תמונות/קולות

מתצפת.ת

hendrikmc

תאריך

מאי 29, 2024 04:57 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louws

תאריך

מאי 22, 2024 11:59 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siihle

תאריך

אפריל 14, 2024 12:56 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

ירוקיות (פילום Chlorophyta)

מתצפת.ת

ricky_taylor

תאריך

אוקטובר 27, 2023 03:42 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 2, 2023 12:07 אחה"צ SAST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carelf

תאריך

פברואר 2024

מקום

South Africa (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anthonywalton

תאריך

אפריל 1, 2019 01:49 אחה"צ SAST

תיאור

Growing on gently inclining north-east slope

In open grassland

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanstephenson

תאריך

אוקטובר 23, 2023 09:49 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muhammad_a

תאריך

ספטמבר 4, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muhammad_a

תאריך

ספטמבר 4, 2023 10:09 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrew_hankey

תאריך

נובמבר 25, 1999

תיאור

Voucher: Hankey & Turner 900

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 2, 2023 12:37 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 1, 2023 12:16 אחה"צ SAST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graham_g

תאריך

דצמבר 2, 2021 11:54 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james_halle

תאריך

פברואר 5, 2023 11:42 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

טריכוסטומום קצר-שיניים (קומפלקס Trichostomum brachydontium)

מתצפת.ת

muhammad_a

תאריך

מרץ 15, 2023 08:29 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

surfinbird

תאריך

אוקטובר 12, 2019 09:45 לפנה"צ CAT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alison_young

תאריך

דצמבר 27, 2015 04:10 אחה"צ SAST