פרטי טקסונומיה עבור אוח וראוקס (Ketupa lactea)

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Clements Checklist v2021
מין Ketupa lactea (הורה: סוג Ketupa) התאמה מין Ketupa lactea (הורה: סוג Ketupa)