תמונות/קולות

מה

רב-מוץ מחוספס Achyranthes aspera

מתצפת/ת

dineshvalke

תאריך

דצמבר 1, 2012 08:08 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

גבתון צהוב Emberiza citrinella

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

מרץ 24, 2021 03:52 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

מלכילון אורנים Regulus regulus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

מרץ 24, 2021 03:55 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

צולל מצויץ Aythya fuligula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

מרץ 4, 2021 05:06 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אייל הכרמל Capreolus capreolus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 23, 2021 11:55 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

נחליאלי לבן Motacilla alba

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

מרץ 6, 2021 05:28 PM UTC

תמונות/קולות

מה

לילית מצויה Strix aluco

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 18, 2021 01:41 PM UTC

מקום

Praha 8, Česko (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 18, 2021 12:54 PM UTC

מקום

Praha 8, Česko (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

רלית המים Rallus aquaticus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 19, 2021 03:15 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

תור צווארון Streptopelia decaocto

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 23, 2021 10:08 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

סנאי אדום Sciurus vulgaris

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 23, 2021 10:15 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

שחרור Turdus merula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 23, 2021 10:22 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אדום חזה Erithacus rubecula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 23, 2021 10:23 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 23, 2021 10:51 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

ברבור מצוי Cygnus olor

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 11, 2021 11:36 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

שחרור Turdus merula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 11, 2021 11:49 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

בז מצוי Falco tinnunculus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

פברואר 12, 2021 12:20 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

בז מצוי Falco tinnunculus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 30, 2021 03:08 PM UTC

מקום

Bor, Česko (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

סופית Gallinula chloropus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 24, 2021 11:41 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 25, 2021 11:13 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

קיכלי אפור Turdus pilaris

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 25, 2021 11:26 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gs5

תאריך

ינואר 22, 2021 10:57 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

סבכי קוצים Sylvia communis

מתצפת/ת

prajwal_ullal

תאריך

ינואר 17, 2021 11:02 AM IST

תמונות/קולות

מה

גבתון צהוב Emberiza citrinella

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 9, 2021 03:04 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אווז אפור Anser anser

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 13, 2021 02:51 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

ברבור מצוי Cygnus olor

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 13, 2021 02:54 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ינואר 13, 2021 03:52 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

prajwal_ullal

תאריך

מרץ 17, 2018 10:40 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ygurjar

תאריך

ינואר 15, 2006 08:20 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

yaminidhopavkar1

תאריך

דצמבר 18, 2016 09:50 AM PST

תמונות/קולות

מה

צוללן שחור-גרון Gavia arctica

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 28, 2020 01:44 PM UTC

מקום

Cheb, Česko (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

ברכיה Anas platyrhynchos

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 28, 2020 01:55 PM UTC

מקום

Cheb, Česko (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

אדום חזה Erithacus rubecula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 28, 2020 02:06 PM UTC

מקום

Cheb, Česko (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

prajwal_ullal

תאריך

ינואר 3, 2021 10:17 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

prajwal_ullal

תאריך

ינואר 3, 2021 10:20 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

בזבוז אירופי Serinus serinus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

יוני 17, 2020 03:24 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 25, 2020 02:32 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 25, 2020 02:54 PM UTC

תמונות/קולות

מה

ירגזי מצוי Parus major

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 25, 2020 02:59 PM UTC

תמונות/קולות

מה

ירגזי שחור Periparus ater

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 25, 2020 03:00 PM UTC

תמונות/קולות

מה

מלכילון אורנים Regulus regulus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 25, 2020 03:14 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

שחרור Turdus merula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 27, 2020 01:08 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

נץ מצוי Accipiter nisus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 27, 2020 02:29 PM UTC

תמונות/קולות

מה

מרית צפונית Spatula clypeata

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 5, 2020 02:42 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

גדרון מובהק Troglodytes troglodytes

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 5, 2020 01:53 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 5, 2020 01:50 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אנפה אפורה Ardea cinerea

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 5, 2020 12:05 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

גבתון צהוב Emberiza citrinella

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 5, 2020 12:58 PM UTC

תמונות/קולות

מה

ברבור מצוי Cygnus olor

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

דצמבר 5, 2020 11:30 AM UTC

תמונות/קולות

מה

נימפית הפנינים Issoria lathonia

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

יולי 28, 2018 11:34 AM UTC

תמונות/קולות

מה

שחף אגמים Chroicocephalus ridibundus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 30, 2020 01:39 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

עלווית סוג Phylloscopus

מתצפת/ת

viralthakker

תאריך

נובמבר 16, 2020 10:53 AM UTC

תיאור

Clicked this little warbler @ Karave Pond / lake behind TS Chanakya, Nerul, Navi Mumbai.
Please confirm the ID please

תמונות/קולות

Square

מה

סבכי טוחנים Sylvia curruca

מתצפת/ת

viralthakker

תאריך

נובמבר 16, 2020 11:12 AM UTC

תיאור

Need confirmation on the ID and also its a warbler family need to check this also...

This is clicked @ Karave Village Pond / Lake, Behind TS Chanakya, Nerul, Navi Mumbai

תמונות/קולות

מה

מלכילון אורנים Regulus regulus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 16, 2020 02:29 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 16, 2020 02:51 PM UTC

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי Vulpes vulpes

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 15, 2020 12:45 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

נחליאלי זנבתן Motacilla cinerea

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 24, 2020 03:00 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 24, 2020 03:04 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

שחף צהוב רגל Larus cachinnans

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 14, 2020 02:30 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gs5

תאריך

נובמבר 25, 2020 10:25 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אדום חזה Erithacus rubecula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

ספטמבר 4, 2020

תמונות/קולות

מה

נחליאלי לבן Motacilla alba

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 13, 2020 12:21 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

עיטם לבן-זנב Haliaeetus albicilla

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 13, 2020 02:22 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

prajwal_ullal

תאריך

נובמבר 20, 2020 09:39 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

atulvartak

תאריך

דצמבר 15, 2019 01:13 PM IST

תיאור

A Female Meotipa sahyadri with hatched spiderlings. This is a recently described specie. The exceptionally tall and thin abdominal projection is characteristic of the female.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

יולי 4, 2020 05:49 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 13, 2020 11:05 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

לבנית גדולה Ardea alba

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 13, 2020 11:08 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אייל הכרמל Capreolus capreolus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 13, 2020 12:13 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

שחף סוג Larus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 14, 2020 02:45 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

צולל חלודי Aythya ferina

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 14, 2020 03:12 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pradip

תאריך

נובמבר 13, 2020 04:23 PM IST

מקום

India (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אווז סוג Anser

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 5, 2020 01:29 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rajukasambe

תאריך

אוקטובר 23, 2019

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rajukasambe

תאריך

אוקטובר 23, 2019

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

udayagashe

תאריך

ספטמבר 19, 2020 03:31 PM IST

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

chiragmunje

תאריך

נובמבר 12, 2015 11:45 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

wildthings666

תאריך

אפריל 12, 2012 05:30 AM IST

תיאור

The Common Tit is a small but striking butterfly found in India and Southeast Asia that belongs to the Lycaenids or Blues family. The butterfly is abundant at low elevations. Males are known to cluster at damp patches while the females are rarely seen.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

satishnikam

תאריך

דצמבר 11, 2012 07:19 PM HST

מקום

kurvande (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

satishnikam

תאריך

יוני 24, 2014

מקום

kurvande (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

wildthings666

תאריך

דצמבר 4, 2014 05:30 AM IST

תיאור

The Bright Babul Blue is a small butterfly found in India, the Middle East and Africa that belongs to the Lycaenids or Blues family.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kedartambe

תאריך

ינואר 13, 2014 11:01 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

satishnikam

תאריך

דצמבר 10, 2014 10:20 AM HST

מקום

kurvande (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

amolkokane

תאריך

אוקטובר 3, 2019 09:41 AM IST

תמונות/קולות

מה

סטירית הטבעת Ypthima asterope

מתצפת/ת

ygurjar

תאריך

מרץ 5, 2006 08:44 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

satishnikam

תאריך

אוקטובר 10, 2019 09:15 PM HST

מקום

Kurvande (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

לבנין הצלף Colotis fausta

מתצפת/ת

shan_tanu

תאריך

אוקטובר 16, 2020 09:55 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kedartambe

תאריך

פברואר 14, 2015 10:43 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aditya_gadkari

תאריך

ספטמבר 16, 2018 09:27 AM IST

תיאור

Freshly emerged specimen

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

אוקטובר 11, 2020 01:07 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

אוקטובר 11, 2020 04:28 PM UTC

מקום

Teplá, Česko (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

חכלילית סלעים Phoenicurus ochruros

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

אוקטובר 10, 2020 11:59 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

צולל מצויץ Aythya fuligula

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

אוקטובר 10, 2020 02:29 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מה

אייל הכרמל Capreolus capreolus

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

אוקטובר 10, 2020 02:51 PM UTC

תמונות/קולות

מה

נימפית הסרפד Vanessa atalanta

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

אוגוסט 8, 2020 07:44 PM UTC

תמונות/קולות

מה

סנאי אדום Sciurus vulgaris

מתצפת/ת

lioneska

תאריך

נובמבר 5, 2020 12:24 PM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

prajwal_ullal

תאריך

אוקטובר 31, 2020 09:38 AM IST

מקום

Thane West (Google, OSM)