תמונות/קולות

מתצפת.ת

akashatree

תאריך

אפריל 9, 2022 01:33 אחה"צ NZST

מקום

Kepler Track (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kchibnall

תאריך

יוני 23, 2022 11:05 לפנה"צ NZST

תיאור

In beech forest

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sur_endemico

תאריך

מאי 2022

תמונות/קולות

מה

גמצוץ "גבוה" (תחום Distantes)

מתצפת.ת

michaelweymann

תאריך

נובמבר 9, 2018 12:55 אחה"צ -02

מקום

Mechuque (Google, OSM)