אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 21, 2020 09:17 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 22, 2020 11:24 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 22, 2020 12:26 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 20, 2020 11:55 AM -03

תמונות/קולות

מה

גלגלניים משפחה Araneidae

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 21, 2020 06:06 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 20, 2020 09:40 AM -03

תיאור

Ela é do tamanho de uma tampinha de cerveja e mostrar um azul intenso quando abre as asas.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 20, 2020 09:33 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 19, 2020 09:33 AM -03

תמונות/קולות

Square

מה

עשפריים משפחה Tortricidae

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 18, 2020 07:03 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 18, 2020 09:51 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 17, 2020 04:08 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 16, 2020 09:33 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 09:58 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 09:59 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 10:41 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 11:28 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 12:34 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 01:35 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 10:56 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 15, 2020 10:56 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 14, 2020 12:17 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 14, 2020 12:06 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 13, 2020 05:37 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 13, 2020 10:03 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 13, 2020 05:58 AM -03

תמונות/קולות

Square

מה

סרחניים משפחה Cydnidae

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 12, 2020 06:37 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 12, 2020 08:13 AM -03

תמונות/קולות

Square

מה

פרפראים ועשים סדרה Lepidoptera

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 12, 2020 08:22 AM -03

מקום

Rio Claro (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

חדקוניתיים משפחה Curculionidae

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 11, 2020 10:11 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rogeriomachado

תאריך

ספטמבר 11, 2020 07:29 AM -03
פיידים: אטום