תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 13, 2023 01:35 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 10, 2023 05:47 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 10, 2023 04:53 PM CST

תיאור

I just learned today these guys existed-- didn't expect to find any myself shortly after!!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 10, 2023 04:07 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 10, 2023 01:15 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 10, 2023 12:37 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 10, 2023 12:14 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 6, 2023 11:09 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

ינואר 3, 2023 01:53 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

דצמבר 31, 2022 03:34 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 27, 2022 05:14 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 27, 2022 05:17 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 27, 2022 11:52 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 26, 2022 04:53 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 25, 2022 03:40 PM CST

תמונות/קולות

מה

מדוזת כדור-תותח (Stomolophus meleagris)

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 25, 2022 03:38 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 25, 2022 03:08 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 25, 2022 03:02 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 24, 2022 02:54 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 24, 2022 02:18 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 24, 2022 02:11 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 24, 2022 02:05 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

נובמבר 24, 2022 10:49 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אוקטובר 11, 2022 02:16 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

יולי 16, 2022 01:20 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

יולי 15, 2022 09:48 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

יולי 14, 2022 01:09 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

יולי 14, 2022 01:05 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

יולי 14, 2022 08:59 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

יוני 15, 2022 04:59 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 31, 2022 07:05 PM CDT

תיאור

@atmosci noticed this familiar egg sac, so we threw a couple grasshoppers on the web, and this lady came barreling out of nowhere.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 31, 2022 06:28 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 27, 2022 07:12 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 26, 2022 06:49 PM EDT

תיאור

And that's the last of Sanibel for me. So much diversity, but not enough time!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 26, 2022 10:10 PM EDT

תיאור

So cool!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 26, 2022 12:04 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 26, 2022 11:39 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 26, 2022 11:28 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 26, 2022 10:25 AM EDT

תיאור

According to the sign, this is a red mangrove.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 25, 2022 09:53 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 24, 2022 02:40 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 24, 2022 12:34 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 24, 2022 12:12 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 24, 2022 01:28 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 23, 2022 09:39 AM EDT

תיאור

Hahahahahahahahahaha

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 23, 2022 09:12 AM EDT

תיאור

Several of these washed up.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 23, 2022 09:52 AM EDT

תיאור

First unbroken Neverita we've found, and it's gorgeous!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 23, 2022 09:15 AM EDT

תמונות/קולות

מה

כריש שחור-שוליים (Carcharhinus limbatus)

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 22, 2022 03:43 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 22, 2022 11:41 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 22, 2022 11:07 AM EDT

תיאור

Different beetle in each photo. Same species? Second one has a dark patch on the pronotum.

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 21, 2022 10:55 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 14, 2022 02:55 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 13, 2022 02:31 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 14, 2022 02:19 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 14, 2022 02:35 PM CDT

תיאור

Lepidoptera? On silverleaf nightshade.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 14, 2022 03:54 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 8, 2022 06:50 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 8, 2022 06:45 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 9, 2022 01:10 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 8, 2022 01:33 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 7, 2022 09:56 AM CDT

תמונות/קולות

מה

אבנטית (סוג Stropharia)

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 7, 2022 09:59 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Aaaand that's the last of the CNC for me.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 4, 2022 06:26 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 4, 2022 07:08 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 4, 2022 01:33 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 2, 2022 06:47 PM CDT

תיאור

I'll upload more tomorrow. Happy CNC, everyone!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מאי 2, 2022 01:43 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 27, 2022 06:46 PM CDT

תיאור

Lil Dr. Suess flowers.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 26, 2022 07:42 PM CDT

תיאור

!!!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 26, 2022 06:54 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 24, 2022 05:26 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 24, 2022 05:22 PM CDT

תיאור

Thrip!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

My first lousy observation.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 21, 2022 12:27 PM CDT

תיאור

First bat I've seen that wasn't a darting shadow in the night!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 9, 2022 06:26 PM CDT

תיאור

Bee hive in a willow. Never seen one with exposed combs before.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 9, 2022 04:58 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 8, 2022 06:59 PM CDT

תיאור

Three inches long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 8, 2022 05:48 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 6, 2022 02:28 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

"He's right behind me, isn't he?"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

אפריל 3, 2022 03:57 PM CDT

תיאור

Ant mimick! :D

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tamudiannerobinson

תאריך

מרץ 25, 2022 08:53 AM CDT

מקום

Building (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tamudiannerobinson

תאריך

ספטמבר 8, 2021 10:56 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מרץ 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מרץ 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מרץ 25, 2022 03:51 PM CDT

תיאור

Another mimicker!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מרץ 25, 2022 03:15 PM CDT

תיאור

Fooled me! Took a couple pictures before realizing that ain't no ant.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מרץ 25, 2022 03:33 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atmosci

תאריך

מרץ 17, 2022 03:13 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

מרץ 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

An adorable jumper makes my 1,000th observation :D

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scopic

תאריך

פברואר 21, 2022 01:53 PM CST

תמונות/קולות

מה

עקב אדום-זנב (Buteo jamaicensis)

מתצפת.ת

oddfitz

תאריך

פברואר 19, 2022 05:01 PM CST

תיאור

Leucistic RTHA that has been in this area for a bit.