תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycelix

תאריך

ינואר 6, 2024 10:58 לפנה"צ CET

תיאור

Deutliche Behaarung auf der Peridie, Sporen mit runden Warzen

תמונות/קולות

מה

אֶשבל השדה (Stachys arvensis)

מתצפת.ת

podicepscristatus

תאריך

ספטמבר 3, 2023 10:19 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marco_monique

תאריך

אוקטובר 1, 2021 10:27 לפנה"צ CEST