תמונות/קולות

מתצפת.ת

glynnalard

תאריך

מאי 2, 2022 09:35 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glynnalard

תאריך

מאי 1, 2021 03:31 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmerry

תאריך

יולי 5, 2019 10:55 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexlansdowne

תאריך

יוני 27, 2019 11:41 לפנה"צ SAST

תיאור

Introduced from Epping CA/Bofors Circle ca. 2010, planted by Maya Beukes. Also Erica subdivaricata here.