יומן של Observado.org.Observation.org.Waarnemingen.be

אפריל 12, 2024

דצמבר 20, 2022

91 - Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek

30 jaar natuuronderzoek in Limburg: herbekijk de webinars

Opgelet! Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet je eerst alle cookies aanvaarden.

  Maandag 22 februari

 1. Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must
  Martin Hermy, KULeuven
 2. Martin Hermy, emeritus professor bij de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven en schrijver van het boek “De juiste boom voor elke tuin” licht toe hoe niet-inheemse bomen een belangrijke sleutel zijn op de toekomst. De inheemse bomenflora is namelijk beperkt. Bovendien worden bomen vaak te groot voor de kleiner wordende tuin en hebben ze meer en meer last van ziekten en plagen. https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/niet-inheemse-bomen-voor-de-tuin-van-de-toekomst-een-must-2
 3. In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas
  Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar
 4. Sipke Gonggrijp (collectiebeheerder bij Hortus Alkmaar en amateur botanist) brengt een overzicht van bijzondere adventieve planten die de afgelopen vijf jaar werden gevonden langs de Grensmaas. Door werkzaamheden binnen het project ‘Ruimte voor de rivier’ kwam een deel van de oude zaadbank aan het licht, wat leidde tot de vondst van soorten die hier vanaf de jaren ’50 door de botanici van Ooststroom en Reichgelt werden beschreven. https://www.youtube.com/watch?v=L7NBTvQRPKU

  Dinsdag 23 februari 2021:

 5. Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant
  Henk Sierdsema, Sovon
 6. Henk Sierdsema, senior onderzoeker bij Sovon, Sovon-ambassadeur in Noord-Brabant en voorzitter van de stichting Vogels in Brabant, spreekt over trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant. In deze regio bestaat een lange traditie van provinciale en regionale avifauna’s. De eerste provinciale avifauna van Limburg dateert al van 1926 en die van Noord-Brabant van 1967. Ook daarna is er veel energie gestoken in grootschalige broedvogelkarteringen en nieuwe avifauna’s. Naast deze ruimtelijke informatie is er sinds de jaren tachtig veel informatie verzameld over de aantalsontwikkelingen.
 7. Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal?
  Paula Ulenaers, VLM
 8. Paula Ulenaers werkt als senior-expert (klimaat, biodiversiteit en ecosysteemdiensten) bij de Vlaamse Landmaatschappij. De meeste akkervogels in Vlaanderen hebben het moeilijk in hun voortbestaan. Door beheerovereenkomsten met landbouwers af te sluiten, probeert de Vlaamse overheid het tij te keren. In Haspengouw worden onder andere beheerovereenkomsten voor de aanleg van vogelvoedselgewassen afgesloten. Profiteren akkervogels van deze vogelvoedselgewassen? Of wat kunnen we leren uit wintervogeltellingen in deze regio? Spreekster Paula Ulenaers was actief betrokken bij de data-analyse.

  Woensdag 24 februari 2021:

 9. Bodemerosie in Limburg: een probleem?
  Jean Poesen, KULeuven
 10. Jean Poesen, fysisch geograaf en emeritus professor bij het Departement Aard- en omgevingswetenschappen van de KULeuven, brengt de lezing "Bodemerosie in Limburg: een probleem?". https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/bodemerosie-in-limburg-een-probleem Bodems verschaffen ons vele ecosysteemdiensten. Deze zijn als het ware de rente op ons bodemkapitaal. Helaas wordt deze “rente” aangetast door verschillende bodemdegradatieprocessen waarvan erosie wereldwijd op de eerste plaats komt. Hoe staat het met de bodemerosie in Limburg? Deze lezing gaat dieper in op de ruimtelijke spreiding, de belangrijkste processen, controlerende factoren en gevolgen van bodemerosie in Limburg. Moeten we erosie als een vijand of een vriend van de natuur beschouwen? https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/bodemerosie-in-limburg-een-probleem

  Donderdag 25 februari 2021:

 11. Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper
  Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 12. Jeroen Van Wichelen verricht beleidsondersteunend onderzoek aan het INBO met betrekking tot het herstel van aquatische fauna in Vlaanderen. Hij brengt het verhaal van de grote modderkruiper. Deze bijzondere vis was vroeger alomtegenwoordig in moerassen en overstromingsvlaktes in Vlaanderen, maar is tegenwoordig bijna volledig verdwenen. Met de uitrol van een recent ontwikkeld soortbeschermingsplan willen we de soort opnieuw op de kaart zetten. Dit zal gebeuren door middel van uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van deze moeilijk traceerbare soort, habitatherstel en uitzet van genetisch gezonde kweekdieren.
 13. Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen
  Wout Willems, Natuurpunt Studie
 14. Wout Willems coördineert het vleermuisonderzoek bij Natuurpunt Studie en ondersteunt de Vlaamse vleermuizenwerkgroep. Hij licht toe hoe het Albertkanaal een rol speelt als natuurverbinding voor vleermuizen. Recent onderzoek met vleermuizendetectoren ging niet enkel na welke soorten het kanaal gebruiken als natuurverbinding, maar ook wanneer en hoe. Ook de connectie met de gebieden in de omgeving werd onderzocht, en de verbinding met de mergelgroeven in Riemst als winterslaapplaats.

  Vrijdag 26 februari 2021:

 15. Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard?
  Thomas Vandijck, UHasselt
 16. Thomas Van Dijck is een doctoraatstudent verbonden aan Universiteit Hasselt. Hij is aangesteld op EcoCities: een Vlaams project dat groendaken en -wanden onderzoekt als een bron voor ecosysteemdiensten. Daktuinen komen in Vlaanderen meer en meer voor, deels doordat verschillende steden de constructie ervan verplichten bij nieuwbouw of renovatie. Eén van de gepaarde voordelen zou een toename in urbane biodiversiteit zijn. Deze studie onderzocht de diversiteit aan invertebraten op 12 daktuinen (Gent, Hasselt en Antwerpen). Welke soorten zijn er aangetroffen over de tijdspanne van een jaar en wat vertelt ons dit?
 17. Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillende verhaal
  Ilf Jacobs, Natuurpunt
 18. Ilf Jacobs werkt bij Natuurpunt Studie en volgt al jaren de Sleedoorn- en Iepenpage in detail op. In 2019-2020 werden deze mysterieuze dagvlinders onder de loep genomen. Op basis van onder andere historische waarnemingen en verspreidingsgegevens van waardplanten werd in samenwerking met vrijwilligers intensief gezocht naar beide soorten. De onderzoeksresultaten zijn verrassend en lopen voor de twee soorten sterk uiteen.

  Zaterdag 27 februari 2021:

 19. Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg
  Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
 20. 30e contactdag van ons Netwerk Natuuronderzoek Limburg. Normaal gezien zaten we nu in 2 aula’s in Diepenbeek. Maar ik wil vandaag toch vooral een positief verhaal brengen. Een positief digitaal verhaal van bijna 1000 inschrijvingen in totaal, van gemiddeld meer dan 250 effectieve deelnemers per avond, een verhaal van 9 volwaardige presentaties door specialisten. Op maandag overtuigde Martin Hermy ons om niet-inheemse soorten te gebruiken in de klimaatrobuuste tuinen voor de toekomst. Sipke Gonggrijp bracht een te gek verhaal over o.a. Australische soorten die door een wolwasserij in Verviers en recente grote werken aan de Maas op dit moment zijn terug te vinden in de Grensmaas. Op dinsdag bracht Henk Sierdsema een overzicht van de trends in vogelwaarnemingen in Nederlands Limburg en in Noord-Brabant. Het gaat daar desastreus voor de zomertortel en de patrijs, en geweldig voor de boomklever en de middelste bonte specht. Vervolgens vertelde Paula Ulenaers ons hoe wintervoeding voor akkervogels in beheerovereenkomsten een succesverhaal zijn, zeker voor de veldleeuwerik en de geelgors. En er was ook nog iets met bladrammenas…
 21. Natuurbeelden uit 2020
  Frank Resseler, De Kijkhut
 22. De film start met vogelgeluiden en een beeld waarop de titel staat: Contactdag 2021, een digitale toch door Limburgse natuur. Er volgen beelden van heidegebieden en waterplassen. Een dier komt in beeld: is het een wolf? In vogelvlucht over een grote waterplas. Inzoomen op een sprinkhaan, een vogel. Je ziet een kabbelend beekje. Opnieuw heide, met een sprinkhaan die plots wegspringt. Twee wandelaars wandelen tussen zand en heide met een vlindernetje. Bijen graven in het zand. Mierennest. Vlinders op planten. Parende vlinders. Opnieuw een kabbelend beekje, met waterdiertjes. Een libel vliegt eroverheen. In vogelvlucht over bossen met waterplassen. Broekbossen in beeld. Een kamsalamander zwemt door het water. Opnieuw vogelvlucht over waterplassen waarnaast runderen of paarden grazen. Inzoomen op
 23. Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen
  Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 202


http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021
http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek
Jij schreef je in voor de webinar op

Maandag 22 februari

van de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek. Het programma ziet er als volgt uit:
• 19.30 u. – Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must – Martin Hermy, KULeuven
• 20.30 u. – In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar

Je kan de webinar volgen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/82175708323

http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021

Dinsdag 23 februari 2021:

19.30 u. - Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant – Henk Sierdsema, Sovon
20.30 u . - Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal? – Paula Ulenaers, VLM

Woensdag 24 februari 2021:

19.30 u . - Bodemerosie in Limburg: een probleem? – Jean Poesen, KULeuven

Donderdag 25 februari 2021:

19.30 u. - Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper – Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
20.30 u. - Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen – Wout Willems, Natuurpunt Studie

Vrijdag 26 februari 2021:

19.30 u. - Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard? – Thomas Vandijck, UHasselt
20.30 u. - Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillend verhaal – Ilf Jacobs, Natuurpunt

Zaterdag 27 februari 2021:

15.30 u. - Verwelkoming – Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum
15.35 u. - Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg – Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
15.50 u. - Natuurbeelden uit 2020 – Frank Resseler, De Kijkhut
16.00 u. - Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen – Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

Zaterdag 27 februari 2021:

1a. Zaterdag Humble Bee EIS Engels
1b. Zaterdag Likoma Limburg

 1. Zaterdag Windvogel Strategie Sessie
 2. Frank Majoor Kok Maandag
 3. Hommesl Donderdag EIS Linde Slikboer
 4. Likoma Zaterdag
  91 . Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek ZaterdagMedische Publieksacademie Live - umcg.nl

https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
Medische Publieksacademie Live
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek

91 - Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek

97.89 20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

19:00 Inleiding door Jan Mampaey, dienst hoofd Provinciaal Natuurcentrum
19:10 Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN
20:10 Vragen en discussie
20:40 Slotwoord

91 - Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek
https://www.energievergelijk.nl/nieuws/met-dit-dynamische-energiecontract-profiteer-je-van-het-prijsplafond
https://www.limburg.be/lezingenlikonacontactdag2022

 • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

  OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

 • הועלה ב-דצמבר 20, 2022 11:38 לפנה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  יוני 3, 2021

  86. Free "Ecology Live" talks

  Call for Symposia
  Register now for Ecology Live
  Join us for Ecology Live, an exciting new series of online talks on the latest ecological research.

  Ecology Live ants
  The free talks from 12 great speakers will be broadcast on Zoom every Thursday from 4 March to 20 May 2021.
  https://www.britishecologicalsociety.org/event/ecology-live/
  Register now to join in live each week. And if you ever miss a talk, you can catch up later

  by watching the video on our YouTube channel.

  https://www.youtube.com/channel/UCSKrKmlIapq7uWRsH6vdb0Q

  If you’re one of the thousands of people who enjoyed the free talks in Ecology Live last year, don’t miss out in 2021! You will need to sign up again to join the talks.

  Most of the speakers are now confirmed:

  Fernando Maestre, University of Alicante
  Katharine Suding, University of Colorado Boulder
  Stefano Allesina, University of Chicago
  Duncan Cameron, University of Sheffield
  Lauren Buckley, University of Washington
  Martin Nuñez, Universidad Nacional del Comahue
  Tadashi Fukami, Stanford University
  Maria Dornelas, University of St Andrews
  Hannah Mumby, University of Hong Kong – note earlier time
  Samraat Pawar, Imperial College London – note earlier time
  Most talks will happen at 15:00 UK time / 10:00 US Eastern time.

  The three talks in May will be broadcast at an earlier time to suit other time zones: 09:00 UK time / 16:00 Beijing / 18:00 Sydney.

  The talks are aimed at everyone with an interest in the latest research in ecology and its applications, from undergraduates to working ecologists and research leaders.

  They will last 25 minutes with the opportunity for questions afterwards.

  REGISTER FOR ECOLOGY LIVE

  To register for Ecology Live, you will need to create an account with your details. See our Privacy Policy for how we use this information. The talks are broadcast live on the Zoom platform, which has its own privacy policy and terms and conditions.

  If your organisation would like to sponsor Ecology Live, please contact Development Manager Paul Bower.

  Ecology Live programming group
  Marc Cadotte, University of Toronto
  Jane Catford, King’s College London
  Pete Manning, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre

  HOME EVENTS ECOLOGY LIVE 2021 REGISTER NOW FOR ECOLOGY LIVE

  Register now to join in live each week. And if you ever miss a talk, you can catch up later

  by watching the video on our YouTube channel.

  https://www.britishecologicalsociety.org/event/ecology-live/
  https://www.youtube.com/channel/UCSKrKmlIapq7uWRsH6vdb0Q
  https://blog.nefit-bosch.nl/monoblock-of-split/

  https://youtu.be/ovWaQlr6hxY
  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

  Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

  Friesland Campus Wetenschapslezing

  https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt

  Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
  https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA
  Het JKB Klimaatkandidatendebat

  Het JKB Klimaatkandidatendebat
  https://www.youtube.com/watch?v=itU5aPcQX1A&feature=youtu.be
  Het JKB Klimaatkandidatendebat

  Maarten van Lonen De Noordpool is niet meer wat zij vroeger was. De klimaatcrisis gaat daar momenteel veel sneller dan in de rest van de wereld. Zien we daarom steeds meer broedende ganzen in Nederland? Wordt het noorden minder aantrekkelijk voor hen? Tijdens deze lezing legt Maarten Loonen uit dat het broeden van ganzen in Nederland niets te maken heeft met klimaatverandering. Maar de snelle opwarming vraagt wel om aanpassingen als ze op Spitsbergen willen blijven broeden. Kunnen de ganzen het wel bijhouden?

  Niet alleen de ganzen maar ook de mensen in het noordpoolgebied hebben te maken met grote veranderingen. De temperatuur stijgt er sneller, maar daarnaast gebeuren er ook steeds vaker onverwachte ongelukken. Nieuwe rampen zorgen voor een bijstelling van het beeld over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het is niet alleen meer de temperatuur die oploopt. Daarmee is de ervaring van het noordpoolgebied een belangrijke waarschuwing voor de onvoorspelbaarheid die ons nog te wachten staat. Een reden om sneller iets te doen aan onze CO2 uitstoot!

  Dr. Maarten Loonen is universitair hoofddocent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1988 brengt hij elke zomer twee maanden door op Spitsbergen, in de meest noordelijke stad ter wereld. Spitsbergen is uitgegroeid tot de grootste internationale onderzoeksbasis in het noordpoolgebied. Hier bestudeert hij brandganzen in het Arctische ecosysteem. De Noordpool warmt veel sneller op dan de rest van de wereld, Loonen maakte de gevolgen van de klimaatcrisis voor mensen die in de regio wonen van dichtbij mee. Als groot voorstander van het serieus nemen van klimaatopwarming probeert hij het bewustzijn te vergroten voor een vermindering van de koolstofdioxide uitstoot.

  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:55 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  86.87 Warmtepomp: Monoblock of Split?

  https://blog.nefit-bosch.nl/monoblock-of-split/

  Lucht/water-warmtepompen zijn er in zowel Monoblock-, als Split-uitvoering. Wat zijn de verschillen?
  Grofweg kun je zeggen dat de split-uitvoering een erfenis is van de airconditioning. De monoblocks zijn een doorontwikkeling vanuit warmtepomptechniek. Bij een monoblock zit de condensor in de buitenunit. Dit betekent dat de leidingen die van buiten naar binnen gaan gevuld zijn met water. Bij een split-uitvoering zijn deze gevuld met koudemiddel. Split-units zijn compacter en goedkoper, maar de monoblock heeft weer een beter rendement. Zowel de hybride als all-electric warmtepompen zijn in deze twee uitvoeringen op de markt.

  Elke situatie is anders
  Er kunnen verschillende redenen zijn om voor split of monoblock te kiezen: de prestaties, de formaten, de prijzen of de voorkeur van de installateur. En dan nog is ook het type woning een factor van betekenis. Is het een bestaande of nieuwe woning, gestapelde of grondgebonden woning en wat is de mate van isolatie? Op dit moment is de markt voor split en monoblock ongeveer evenredig verdeeld.

  1. Prestaties
   Bij de monoblock-uitvoering zit de condensor in de buitenunit. Dit buitendeel is qua formaat groter dan de split-uitvoering. Dat is niet voor niets. De monoblock heeft namelijk een groter verdamperoppervlak beschikbaar voor de warmteoverdracht van de energie van de buitenlucht. Daardoor haalt de monoblock een hoger rendement (COP). Doordat hij effectiever energie uit de buitenlucht kan halen, heeft hij een hoger temperatuurbereik. En dat kan weer handig zijn voor in de renovatie, waar soms wat hogere aanvoertemperaturen gevraagd worden dan in de nieuwbouw. Ook voor het bereiden van tapwater kan dit gunstig uitpakken. Er zit ook een grotere ventilator op. Dit betekent dat eenzelfde hoeveel lucht verzet kan worden met een lager toerental. Dit betekent minder bewegingen en dus ook minder geluidsproductie. Het monoblock van Nefit Enviline kan daarnaast ook verder terugmoduleren.

  Monoblock buitenunits

  1. Afmetingen en opstelplaats
   Een split-uitvoering is kleiner en compacter. Dit betekent dat het buitendeel makkelijker weg te werken is, en aan de gevel kan hangen. Een monoblock buitenunit is forser, en dus moet rekening gehouden worden met de windbelasting. Indien er geen plek is voor het buitendeel op een plat dak, carport of tuin, dan kan het reden zijn om voor de meer compacte split te kiezen.

  2. Prijs
   Een belangrijk aspect: de split-uitvoering van de lucht/water-warmtepomp is goedkoper. Dat heeft vooral te maken met de productiemethode. De buitendelen van split-systemen worden geproduceerd door de bedrijven die ook de airco-buitendelen in grote massa produceren. Daar zitten internationaal grote aantallen in, en dat heeft zijn weerslag op de prijs. Monoblock-units worden door het Bosch-concern in Zweden gebouwd, op basis van eigen technisch ontwerp. Het verschil in techniek en schaalgrootte zie je terug in de prijs.

  https://blog.nefit-bosch.nl/monoblock-of-split/
  https://youtu.be/ovWaQlr6hxY

  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:55 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  87. iNaturalist Identification 1.2 a

  iNaturalist Identification 1.2 available for download from “Transfer Big Files”:

  http://tbf.me/a/BxAlcw (The link expires on February 10th).

  Fixes included: configurable main window height ; API daily quota enforced (10k requests/day) ; “only_id=true” and “id_below” in observations pages requests ; grouped observations data download (resulting in half less API requests) ; ignore observations with identifications, still returned despite the filter “identified=false” for reviewing only the “Unknown” (cf. “User has opted-out of Community Taxon”).

  Tracking: in every API request, the header ‘user-agent’ identifies the tool as “iNaturalist Identification/1.2”.

  How to reduce the number of API requests?

  Select “Skip observations submitted after: YYYY” at application startup.

  Or use the same option in the settings file, for instance: SkipObservationsSubmittedAfter=2017

  Less results requires less requests to keep these results uptodate.

  Available for download:

  iNaturalist Identification 1.2 - Deliverable.zip

  It contains a minimal setup of the tool.

  iNaturalist Identification 1.2 - Deliverable ; Observations preloaded.zip

  It contains a setup of the tool and 7 search queries (Benin, Bolivia, Denmark, France, Netherlands, Philippines, Taiwan) and 8 AI based filters configured, and the data of all “Unknown” observations matching these search queries (51850 observations). About these search queries, see also:

  https://forum.inaturalist.org/t/are-there-too-many-new-observations-to-identify/16109/92

  iNaturalist Identification 1.2 - Other observations preloaded.zip

  22 search queries (Russia, and many places in America: Central America, South America, Mexico, Bahamas, Greater Antilles, Lesser Antilles, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas) and the data of all “Unknown” observations matching these search queries (201000 observations).

  Setup:

  Unzip. No installation or uninstallation process.

  Get a token from this URL and copy/paste it in the “iNatIdentify - Settings.txt” file:

  https://www.inaturalist.org/users/api_token

  The token is required and enables the tool to submit IDs and comments on behalf of you.

  Simply double-click on “iNatIdentify.exe” to run the tool.

  Presentations of the tool while developing it:

  https://forum.inaturalist.org/t/amount-of-unknown-records-is-decreasing/8594/394

  https://forum.inaturalist.org/t/amount-of-unknown-records-is-decreasing/8594/405

  https://forum.inaturalist.org/t/amount-of-unknown-records-is-decreasing/8594/455

  https://forum.inaturalist.org/t/search-and-filter-identifications/1304/50

  ndpoint – one request for each unknown observation in a given set – which may not be a good thing. it probably also hammers the observation API endpoint to get the observations, though in this case at least it can do this as one request per 200 observations. the response from the observation endpoint is still fairly large. so there’s probably a lot of data being retrieved and transferred in that case.)


  I made every effort possible to spare the server resources. This tool makes 2 requests for each observation in a result page (200 observations/page): 1 request to get the observation data and 1 request to get the AI suggestions (including the taxa descriptions). The process is limited to a total of 60 requests/minute. Parallelization helps to reach this limit, although it takes several seconds to get the response to a request.

  Note that I distribute many preloaded observations (observations data + AI suggestions + taxonomy) with the tool, so that you can start using the tool and ID many observations without almost downloading anything. (In that case it would spare the server ressources better than using the web application instead).

  Should this tool have a large success (?..), and should the server resources become an issue, it would be then possible to create a feature request for providing bulk data to download (that would NOT need to be updated often). I mean providing files to download similar to those presently generated by the tool, for every place defined in the search queries:

  image

  About the web application:

  There are things in the web application that do not spare the server resources as much as possible:

  https://forum.inaturalist.org/t/ideas-for-a-revamped-explore-observations-search-page/8439/104

  https://forum.inaturalist.org/t/on-observation-detail-page-show-on-the-map-any-taxon-selected/19561/5

  (Ultimately, only a server side measure could tell for what the resources are spent.)

  true, but there are some recommended practices (https://www.inaturalist.org/pages/api+recommended+practices), and in the context of what you’ve written about your tool, these points seem particularly relevant:

  • Please keep requests to about 1 per second, and around 10k API requests a day
  • We may block IPs that consistently exceed these limits
  • The API is meant to be used for building applications and for fetching small to medium batches of data. It is not meant to be a way to download data in bulk

  it looks to me like a user just running your tool without understanding the nuances of what it is doing might easily inadvertently exceed the 10k req/day limit, leading to a block of their IP. so i guess something like this just makes me nervous for the user who uses it in unexpected ways.

  All the photos are not referenced in A, but are referenced in B.

  This is a reason to go on performing B, and not only A.

  It does take a very long time to download many observations.

  Only then, the user defined taxon based filters can be applied to the observations downloaded.

  (An observation (data + AI) is downloaded only once and saved on the disk).

  I never got my IP blocked because of the amount downloaded, even when downloading observations almost non-stop for several days. So, we need not be nervous about possible consequences for the users of the tool. (And I tested the tool for a long period of time at 90 requests/minute, without issue, so I am even more confident at 60 requests/minute).

  I got blocked soon (but only for a very short period of time) whenever the scheduling was buggy, after a burst of requests was submitted in a very short period of time.

  I figured out that even 60 requests/minutes was not supported for the downloading of taxonomic data, so that a slower scheduling is automatically applied in that case. Such taxonomic requests would happen if the taxonomic cache is deleted (you might wish to delete it if you want to get the common names in a different language). Such taxonomic requests also happen when the user defines a new filter, for generating an “Overview” taxonomy in relation to the new taxon based filter. I made extensive tests to avoid being blocked ever.

  Should the “HTTP Error 429, Too Many Requests” still happen, the tool would immediately suspend all requests for 5 minutes and display a message “Suspended…” in the status bar.

  The user may also reduce the nominal frequency, in the settings file, if something bad happens:

  image

  (I anticipate a possible future change in the rules or in the server behavior, without blocking the users until a tool update is made available).

  This concern depends on your taxon based filter(s). For instance, “Phylum Tracheophyta” is a very high rank filter and you get too many observations to review. On the contrary, I could review all unidentified “Subfamily Caesalpinioideae” (lower rank filter) observations in Benin, Bolivia, Philippines, Taiwan (there were not that many). Note that filtering at a low taxonomic rank has motivated the development of this tool. The need for such a tool is lower if your interest is taxonomically broader.

  How to reduce the number of observations downloaded by the tool?

  • You may select “Skip observations submitted after: 2017” at application startup. This will considerably reduce the amount of observations to download and/or to update. This seems to be a good answer to this concern, and encourages you to “purge” the oldest unknown observations. (I will add such an option in the settings file, so that you don’t need to select it at every startup).
  • You may also change the “MinDaysBeforeDisplay” (a mandatory option I added to “stabilize” the tool behavior (that became less important after reworking/optimizing the tool)), for instance switching it from the default value “2 days” to a relatively high value, for instance “150 days”, to prevent downloading new observations for a long period of time. In 150 days, switch back to “2 days”, let the tool download all the new observations (only those not identified by other reviewers meanwhile) and switch back to “150 days”.

  Another aspect (also relevant to the web application) is that you want to see unknown observations that are still unknown. At startup, the tool has to request again pages of observations, in order to remove from the local cache (and from the display) the observations that do not match anymore the search query(ies), I mean to remove the observations that are not anymore unknown.

  Note that this could be optimized by a new API feature, for providing in one request/response all the observations IDs matching a search query (without providing any observation data at all).

  In short, the ability to define AI-based-and-custom-(low-rank)-taxon-based filters requires (in general) to download many observations (once), as long as the API does not offer “AI-assisted occurrence searches” (this topic). Then, as for the web application, it is required to keep uptodate what is displayed (to remove results not relevant anymore). The tool presently offers options to reduce the number of requests performed.

  New API features (an AI based filter (this topic) ; a request to get all observations IDs matching a search query, without getting any other data than the IDs) could further reduce the usage of server resources.

  BTW, another API feature that could help (at the margin) would be filtering API results by the observation ID, instead of filtering by the date submitted. I mean: a request to get (pages of) observations with IDs lower than 60000000 for instance (approximately equivalent to a date submitted earlier than “Sep 18, 2020”). Because of time zones, these filters are not equivalent. At some point, if we don’t want to miss observations, it is needed to submit overlapping (+/- 1 day) requests, and this is what the tool does. (The reason is that a request is over after we retrieved 50 pages of 200 observations/page. Another request, with another date filter, is required to get the next observations).

  One may answer that, if I need, I may try to take into account the observation time zone (date submitted), to end up with something equivalent to an ID based filter. While trying, I found soon 2 observations at almost the same location in Florida that were registered with different time zones (with a gap of several hours). I didn’t investigate further.

  Anyway, this would become pointless if there would exist “a request to get all observations IDs matching a search query, without getting any other data than the IDs” as suggested above.

  Artificial Intelligence trends

  APPLE Podcast: https://apple.co/32cYgdV
  Spotify: https://spoti.fi/37Tk5CJ
  WEB: https://bit.ly/3mASQkC
  https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-3
  https://www.stiebel-eltron.nl/content/dam/ste/nl/services/Downloads/Planningsdocumenten/Ontwerp%20en%20installatie%20warmtepompen.pdf
  https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2011/12/dos-en-donts-warmtepompen.pdf

  https://www.xiaomiproducts.nl/x96-mini-android-tv-box.htm
  Over alle artificial intelligence trends van dit moment én die van de toekomst.

  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
  Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

  Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

  https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt

  Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
  https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA
  Het JKB Klimaatkandidatendebat

  Het JKB Klimaatkandidatendebat
  https://www.youtube.com/watch?v=itU5aPcQX1A&feature=youtu.be
  Het JKB Klimaatkandidatendebat

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0 Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide coastal management

  Wanted to invite those in the iNaturalist community who are interested in hearing more about the use of iNat data to a webinar we’re hosting next week - hope some of you will join us! Just a note that the webinar registration is full (or close to full), but it will be live streamed on YouTube at the same time and we’ll be monitoring the chat there to bring questions into the webinar.

  The Community Science team at the California Academy of Sciences would like to invite you to join us for a webinar “Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide management on the California coast”.

  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:54 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  07. Hoe waarnemingen Biodiversiteit kan beschermen het beheer van de Californische kust kan leiden

  Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide management on the California coast

  Over the last decade, tens of thousands of community scientists and volunteer naturalists together have collected hundreds of thousands of observations of biodiversity up and down the California coast. Boosted by community science campaigns such as Snapshot Cal Coast and crowdsourced via the iNaturalist platform, these community-contributed observations now represent one of the largest and fastest-growing datasets of biodiversity available in real-time and throughout the California coast.

  In this Webinar, Dr. Gio Rapacciuolo will show us how this somewhat messy but incredibly rich stream of information can be translated into timely insights useful to manage and conserve biodiversity on our coast. Join us to learn how your volunteered observations are now more crucial than ever to safeguard biodiversity on our beloved coast.
  Feb 25, 2021 02:00 PM in Pacific Time (US and Canada) https://everytimezone.com/s/2ec6fbec

  Wanted to invite those in the iNaturalist community who are interested in hearing more about the use of iNat data to a webinar we’re hosting next week - hope some of you will join us! Just a note that the webinar registration is full (or close to full), but it will be live streamed on YouTube at the same time and we’ll be monitoring the chat there to bring questions into the webinar.

  The Community Science team at the California Academy of Sciences would like to invite you to join us for a webinar “Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide management on the California coast”.

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0 Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide coastal management

  Wanted to invite those in the iNaturalist community who are interested in hearing more about the use of iNat data to a webinar we’re hosting next week - hope some of you will join us! Just a note that the webinar registration is full (or close to full), but it will be live streamed on YouTube at the same time and we’ll be monitoring the chat there to bring questions into the webinar.

  The Community Science team at the California Academy of Sciences would like to invite you to join us for a webinar “Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide management on the California coast”.

  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/46954-92-webinar-community-powered-biodiversity-conservation-how-your-observations-can-guide-management-on-the-california-coast/edit

  07-Hoe waarnemingen Biodiversiteit kan beschermen het beheer van de Californische kust kan leiden

  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:52 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  87-IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan

  https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

  1. Eiken in het bos hebben wortel- en schimmelcontact
  2. Kuifduiker gespot bij Texel en Lauwersoog
  3. Huiskat in top 100 van invasieve exoten
  4. Chemische oorlog in boom leidt tot demarcatielijnen
  5. Een lucide droom waarin een kleurrijk monster verschijnt
  6. Overspoeld door bovenmatig veel zonneparken
  7. Goed kijken om roerdomp in paalhouding te zien
  8. Ruimte geven aan natuurlijke processen en begrazing
  9. Wezenlijk vergroeid met natuur en cultuur van Drenthe
  10. Rol van Afrika af te lezen aan ringgegevens
  11. Ons watersysteem is niet voorbereid op langdurige droogte
  12. Massaal grote parasolzwammen in weiland bij Ten Arlo
  13. Requiem over een oude beuk in het Spaarbankbos
  14. Geringde scholeksters tussen steenlopers bij Lauwersoog
  15. Misverstand over overdracht coronavirus door vleermuizen
  16. De enige amaniet die je gekookt kunt eten
  17. Razendsnelle vermeerdering van invasief waterplantje
  18. In coronatijd een uitstapje naar een spectaculair kasteel
  19. Groene sprinkhaan in tuin en in douche
  20. Bewondering en verwondering voor alle natuurleven
  21. In augustus toch nog parende egels in de tuin
  22. Tekenend geïnspireerd door Drentse natuur en cultuur
  23. Paniek in opgegraven nest van aardhommels
  24. In 20 jaar herstel jeneverbesstruweel op Kralo
  25. Waterloopbos is nu rijke natuur en cultureel erfgoed
  26. Een micro met de kleurige kimono van een geisha
  27. Kleurig dagactief nachtvlindertje op munt en tijm
  28. Bloemenweelde van ingezaaide bermen
  29. Witte schuimklodders op lavendel en sappige takjes
  30. Zegel van koning Salomo in een wortelstok
  31. Broedvogel die plotseling verschijnt en weer snel verdwijnt
  32. De robinia bloeit met roomwitte of rose bloemen
  33. Voerende vogels zingen alleen in de vroege ochtend
  34. Een allesoverheersende passie voor het wild
  35. Omstandigheden voor processierups zijn heel gunstig
  36. Een stinkende papaver tussen de klinkers
  37. Hele voedselketen is door stikstofdepositie ontwricht
  38. Vrouwentong reinigt de lucht in de kamer
  39. Razendsnelle verspreiding van een invasieve mossoort
  40. Pas na een ramp komen mensen in actie
  41. Orchideeën vertegenwoordigen Nederlandse topnatuur
  42. Exoten kunnen bedreiging vormen voor inheemse soorten
  43. In Hoogeveen slechts 3,2 bomen per inwoner
  44. Veldbies bloeit en schapen lusten het graag
  45. Actie tegen vanzelfsprekendheid pesticiden
  46. Overlast en schade door damherten actief bestreden
  47. Pieken veldmuizen in Friesland, dan pieken velduilen
  48. Echt zeldzaam is de oranje oesterzwam niet meer
  49. Opportunist die ongemerkt in de problemen kwam
  50. Puist op boomstam is geen ziekteverschijnsel
  51. Voorjaarsbloeier die in de winter bloeit
  52. Als de kat van huis is, dansen de muizen
  53. Raadsels rond invasie gaaien in herfst 2019
  54. Geelbloeiende eenzame struik op Buitenvaart
  55. Wolkje dansende muggen bij kardinaalsmuts
  56. Strijd om beter milieu in hete herfst 2019
  57. Visotter bezoekt sporadisch Hoogeveen
  58. Nederland kampioen verlies aan biodiversiteit
  59. Hondenhaar in mezennest blijkt fataal
  60. Geen gangbare aantallen ganzen en zwanen
  61. Minder merelsterfte in steden
  62. Dier en milieu beschermen tegen strijdig gedrag
  63. Noodzaak toezicht en handhaving in buitengebied
  64. Gulle herfst voor voedselzoekende dieren
  65. Een herfst om niet gauw te vergeten
  66. Ongewone droogte gunstig voor tapuit
  67. Geitenboerderij Hanseketien blijft in goede handen
  68. Herinnering aan 't Kremboongbos
  69. Vogel die onbekommerd uit je hand eet
  70. Onverwachte ontmoeting in Lapland
  71. Karmozijnbes duikt op in stadstuinen
  72. Expositie De Bij en Wij in centrum 't Ende
  73. Das afgeleid met teelt ultravroege mais
  74. Distelvlinders bijna klaar voor migratie
  75. Beheerders laten akkerbloemen herleven
  76. Op hoge zandgronden minder zwarte spechten
  77. Jacobskruiskruid bloeit 25 juli uitbundig
  78. Opvallende nachtvlinder van heidevelden
  79. Zwerver die profiteert van droge zomer
  80. Landkaartje weer in de lift
  81. Hoe gaat de mens met natuurwaarden om?
  82. Drenthe presenteert kleurrijk boek
  83. Koester knorrende wroeter in de tuin
  84. Publiek ergert zich aan rigoureuze kap
  85. Investeren in natuurinclusieve landbouw
  86. Forse eend zonder vleugje muskusgeur
  87. Moerasschildpad houdt gemoederen bezig
  88. Herrieschoppers in riet- en pitrusvelden
  89. Oeroude solitaire beuk bij De Stapel
  90. Merels lijken ziekte te hebben overwonnen
  91. Buitengebied wordt stiller en kleurlozer
  92. Mooiste roep die steltloper kan laten horen
  93. Onverwacht kleurige bezoeker in Hoogeveens kanaal
  94. Boomvalk vestigt zich op masten
  95. Hoogeveen neemt geen regie aanleg zonneweiden
  96. Kordate meeuw overwintert in Hoogeveen
  97. Live arenden zien bij partnerstad Martin
  98. Fluweelpootje ging mee in Space Shuttle Columbia
  99. Historisch hoge aantallen kepen in Drenthe
  100. Eindelijk gedegen Deltaplan Biodiversiteitsherstel
  101. Vogelatlas toont lacunes in huidige natuur
  102. Magie hunebedden vastgelegd
  103. Infrastructuur voor dieren noodzaak
  104. Kleurige kerstversiering in winters bos
  105. Overwinterende opportunisten in slaapkamer of op zolder
  106. Weerbare ecologische leefomgeving helpt bij gezonde voedselproductie
  107. Een bonte specht die zelden roffelt
  108. Bruine winterjuffer vaker op heidevelden gezien
  109. Spreeuw die over beekbodem loopt
  110. Vingers duivel komen uit ei
  111. Landelijk leven trok schilders
  112. Hoogeveen heeft opvallende tweehuizige exotische bomen
  113. Ondanks droogte toch redelijk veel paddenstoelen
  114. Maatschappelijke draagkracht op de Veluwe
  115. Ludieke 'Bear watching' in Grote Fatra bij Martin
  116. Duivenhouders haten havik en slechtvalk
  117. Zet de berm in bloei voor de bij!
  118. Muizen- en rattenjagers vragen hulp
  119. Zomer van 1976 was nog droger
  120. Natuurleven rond voormalig heideven
  121. Extreme droogte speelt vlinderrupsen parten
  122. Mening Club van Rome na 50 jaar actueel
  123. Bermen Kremersdijkje in volle bloei
  124. Jurisprudentie vogelrovende kat ontbreekt
  125. Microzwammen getekend
  126. Haantje in de toppen van naaldbomen
  127. IVN HGV Steenuil overleeft dankzij nestkasten
  128. Mezen vinden woning bij De Schuthoek
  129. Nuilerveld wordt Aardkundig Monument
  130. Werkgroep Huiszwaluwen ijvert voor nestsucces
  131. Pontische meeuw duikt op bij Hoogeveen
  132. Pesserma-Noord favoriet bij Kramsvogels
  133. Drentse bodem is kwetsbaar
  134. Wildlife in kleine achtertuin
  135. 'Nieuwe' roofvogels broeden in Nederland
  136. Klodders zeepsop op eiken is bijzonder natuurverschijnsel
  137. Aandacht en roofvogels reguleerden gedrag van Pieter
  138. Meer doen aan infrastructuur voor dieren
  139. In de herfst uitgeslopen en toch nog jagen
  140. Neus achterna om snel grote stinkzwam te vinden
  141. Levensgemeenschap traagstromende laaglandbeek is terug
  142. Fitis kan vroeg invallend voorjaar niet bijbenen
  143. Ottersporen doen hart natuurliefhebber sneller kloppen
  144. Vijftig jaar kevers verzamelen in en rond Hoogeveen
  145. Situatie Oostvaardersplassen vergeleken met Lauwersmeer
  146. Europese pestvogel vergeleken met Canadese waxwing
  147. Hernieuwde aandacht voor kleine landschapselementen
  148. Nieuwe wet Natuurbescherming gaat per 1 januari van kracht
  149. IVN Scharrelkids Inspiratiedag nodigt uit de natuur in te gaan
  150. Een pioniertje dat plots verschijnt en weer verdwijnt
  151. Sperwer niet zo geliefd op voedertafel in de tuin
  152. Verduurzamen samenleving is nu grootste uitdaging
  153. Waterschappen worstelen met gedragscode flora en fauna
  154. Buizerd en gieren op Landelijke Roofvogeldag
  155. Trek wilde zwanen getoond met hulp van halsbande
  156. Kan een gaai een eikel op prikkeldraad bevestigen

  https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

  87-IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan

  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:49 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  88. IVN Hoogeveen Natuur in Noord Nederland (Hero Moorlag)

  1. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan
   https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

  1. Eiken in het bos hebben wortel- en schimmelcontact
  2. Kuifduiker gespot bij Texel en Lauwersoog
  3. Huiskat in top 100 van invasieve exoten
  4. Chemische oorlog in boom leidt tot demarcatielijnen
  5. Een lucide droom waarin een kleurrijk monster verschijnt
  6. Overspoeld door bovenmatig veel zonneparken
  7. Goed kijken om roerdomp in paalhouding te zien
  8. Ruimte geven aan natuurlijke processen en begrazing
  9. Wezenlijk vergroeid met natuur en cultuur van Drenthe
  10. Rol van Afrika af te lezen aan ringgegevens
  11. Ons watersysteem is niet voorbereid op langdurige droogte
  12. Massaal grote parasolzwammen in weiland bij Ten Arlo
  13. Requiem over een oude beuk in het Spaarbankbos
  14. Geringde scholeksters tussen steenlopers bij Lauwersoog
  15. Misverstand over overdracht coronavirus door vleermuizen
  16. De enige amaniet die je gekookt kunt eten
  17. Razendsnelle vermeerdering van invasief waterplantje
  18. In coronatijd een uitstapje naar een spectaculair kasteel
  19. Groene sprinkhaan in tuin en in douche
  20. Bewondering en verwondering voor alle natuurleven
  21. In augustus toch nog parende egels in de tuin
  22. Tekenend geïnspireerd door Drentse natuur en cultuur
  23. Paniek in opgegraven nest van aardhommels
  24. In 20 jaar herstel jeneverbesstruweel op Kralo
  25. Waterloopbos is nu rijke natuur en cultureel erfgoed
  26. Een micro met de kleurige kimono van een geisha
  27. Kleurig dagactief nachtvlindertje op munt en tijm
  28. Bloemenweelde van ingezaaide bermen
  29. Witte schuimklodders op lavendel en sappige takjes
  30. Zegel van koning Salomo in een wortelstok
  31. Broedvogel die plotseling verschijnt en weer snel verdwijnt
  32. De robinia bloeit met roomwitte of rose bloemen
  33. Voerende vogels zingen alleen in de vroege ochtend
  34. Een allesoverheersende passie voor het wild
  35. Omstandigheden voor processierups zijn heel gunstig
  36. Een stinkende papaver tussen de klinkers
  37. Hele voedselketen is door stikstofdepositie ontwricht
  38. Vrouwentong reinigt de lucht in de kamer
  39. Razendsnelle verspreiding van een invasieve mossoort
  40. Pas na een ramp komen mensen in actie
  41. Orchideeën vertegenwoordigen Nederlandse topnatuur
  42. Exoten kunnen bedreiging vormen voor inheemse soorten
  43. In Hoogeveen slechts 3,2 bomen per inwoner
  44. Veldbies bloeit en schapen lusten het graag
  45. Actie tegen vanzelfsprekendheid pesticiden
  46. Overlast en schade door damherten actief bestreden
  47. Pieken veldmuizen in Friesland, dan pieken velduilen
  48. Echt zeldzaam is de oranje oesterzwam niet meer
  49. Opportunist die ongemerkt in de problemen kwam
  50. Puist op boomstam is geen ziekteverschijnsel
  51. Voorjaarsbloeier die in de winter bloeit
  52. Als de kat van huis is, dansen de muizen
  53. Raadsels rond invasie gaaien in herfst 2019
  54. Geelbloeiende eenzame struik op Buitenvaart
  55. Wolkje dansende muggen bij kardinaalsmuts
  56. Strijd om beter milieu in hete herfst 2019
  57. Visotter bezoekt sporadisch Hoogeveen
  58. Nederland kampioen verlies aan biodiversiteit
  59. Hondenhaar in mezennest blijkt fataal
  60. Geen gangbare aantallen ganzen en zwanen
  61. Minder merelsterfte in steden
  62. Dier en milieu beschermen tegen strijdig gedrag
  63. Noodzaak toezicht en handhaving in buitengebied
  64. Gulle herfst voor voedselzoekende dieren
  65. Een herfst om niet gauw te vergeten
  66. Ongewone droogte gunstig voor tapuit
  67. Geitenboerderij Hanseketien blijft in goede handen
  68. Herinnering aan 't Kremboongbos
  69. Vogel die onbekommerd uit je hand eet
  70. Onverwachte ontmoeting in Lapland
  71. Karmozijnbes duikt op in stadstuinen
  72. Expositie De Bij en Wij in centrum 't Ende
  73. Das afgeleid met teelt ultravroege mais
  74. Distelvlinders bijna klaar voor migratie
  75. Beheerders laten akkerbloemen herleven
  76. Op hoge zandgronden minder zwarte spechten
  77. Jacobskruiskruid bloeit 25 juli uitbundig
  78. Opvallende nachtvlinder van heidevelden
  79. Zwerver die profiteert van droge zomer
  80. Landkaartje weer in de lift
  81. Hoe gaat de mens met natuurwaarden om?
  82. Drenthe presenteert kleurrijk boek
  83. Koester knorrende wroeter in de tuin
  84. Publiek ergert zich aan rigoureuze kap
  85. Investeren in natuurinclusieve landbouw
  86. Forse eend zonder vleugje muskusgeur
  87. Moerasschildpad houdt gemoederen bezig
  88. Herrieschoppers in riet- en pitrusvelden
  89. Oeroude solitaire beuk bij De Stapel
  90. Merels lijken ziekte te hebben overwonnen
  91. Buitengebied wordt stiller en kleurlozer
  92. Mooiste roep die steltloper kan laten horen
  93. Onverwacht kleurige bezoeker in Hoogeveens kanaal
  94. Boomvalk vestigt zich op masten
  95. Hoogeveen neemt geen regie aanleg zonneweiden
  96. Kordate meeuw overwintert in Hoogeveen
  97. Live arenden zien bij partnerstad Martin
  98. Fluweelpootje ging mee in Space Shuttle Columbia
  99. Historisch hoge aantallen kepen in Drenthe
  100. Eindelijk gedegen Deltaplan Biodiversiteitsherstel
  101. Vogelatlas toont lacunes in huidige natuur
  102. Magie hunebedden vastgelegd
  103. Infrastructuur voor dieren noodzaak
  104. Kleurige kerstversiering in winters bos
  105. Overwinterende opportunisten in slaapkamer of op zolder
  106. Weerbare ecologische leefomgeving helpt bij gezonde voedselproductie
  107. Een bonte specht die zelden roffelt
  108. Bruine winterjuffer vaker op heidevelden gezien
  109. Spreeuw die over beekbodem loopt
  110. Vingers duivel komen uit ei
  111. Landelijk leven trok schilders
  112. Hoogeveen heeft opvallende tweehuizige exotische bomen
  113. Ondanks droogte toch redelijk veel paddenstoelen
  114. Maatschappelijke draagkracht op de Veluwe
  115. Ludieke 'Bear watching' in Grote Fatra bij Martin
  116. Duivenhouders haten havik en slechtvalk
  117. Zet de berm in bloei voor de bij!
  118. Muizen- en rattenjagers vragen hulp
  119. Zomer van 1976 was nog droger
  120. Natuurleven rond voormalig heideven
  121. Extreme droogte speelt vlinderrupsen parten
  122. Mening Club van Rome na 50 jaar actueel
  123. Bermen Kremersdijkje in volle bloei
  124. Jurisprudentie vogelrovende kat ontbreekt
  125. Microzwammen getekend
  126. Haantje in de toppen van naaldbomen
  127. IVN HGV Steenuil overleeft dankzij nestkasten
  128. Mezen vinden woning bij De Schuthoek
  129. Nuilerveld wordt Aardkundig Monument
  130. Werkgroep Huiszwaluwen ijvert voor nestsucces
  131. Pontische meeuw duikt op bij Hoogeveen
  132. Pesserma-Noord favoriet bij Kramsvogels
  133. Drentse bodem is kwetsbaar
  134. Wildlife in kleine achtertuin
  135. 'Nieuwe' roofvogels broeden in Nederland
  136. Klodders zeepsop op eiken is bijzonder natuurverschijnsel
  137. Aandacht en roofvogels reguleerden gedrag van Pieter
  138. Meer doen aan infrastructuur voor dieren
  139. In de herfst uitgeslopen en toch nog jagen
  140. Neus achterna om snel grote stinkzwam te vinden
  141. Levensgemeenschap traagstromende laaglandbeek is terug
  142. Fitis kan vroeg invallend voorjaar niet bijbenen
  143. Ottersporen doen hart natuurliefhebber sneller kloppen
  144. Vijftig jaar kevers verzamelen in en rond Hoogeveen
  145. Situatie Oostvaardersplassen vergeleken met Lauwersmeer
  146. Europese pestvogel vergeleken met Canadese waxwing
  147. Hernieuwde aandacht voor kleine landschapselementen
  148. Nieuwe wet Natuurbescherming gaat per 1 januari van kracht
  149. IVN Scharrelkids Inspiratiedag nodigt uit de natuur in te gaan
  150. Een pioniertje dat plots verschijnt en weer verdwijnt
  151. Sperwer niet zo geliefd op voedertafel in de tuin
  152. Verduurzamen samenleving is nu grootste uitdaging
  153. Waterschappen worstelen met gedragscode flora en fauna
  154. Buizerd en gieren op Landelijke Roofvogeldag
  155. Trek wilde zwanen getoond met hulp van halsbande
  156. Kan een gaai een eikel op prikkeldraad bevestigen
  1. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan
   https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

 • MISS PODCAST HILCO "Otter In De Stad" Vijf jaar lang lag de bioloog in de bosjes om een documentaire te maken over één van de meest schuwe dieren die ons land (sinds kort weer!) rijk is te filmen: de otter. Velen verklaarden hem voor gek. Maar het leverde een uniek ontroerende film op over dit bijzondere beest. Hilco over zijn leven onder de ottersteen, wat hem bezielde en zijn terugkeer naar de gewone mensenwereld, waar podcasts opeens een 'ding' zijn.
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/miss-podcast/1408276-324-milou-in-gesprek-met-hilco-jansma
  1. IVN Hoogeveen Natuur in Noord Nederland (Hero Moorlag)
  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:48 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  97-https://www.ark.eu/gebieden/dwaalfilm

  https://www.ark.eu/gebieden/dwaalfilm

  De Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met filmpjes van maximaal een minuut. In meer dan 200 filmpjes worden onder meer de Maas, de Rijn, de Waal, het Kempen~Broek, het Geuldal en de Delta in beeld gebracht. Als kijker bepaal je zelf je dwaaltocht langs getijdengeulen en Schotse hooglanders, door de dynamische Biesbosch of de Rijnstrangen, langs kraamkamers voor vissen, het nest van de zeearend en honderden andere onderwerpen.

  In 2011 ging Dwaalfilm Waal voor het eerst online. In de afgelopen jaren volgden Dwaalfilm Maasvallei, Delta, Kempen~Broek en Dwaalfilm het Geuldal en meer. Meer dan een miljoen bezoekers vergaapten zich sindsdien aan de honderden prachtige filmpjes geschoten langs Waal, Maas, Kempen~Broek en in de Delta. Genieten van natuurverhalen uit je luie stoel: het blijkt een schot in de roos. Bekijk alle filmpjes op Dwaalfilm.

  Dwaalfilm.eu: De Otter keert terug in de Gelderse Poort

  https://www.ark.eu/gebieden/dwaalfilm

  19:00 Inleiding door Jan Mampaey, dienst hoofd Provinciaal Natuurcentrum
  19:10 Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN
  20:10 Vragen en discussie
  20:40 Slotwoord

  97-https://www.ark.eu/gebieden/dwaalfilm

  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:47 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  97.89. Hommelsymposium Saturday February 20th 2021 (Times are CET) Saturday February 27th 2021 (Times are CET)
  Saturday February 20th 2021 (Times are CET)  
   9:30 -  9:45 am   Welcome by host of conference  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am      Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees  
      Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)  
  10:10-10:35 am   Asian bumblebees as the key to European bumblebees  
      Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)  
  10:35-11:00 am   Bumblebees in Dutch meadows  
      Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)  
  11:00-11:25 am   Working with farmers to create bumblebee friendly habitat  
      Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)  
  11:25-11:50 am   Climate and land use change impacts on bumblebees  
      Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)  
  11:50-12:15 pm   Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps  
      Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
         
  Saturday February 27th 2021  
   9:30 -  9:45 am   Welcome by host of conference  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am   The Dutch bumblebee monitoring programme  
      Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)  
  10:10-10:35 am   Bumblebee genetics  
      Dr. Kevin Maebe (Ghent University)  
  10:35-11:00 am   Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem  
      Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)  
  11:00-11:25 am   Exposure to extreme temperatures unveils a global threat  
      for wild bumblebees under climate change  
      Dr. Baptiste Martinet (Université Libre de Bruxelles)  
  11:25-11:50 am   Nutritional resilience of bumblebees  
      Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)  
  11:50-12:15 pm   Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium  
      Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  

  Saturday February 20th 2021

  Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)

  Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)

  Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)

  Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)

  Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)

  Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)

  Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

  Poster presentations February 20th 2021: click here for YouTube, click below for separate PDF's

  Nest architecture, their abundance and colony survival studies in Bombus haemorrhoidalisHarish Kumar Sharma

  Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and β-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler

  From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue

  Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung

  Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt

  Saturday February 27th 2021

  The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)

  Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)

  Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)

  Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)

  Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

  Poster presentations February 27th 2021: click here for YouTube, click below for separate PDF's

  Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma

  Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma

  Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl

  Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph

  Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva

  Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

  Other research posters (not presented)

  Bumblebee agricultural risk assessment using ALMaSS framework individual-based modelling - Jordan Chetcuti

  Saturday February 20

    Welcome by host of conference  
    Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am      Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees  
      Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)  
    Asian bumblebees as the key to European bumblebees  
    Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)  
  10:35-11:00 am   Bumblebees in Dutch meadows  
      Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)  
    Working with farmers to create bumblebee friendly habitat  
    Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)  
  11:25-11:50 am   Climate and land use change impacts on bumblebees  
      Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)  
    Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps  
    Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
         

  Saturday February 27th

   
    Welcome by host of conference  
    Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am   The Dutch bumblebee monitoring programme  
      Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)  
    Bumblebee genetics  
    Dr. Kevin Maebe (Ghent University)  
  10:35-11:00 am   Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem  
      Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)  
    Exposure to extreme temperatures unveils a global threat  
    for wild bumblebees under climate change  
    Dr. Baptiste Martinet (Université Libre de Bruxelles)  
  11:25-11:50 am   Nutritional resilience of bumblebees  
      Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)  
    Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium  
    Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  

  20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.

  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
  5. BASISGIDS HOMMELS - EIS-Kenniscentrum Insecten
  6. Zoekkaart HOMMELS - EIS-Kenniscentrum Insecten


  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  All Eis Huble Bee presentations have been recorded and are now available online. The project posters have also been made available for download.
  Please find all the links at www.bestuivers.nl/hommelsymposium. Feel free to share this page with others who might be interested.


  Landelijke Vlinderdag 2021

  20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

  97.89 20210227 Seminar Hommels, Bumblebees  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx  Over wasbeer, goudjakhals en een beetje over wasbeerhond. Teneur van het stuk is dat door de achteruitgang van natuur/biodiversiteit (er zijn alleen nog geïsoleerde natuurgebiedjes) de invloed van deze soorten op 'inheemse' soorten behoorlijk kan zijn. En duidelijk is ook dat de komst van de wasbeer niet is tegen te houden. (over 10 jaar zijn ze vrij gewoon in Oost NL denk ik). Die wasbeer wordt wel een 'dingetje'.
  Sie sind immer hungrig, sie werden immer mehr und sie nehmen Einfluss auf den Naturkreislauf. Denn die heimische Tierwelt, Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien, ist nicht auf eingeschleppte oder eingewanderte Räuber wie Waschbär, Marderhund, https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/ Mink und Goldschakal eingestellt. Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen daher Alarm.

  Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen Alarm. Die Zahl der eingeschleppten und eingewanderten Kleinbären und kleinen Raubtiere steigt und steigt. In Deutschland steht ein „Mehrfrontenkrieg“ bevor. Von Norden her drängen Waschbär, Mink und Marderhund nach Bayern, Österreich und Frankreich. Aus dem Süden kommt der eigentlich in Südosteuropa und in Afrika heimische Goldschakal. Wie viele dieser vor allem nachtaktiven Räuber sich in Deutschland aufhalten, kann nur geschätzt werden. Doch es gibt andere Zahlen, die aufhorchen lassen: So wurden 2016 über 25.000 Marderhunde in Deutschland und Österreich geschossen – fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Waschbären sind es in fünf Jahren 150 Prozent mehr getötete Tiere gewesen. Das liegt nicht an besonders schießwütigen Jägern, was sogar der BUND Naturschutz zugeben muss, sondern an der rasanten Ausbreitung dieser Arten. Jedes dieser Raubtiere ist anders, hat andere Fähigkeiten und Strategien. Die Eindringlinge bedrohen vor allem die, die schon lange unter der Zerstörung und dem zunehmenden Schwund ihres Lebensraumes leiden und deshalb vielerorts vom Aussterben bedroht sind: Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien.

  https://www.arte.tv/de/videos/083892-000-A/invasion-der-kleinen-raeuber/?fbclid=IwAR2Cc3Sd1MAmPf-Y8ucm_S6vN3tNSc94b5iNjvLZmU763epLgoLbIANYVwc

  19:00 Inleiding door Jan Mampaey, dienst hoofd Provinciaal Natuurcentrum
  19:10 Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN
  20:10 Vragen en discussie
  20:40 Slotwoord
  הועלה ב-יוני 3, 2021 10:26 אחה"צ על ידי ahospers ahospers | 0 תגובות | הוספת תגובה

  ארכיונים