פרטי טקסונומיה עבור ציקדות (תת-סדרה Auchenorrhyncha)

לא מכוסה על ידי אף מסגרת טקסון

מגדיר מסגרת טקסון עבור Auchenorrhyncha הנובעת מהמקור World Auchenorrhyncha Database

כיסוי במורד העץ הטקסונומי: דרגת מין

יחסי מסגרות טקסון: 19135

חריגות: 4

מונה קשרים לא ידועים: 1789

טקסונים מכוסים מסומנים: 16