תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexmerryman

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תיאור

Spores inamyloid in Meltzer's; elliptical; smooth, unornamented.

Spore measurements:
11×6 μm
11.5×5.5 µm
11×6 µm
9.5×5 µm
10.5×4.5 µm
11×6 µm

= 9.5-11.5 × 4.5-6 µm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thomas_montgomery

תאריך

מרץ 20, 2012 12:09 לפנה"צ CDT

תיאור

Found growing off buried wood debris in lahar of eruption event which melted the glacier shown in the backgound of Michinmahuida

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brettnichols

תאריך

יוני 2, 2023 12:26 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andybetter

תאריך

אוגוסט 18, 2022 11:15 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

candido_sos

תאריך

מאי 5, 2023 01:39 אחה"צ CEST

תיאור

En zona de turbera. Sobre excrementos posiblemente de jabalí.

Ascomas de hasta 1cm de diámetro, más o menos acopados que se terminan extendiendo. Himenio de color marrón. Borde, que es prominente y crenulado, y cara externa cubiertos de una pilosidad lanosa de color blancuzco.

NO observo esclerocio. Van Brummelen indica que este suele estar presente, pero NO siempre.

Pelos de paredes gruesas y ápice redondeado.

Carne frágil, al corte de tonos crema/amarillo pálido.

Ascas operculadas, octospóricas, uniseriadas e inamiloides. De entre 215-240 × 14-16 µm.

Paráfisis cilíndricas, septadas, ramificadas y o no ensanchadas o ligeramente ensanchadas en el ápice.

Esporas lisas, elipsoidales de tonos grises de

13.7 [14.8 ; 15.1] 16.2 × 8.8 [9.6 ; 9.7] 10.5 µm
Q = 1.4 [1.5 ; 1.6] 1.7 ; N = 111 ; C = 95%
Me = 14.9 × 9.6 µm ; Qe = 1.5

Descarto Pseudombrophila porcina, Pseudombrophila merdaria y Pseudombrophila coprina, porque tienen menor ancho esporal (entre 6-8 µm).

ASM3177CSOS

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bstocker

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תיאור

This ferret popped out of a hole that the prairie dog seemed to be trying to cover up. The two animals seemed to be aware of each other, but they did not interact. Eventually the prairie dog wandered off.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

ספטמבר 6, 2015

תיאור

Staining blue where damaged. Growing in a wet grassy area near ponderosa pine.

ITS sequence: CTTTGGCGTGGTTGTAGCTGGCCCTCTCGGGGGCATGTGCCCACTATGTCATCTTTATATCTCCACCTGTGCACCCTTTGTAGAACGTTTTTGGACTGATAGGAGTGAGACTCGCAAGAGTTGACCAAGTTGAACGTCCTGAACGGTCTACGTTTTCATATACCCCAAAGAATGTAACAGAATGTATCATATGGCCTAGTGCCTATAAACTAAATACAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAACCTTACCAGCTTTTGTTAGCTCGTGTAATGGCTTGGACTTGGGGGTCTTTTGCTGGCTTCGTCAAGAGGTCAACTCCCCTTAAATGCATTAGCCGGCTTCCCCGCGTGGACCGTCTATTGGTGTGATAATTATCTACGCCGTGGACAATCTGCTTTAATGGGTTGAAGCTGCTTCTAACCGTCTATTAAGTTGGACAATACATATGACAATTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTCCGAAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGCGCTGGACCGTGTAC

200 bp match 100% with Psilocybe quebecensis in GenBank, however that sequence is short and a longer reference sequence is needed to be sure of the match.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexmerryman

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexmerryman

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תיאור

Possible Hypomyces sp parasitizing a pair of Lactarius sp

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexmerryman

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

נקובית מצהיבה (Laetiporus sulphureus)

מתצפת.ת

alexmerryman

תאריך

ספטמבר 2022