תאריך

אפריל 6, 2024 11:27 לפנה"צ PDT

תיאור

Seems like a really good candidate for R. nigrella, will have to update later.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מרץ 31, 2024 10:55 לפנה"צ MST

תיאור

Mixed in with fabronia

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seanblaney

תאריך

יולי 12, 2022 01:25 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pav_johnsson

תאריך

מרץ 2, 2024 12:37 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 19, 2021 08:01 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eullstrom

תאריך

מרץ 19, 2024 11:48 לפנה"צ PDT

תיאור

Two thalli on fallen spruce branch

תמונות/קולות

מתצפת.ת

handroid

תאריך

מרץ 9, 2024 01:50 אחה"צ PST

תיאור

Our first look at H. sitchensis on the peninsula. On one of the first few large sitkas we checked, leaning out of the forest over the beach. This area is open but fairly sheltered from wind, directly below a swathe of big firs beloved by eagles that regularly visit the nearby stream to bathe. Around 5 ft off ground level, on a live defoliated branch maybe 20mm diameter. Thallus was facing ground, substrate branch was positioned behind some fully foliated branches that were suspended over the beach itself. Second pic by @aiva.
Confirmation ID by @eullstrom!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chlorophilia

תאריך

יוני 12, 2022 12:17 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloe_and_trevor

תאריך

יולי 30, 2022 07:31 אחה"צ PDT

תיאור

Found on snowpack, 2mm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eullstrom

תאריך

מרץ 18, 2024 04:21 אחה"צ PDT

תיאור

1 thalli on spruce branch

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

ינואר 28, 2022 12:20 אחה"צ PST

תיאור

On scapania bolanderi and Dicranum

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

ינואר 28, 2022 12:24 אחה"צ PST

תיאור

Not sure if Lepidoderma later in development or something else entirely. On Scapania bolanderi on Abies

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

נובמבר 1, 2023 10:12 לפנה"צ PDT

תיאור

On Scapania bolanderi on log over river

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

דצמבר 14, 2021 10:58 לפנה"צ PST

תיאור

On scapania bolanderi

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thomasbarbin

תאריך

מרץ 16, 2024 02:07 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

גיבתון השלג (Plectrophenax nivalis)

מתצפת.ת

eullstrom

תאריך

יולי 25, 2023 03:34 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מרץ 17, 2024 11:43 לפנה"צ PDT

תיאור

Likely radula but collected just in case. On riverbank holodiscus? No- On Physcocarpus

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

thyg

תאריך

אוגוסט 16, 2023 01:33 אחה"צ MST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dccopley

תאריך

אוגוסט 16, 2023

תיאור

Specimen collected by @thyg. Original posting here: https://www.inaturalist.org/observations/185994469

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pnwdunning

תאריך

מרץ 18, 2022 11:45 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradenjudson

תאריך

אוגוסט 23, 2022 12:16 אחה"צ PDT

תיאור

On Heracleum maximum at 2000m

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradenjudson

תאריך

אוגוסט 21, 2022 11:43 לפנה"צ PDT

תיאור

Leafminer on Conium maculatum

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taylorford

תאריך

מרץ 10, 2024 03:23 אחה"צ PDT

תיאור

Found washed up on Brady’s beach. Pretty sure it was dead but it was opening/closing it’s mouth and twitching so we put it back in the water.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliakcarr

תאריך

מאי 7, 2023 05:25 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מרץ 3, 2024 12:44 אחה"צ PST

תיאור

Duplicate to show leaf detail. Leaf is 14 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

מרץ 7, 2024 12:28 אחה"צ PST

תיאור

Over soil and duff

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

פברואר 14, 2024 12:34 אחה"צ PST

תיאור

all over fomotopsis-bracket fungus

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jbindernagel

תאריך

אוגוסט 14, 2023 01:56 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradenjudson

תאריך

מרץ 2, 2024 03:12 אחה"צ PST

תיאור

On Homalothecium fulgescens on oak.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fmcghee

תאריך

מאי 3, 2022 03:25 אחה"צ PDT

תיאור

lichen miner on Peltigera same as https://www.inaturalist.org/observations/201503149

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fmcghee

תאריך

יוני 27, 2022 09:06 לפנה"צ PDT

תיאור

lichen miner on Peltigera duplicated from https://www.inaturalist.org/observations/148212996

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת.ת

johndreynolds

תאריך

פברואר 29, 2024 02:44 אחה"צ PST

תיאור

On silty bank of Fraser River. Derby Reach Regional Park, Fort Langley, BC, Canada

תמונות/קולות

מתצפת.ת

libby_rick_avis

תאריך

פברואר 19, 2011 12:26 אחה"צ PST

תיאור

The only Boreus species recorded from Vancouver Island. ID'd on Bug Guide by Ben Coulter:
https://bugguide.net/node/view/492658#3637618

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יוני 11, 2023 03:57 אחה"צ PDT

תיאור

Alpine rock forming cushion

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יוני 2023

תיאור

On rock

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

פברואר 25, 2024 06:46 אחה"צ PST

תיאור

In cups of Polytrichum juniperinum

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

ספטמבר 13, 2022 12:31 אחה"צ PDT

תיאור

787 on tree trunk

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

פברואר 20, 2024 04:59 אחה"צ PST

תיאור

On shistochilopsis incisa

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cwardrop

תאריך

יולי 19, 2023 02:08 אחה"צ PDT

תיאור

Very thin soil over exposed granite. Leaves 2-3mm, Costa 50-75um wide at base. Not entirely convinced by the basal marginal cells, but the basal juxtacostal cells and the costa seem good for microcarp.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradenjudson

תאריך

פברואר 13, 2024 01:23 אחה"צ PST

תיאור

@fmcghee - legitimately shocked to see you haven't already posted this

on planted rhododendron beside parking lot

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradenjudson

תאריך

פברואר 16, 2024 01:09 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chrisfluit

תאריך

פברואר 18, 2024 12:03 אחה"צ PST

תיאור

New popn (as far as I'm aware). Habitat is typical saline pond bank in transition zone where Distichlis ends and Artemesia begins

תמונות/קולות

מה

ריקציה עלעלית (Riccia lamellosa)

מתצפת.ת

fmcghee

תאריך

אפריל 29, 2023 12:12 אחה"צ PDT

תיאור

on soil

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deciduousdaydream

תאריך

ינואר 31, 2024 04:24 אחה"צ PST

תיאור

It was bright pink in person

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

פברואר 16, 2024 07:51 אחה"צ PST

תיאור

unlabeled and somewhat incomplete life cycle diagram for Neckera menziesii.