תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 9, 2024 07:35 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 9, 2024 08:09 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 07:00 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 07:01 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 07:06 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 07:05 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 08:54 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 08:27 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 08:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יוני 1, 2024 08:59 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 27, 2024 07:18 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 27, 2024 07:09 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 27, 2020 05:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

טמיאס מזרחי (Tamias striatus)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 23, 2024 05:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

צבגון אדום אוזן (Trachemys scripta)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 23, 2024 05:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 21, 2024 04:18 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 21, 2024 04:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

Sula sula

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 15, 2024 05:26 אחה"צ -07

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 6, 2024 05:44 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מאי 11, 2024 02:07 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

יולי 7, 2021 06:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 11, 2024 11:16 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 11, 2024 11:15 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 9, 2024 09:37 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מה

חמסן רחב-אברה (Stercorarius pomarinus)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 11, 2024 04:02 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מה

סטנלה ברודה (Stenella attenuata)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 16, 2024 02:16 אחה"צ -07

תמונות/קולות

מה

כנפתן ים-תיכוני (Mobula mobular)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 2024

מקום

Mexico (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

צב ים חום (Caretta caretta)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 18, 2024 04:23 אחה"צ -07

תמונות/קולות

מה

סטנלה ברודה (Stenella attenuata)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 15, 2024 01:17 אחה"צ -06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 7, 2024 11:33 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אפריל 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מרץ 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תיאור

Judging by the size, this has to be a bullfrog.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מרץ 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי (Vulpes vulpes)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מרץ 25, 2024 03:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

סנאי אפור (Sciurus carolinensis)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מרץ 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

בונה קנדי (Castor canadensis)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מרץ 8, 2024 02:51 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

זרזיר מצוי (Sturnus vulgaris)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מרץ 8, 2024 03:17 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

מרץ 8, 2024 02:24 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

פברואר 23, 2024 01:32 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

פברואר 4, 2024 01:53 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

דרור הבית (Passer domesticus)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

פברואר 16, 2024 12:22 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

פברואר 4, 2024 01:53 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

פברואר 9, 2024 03:16 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

ינואר 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

עקב אדום-זנב (Buteo jamaicensis)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

ינואר 29, 2024 04:41 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

פברואר 15, 2020 06:11 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

ינואר 3, 2024 09:40 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

ינואר 1, 2024 11:35 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

ינואר 1, 2024 08:48 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

ינואר 1, 2024 09:12 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 28, 2023 10:42 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 20, 2023 10:05 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 26, 2023 12:00 אחה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 26, 2023 11:54 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 26, 2023 09:40 לפנה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 20, 2023 10:04 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מה

סנאי אפור (Sciurus carolinensis)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 20, 2023 12:34 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

סנאי אפור (Sciurus carolinensis)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

דצמבר 20, 2023 01:03 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

עבראש בופאלו (Bucephala albeola)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 12, 2023 04:01 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

טבלן עקוד-מקור (Podilymbus podiceps)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 12, 2023 04:06 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 12, 2023 04:20 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

ברווז עצים (Aix sponsa)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 12, 2023 04:28 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

עבראש בופאלו (Bucephala albeola)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 12, 2023 04:43 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

צולל צוארון (Aythya collaris)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 19, 2023 03:28 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

צולל צוארון (Aythya collaris)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 19, 2023 03:30 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 4, 2023 02:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי (Vulpes vulpes)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 9, 2023 12:43 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 5, 2023 03:18 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 5, 2023 02:46 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 5, 2023 02:46 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 5, 2023 02:45 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 5, 2023 01:45 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 4, 2023 03:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 4, 2023 03:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

סנאי אפור (Sciurus carolinensis)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 8, 2023 04:50 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 31, 2023 03:52 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 31, 2023 03:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 29, 2023 11:45 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 29, 2023 10:28 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 26, 2023 05:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 26, 2023 04:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belyykit

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Maryland, US (Google, OSM)