תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מרץ 9, 2024 08:28 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מרץ 9, 2024 09:29 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

viraljoshi

תאריך

אוקטובר 20, 2023 03:14 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 27, 2023 02:31 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

פברואר 18, 2024 09:24 לפנה"צ IST

תיאור

Very tiny, standing 10cm tall on ground

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

דצמבר 29, 2023 12:41 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

נובמבר 26, 2022 10:27 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

נובמבר 17, 2023 02:28 אחה"צ IST

תיאור

Just as we reached the primates cage, witnessed this incident.. A Macaque caught this unfortunate squirrel, killed, examined n then threw it away.. Horrible yet Amazing !!!!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

אוגוסט 20, 2023 01:51 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vikramsinh

תאריך

נובמבר 30, 2002 05:21 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יוני 18, 2023 12:08 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ספטמבר 10, 2023 10:01 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 17, 2023 03:09 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 30, 2023 03:21 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מה

תן זהוב (Canis aureus)

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ספטמבר 23, 2023 05:58 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

אשל (סוג Tamarix)

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

דצמבר 3, 2022 07:49 לפנה"צ IST

מקום

Sangakheda (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מאי 27, 2022 07:07 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ספטמבר 16, 2023 09:18 לפנה"צ IST

תיאור

Antilon ?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 9, 2023 06:13 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leopards

תאריך

יולי 27, 2023 02:37 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

אפריל 29, 2023 04:45 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 27, 2023 10:02 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ספטמבר 3, 2023 10:08 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ספטמבר 4, 2023 12:41 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

נובמבר 18, 2022 12:48 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jashsadiwala

תאריך

אוגוסט 21, 2023 02:00 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 31, 2023 05:14 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 30, 2023 03:20 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מה

קיכלי שחור-גרון (Turdus atrogularis)

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

נובמבר 18, 2022 10:01 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vishalmistry

תאריך

יולי 23, 2023 06:27 לפנה"צ IST

תיאור

Hunt Brahminy starling

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

נובמבר 26, 2022 09:28 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rajkoranga

תאריך

יולי 15, 2023 12:36 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

parthparikh

תאריך

יולי 11, 2023 05:50 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

גמלי שלמה (סדרה Mantodea)

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 8, 2023 02:36 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 8, 2023 02:25 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יולי 2, 2023 03:12 לפנה"צ IST

תיאור

Does M. Undecimpustulatus have a cap like this weevil has ?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

acrossthenature

תאריך

ינואר 15, 2022 07:10 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יוני 24, 2023 04:40 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

יוני 19, 2023 01:06 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lalita_pal

תאריך

יוני 4, 2023 12:45 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מאי 8, 2022 08:09 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ספטמבר 11, 2022

תמונות/קולות

מה

Lethe sura

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מאי 9, 2022 12:04 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

חופמי צווארון (Charadrius hiaticula)

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

פברואר 13, 2022 04:54 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מאי 10, 2022 04:53 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ספטמבר 2022

תיאור

I m still confused whether it is a jackal or dog

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מרץ 5, 2022 04:20 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

ינואר 25, 2022 12:18 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

לימוזה חומת בטן (Limosa lapponica)

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מרץ 27, 2022 11:24 לפנה"צ IST

תיאור

Tagged Bird : J49

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

מאי 12, 2022 01:40 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birderbaba

תאריך

אוקטובר 12, 2021 02:56 אחה"צ IST